Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nr 17 (2018)

Teologia praktyczna

Przebaczenie grzechów – owocem i potwierdzeniem godności oraz dojrzałości człowieka

Opublikowane: 29.12.2018

Abstrakt

Podjęty w niniejszym artykule temat domaga sie najpierw odpowiedzi na pytanie o grzech. W jej poszukiwaniu autor wskaże jego istotę oraz przyczyny i skutki. Następnie zostanie omówione zagadnienie przebaczenia grzechu i warunków z tym związanych. Wiodący problem, który wyłania się z tak zarysowanej tematyki można wyrazić w pytaniach: Dlaczego powinniśmy przebaczać ludziom ich złe zachowanie? Jakie motywy skutecznie skłaniają do pełnego przebaczania? Jakie konkretne korzyści (cele) odnoszą zarówno osoby, które przebaczają, jak i te, które uzyskują przebaczenie? Jakiego dobra doznaje także najbliższe środowisko jako zraniona wspólnota, na nowo otwarta na dojrzałe pojednanie się jej członków?

Bibliografia

 1. Giblet J., M.F. Lacan, OSB, Przebaczenie, w: Słownik teologii biblijnej, s. 799–800. [Google Scholar]
 2. Jasiński A., Przebaczenie, w: EK t. 16, Lublin 2012, k. 603. [Google Scholar]
 3. Katechizm Kościoła Katolickiego, Wyd. Pallotinum, Poznań 1994. [Google Scholar]
 4. Leon–Dufour X., Słownik Nowego Testamentu, KśW, Poznań 1975 [Google Scholar]
 5. Masłowscy D. i W., Księga aforyzmów świata, Wydaw. Antyk, Kęty 2000. [Google Scholar]
 6. Meisner J., Źródło życia, w: Zeszyty formacji duchowej nr 14. Potrzeba przebaczenia, Wydaw. Salwator, Kraków 2000. [Google Scholar]
 7. Monbourquette J., Jak przebaczać? Droga poprzez dwanaście etapów przebaczenia, Wydaw. M, Kraków 1996. [Google Scholar]
 8. Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, wyd. 2 rozszerzone, Wydaw. Akad. „Żak”, Warszawa 1998. [Google Scholar]
 9. Pilch J. J., Słownik kultury biblijnej, Wydaw. Św. Paweł, Częstochowa 2004. [Google Scholar]
 10. Podsiad A., Słownik terminów i pojęć filozoficznych, IW Pax, Warszawa 2000. [Google Scholar]
 11. Podsiad A., Modernizm, w: STiPF, k. 525. [Google Scholar]
 12. Praktyczny Słownik współczesnej polszczyzny, red. H. Zgółkowa, t. 33, Wydaw. Kurpisz, Poznań 2001. [Google Scholar]
 13. Reber A.S., Słownik psychologii, Wydaw. SCHOLAR, Warszawa 2002. [Google Scholar]
 14. Schungel H., Euskierchen (kat.), Grzech pierworodny, w: Praktyczny słownik biblijny, red. A. Grabner–Haider, przekł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek, IW Pax Wydaw. XX Pallotynów, Warszawa 1994, k. 402. [Google Scholar]
 15. Sikorski T., Wina, w: Słownik teologiczny, red. ks. A. Zuberbier, wyd. 2, KśJ, Katowice 1998, s. 637. [Google Scholar]
 16. Słownik łac.-polski terminów teologiczno-moralnych, red. X S. Olejnik, ATK, Warszawa 1968. [Google Scholar]
 17. Sobór Trydencki. Sesja V (1546). Dekret o grzechu pierworodnym, k. 1, w: Breviarum fidei. Kodeks doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, KśW, Poznań–Warszawa–Lublin 1964, s. 253. [Google Scholar]
 18. Stachowiak L., Grzech, w: Nowy Słownik Teologiczno Biblijny, red. ks. prof. dr hab. H. Witczyk, Wydaw. Jedność, TN KUL, Kielce 2017, s. 246. [Google Scholar]
 19. Traktat o doskonałości chrześcijańskiej, w: Liturgia godzin, t. 4, Pallottinum 1988, s. 78. [Google Scholar]
 20. Witczyk H., Przebaczenie, w: Słownik Teologiczny, wyd. 2, red. ks. A. Zuberbier, Wydaw. KSJ, Katowice 1998, s. 465. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.