Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Zespół redakcyjny

Komitet Redakcyjny

Redaktor naczelna:
dr hab. Katarzyna Potyrała

Członkowie redakcji:
dr Karolina Czerwiec
dr Beata Jancarz-Łanczkowska – zast. red. naczelnej
dr Tomasz Peciakowski – sekretarz redakcji
mgr Emanuel Studnicki
mgr Urszula Szulc

Redaktorzy tematyczni:
edukacja biologiczna i środowiskowa – dr hab. Alicja Walosik, prof. UP
edukacja chemiczna – dr Robert Wolski (UAM Poznań)
edukacja fizyczna – dr Dagmara Sokołowska (UJ Kraków)
technologia informacyjna w edukacji biologicznej i środowiskowej – dr Katarzyna Socha (nauczycielka LO, Warszawa)
kształcenie przyrodnicze i awans zawodowy nauczycieli - dr Ewa Ir (ekspertka MEiN ds. awansu zawodowego nauczycieli, nauczycielka SP, Kraków), mgr Urszula Grygier (ekspertka MEiN ds. awansu zawodowego nauczycieli, doradca metodyczny)

Rada Naukowa
prof. zw. dr hab. Danuta Cichy - członek honorowy, założycielka czasopisma
prof. zw. dr hab. Adam Kołątaj - członek honorowy
dr hab. Jan Rajmund Paśko, prof. UP, UP w Krakowie, Polska – przewodniczący
prof. Bracha Alpert, Beit Berl Academic College, Israel
prof. Ali-Gunay Balim - Uniwersytet w Izmirze, Turcja
dr Emmanuella Di-Scala, Uniwersytet Burgundzki w Dijon, Francja
prof. Lubomir Held - Uniwersytet w Trnawie, Słowacja
prof. Daniel Raichvarg, Uniwersytet Burgundzki w Dijon, Francja
prof. Martin Bilek, Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy
prof. Jan Kříž, Uniwersytet w Hradec Kralove, Czechy
prof. V. Lamanauskas, Uniwersytet w Siaulai, Litwa
dr Elżbieta Buchcic - UJK w Kielcach, Polska
dr hab. Małgorzata Kłyś, prof. UP, UP w Krakowie, Polska
dr hab. Roman Rosiek, prof. UP, UP w Krakowie, Polska
dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska, UJK w Kielcach, Polsk
dr hab. Natalia Demeshkant, UP w Krakowie, Polska
dr Agnieszka Siporska, Uniwersytet Warszawski, Polska