Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 19 (2020)

Artykuły naukowe

Człowiek pomiędzy smutną rzeczywistością często przeżywanych porażek, a możliwością pełnej optymizmu samorealizacji: Dwanaście etapów przebaczenia według J. Monbourquette’a oraz ich skuteczna terapia

Opublikowane: 30.12.2020

Abstrakt

Ukazane   w niniejszym artykule etapy przebaczenia w liczbie 12 pozwalają całkowicie uzdrowić i oczyścić człowieka z wszelkiej nienawiści, groźnych urazów i uprzedzeń po doznanym bolesnym oczernianiu. Podstawowym warunkiem przebaczenia jest pełna dojrzałość osobowościowa ubogacana wiarą, nadzieją i miłością płynącą z Chrystusowego Krzyża. Tylko człowiek zmierzający drogą ku doskonałości i świętości – dzięki łasce – zdobędzie się na heroizm pełnego zerwania ze złem oraz żyje zafascynowany gorliwym zakorzenianiem się w duchowym, godziwym dobru.

Bibliografia

 1. CIENKOWSKI W., Praktyczny słownik wyrazów bliskoznacznych, Warszawa: BGW 1993. [Google Scholar]
 2. DEGRANDIS S., Modlitwa przebaczenia, Łódź: Mocni w Duchu 2019. [Google Scholar]
 3. Encyklopedia chrześcijaństwa. Historia i współczesność. 2000 lat nadziei, Kielce: Jedność 2000. [Google Scholar]
 4. Encyklopedia psychologii, Warszawa: Fundacja Innowacja 1998. [Google Scholar]
 5. FALVO S., Jak zwyciężyć depresję, Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym, Łódź 2007 [Google Scholar]
 6. GRȔN A., Przebaczenie. Droga do pojednania z sobą i innymi, WAM, Kraków 2019 [Google Scholar]
 7. JAN PAWEŁ II, Dives in misericordia, Dzieła zebrane, Wydaw. M, Kraków 2006 [Google Scholar]
 8. JAN PAWEŁ II, Redemptor hominis, Dzieła zebrane, Wydaw. M, Kraków 2006 [Google Scholar]
 9. KAJZEREK A., Złote myśli. 1345 rad, aforyzmów i drogowskazów dla każdego, KŚJ, Katowice 2003 [Google Scholar]
 10. Katechizm Kościoła Katolickiego, wyd. 2 poprawione, Pallottinum, Poznań 2002 [Google Scholar]
 11. Księga aforyzmów. Najważniejsze w życiu, oprac. A. RÓŻANEK, PETRUS, Kraków 2010 [Google Scholar]
 12. LÉON –DUFOUR X., SJ., Słownik Nowego Testamentu, Poznań: Księgarnia Świętego Wojciecha 1981. [Google Scholar]
 13. LINN D. M., Uzdrawianie ludzkich zranień. Pięć etapów przebaczenia, Kraków: Wydawnictwo M 1993. [Google Scholar]
 14. MADRE P., Mystere d’amour et ministere de guerison, Paris: Pneumatheque 1982. [Google Scholar]
 15. Mała księga przysłów polskich, red. S. NYCZAJ, Radom: STON 1993. [Google Scholar]
 16. MASŁOWSCY D. I W., Księga aforyzmów świata, Kęty: Antyk 2000. [Google Scholar]
 17. MASŁOWSCY D. I W., Księga przysłów polskich, Kęty: Antyk 2000. [Google Scholar]
 18. MASŁOWSCY D. I W., Przysłowia świata, Kęty: Antyk 2000. [Google Scholar]
 19. Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego, Warszawa: Verbinum 2000. [Google Scholar]
 20. MONBOURQUETTE J. Jak przebaczać? Droga poprzez dwanaście etapów przebaczenia, Kraków: Wydawnictwo M 1996. [Google Scholar]
 21. PWN Leksykon, red. B. MILERSKI, B. ŚLIWERSKI, Warszawa: PWN 2000. [Google Scholar]
 22. PODSIAD A., Słownik terminów i pojęć filozoficznych, Warszawa: PAX 2000. [Google Scholar]
 23. REBER A.S., Słownik psychologii, SCHOLAR, Warszawa 2002. [Google Scholar]
 24. Słownik filozofii, red. J. HARTMAN, Kraków: Zielona Sowa 2004. [Google Scholar]
 25. Słownik grecko-polski, t. 2, red. Z. ABRAMOWICZÓWNA, Warszawa: PWN 1960. [Google Scholar]
 26. Słownik łacińsko-polski terminów teologiczno-moralnych, red. S. Olejnik, Warszawa: ATK 1968. [Google Scholar]
 27. Słownik teologii biblijnej, red. X. LÉON-DUFOUR, Poznań – Warszawa: Pallottinum 1994. [Google Scholar]
 28. Słownik teologiczny, red. A. ZUBERBIER, Katowice: Księgarnia Świętego Jacka 1998. [Google Scholar]
 29. Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 1–2, red. S. DUBISZ, Warszawa: PWN 2006. [Google Scholar]
 30. Wielka encyklopedia powszechna PWN, t. 5, Warszawa: PWN 1965. [Google Scholar]
 31. WITKO J., Uzdrawiająca moc przebaczenia, Kraków: Esprit 2012. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.