Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Informacje dla bibliotekarzy

Wersją pierwotną czasopisma „Edukacja Biologiczna i Środowiskowa” jest wersja elektroniczna. Zachęcamy do odwiedzenia „Archiwum numerów” i lektury tekstów opublikowanych na łamach EBiŚ, które są dostępne na zasadach open access i na wolnej licencji.

Zachęcamy biblioteki naukowe do dodania naszego czasopisma do swoich baz danych czasopism elektronicznych. Warto zauważyć, że otwarty system publikacji naszego  czasopisma (Open Journal System) jest bardzo wygodny przede wszystkim dla pracowników naukowych i studentów korzystających z biblioteki, ale także dla hobbystów i wielu innych osób, niezwiązanych ściśle ze światem nauki.

Jeśli życzyliby sobie Państwo otrzymywać informacje o nowo opublikowanych numerach oraz inne ważne informacje związane z XYZ, zachęcamy do newslettera EBiŚ.

Dane wprowadzone w czasie rejestracji w Open Journal System (OJS) są przez Redakcję „Edukacji Biologicznej i Środowiskowej były wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z funkcjonowaniem czasopisma. Nie będą przekazywane innym podmiotom. W szczególności nie będą wykorzystywane w celach handlowych czy marketingowych (zob. pełne informacje dot. Polityki prywatności).