Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 18 (2019)

Teologia systematyczna

Geneza nurtu Nouvelle Théologie

Opublikowane: 31.12.2019

Abstrakt

Ruch odnowy teologii we Francji, nazywany Nouvelle Théologie, narodził się w pierwszej połowie XX wieku i przyczynił do reformy Kościoła po Soborze Watykańskim II. Przedstawicielami tego nurtu we Francji byli dominikanie z ośrodka Le Saulchoir i jezuici związani z Lyon-Fourvière.

Rozkwit ruchu datuje się na lata czterdzieste i pięćdziesiąte XX wieku. Zamiarem przedstawicieli nurtu Nouvelle Théologie była szeroko rozumiana odnowa teologiczna poprzez powrót do źródeł. Lektura Ojców Kościoła wywołała krytyczny osąd nad błędami neotomizmu, który – w ich przekonaniu – doprowadził do rozłamu między teologią a zwykłym człowiekiem. Nowi Teologowie zwrócili się w kierunku współczesnego człowieka, skupiając się na jego wątpliwościach, problemach wiary, cierpieniu.

Źródeł nurtu można doszukiwać się w narodzinach modernizmu, a także w myśli filozoficznej Johanna Adama Möhlera, Maurice’a Blondela, Josepha Maréchala i Pierre’a Rousselota.

Bibliografia

Altermatt U., Katolicyzm a Nowoczesny Świat, tłum: Czesław Porębski, Wyd. Znak, Kraków 1995.
Boersma H., Nouvelle Théologie and Sacramental Ontology. A Return to Mystery, Oxford 2009.
Copleston F., Historia filozofii, t. 9, tłum: Bohdan Chwedeńczuk, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2006.
Gigilewicz E., Möhler Johann Adam, w: Encyklopedia Katolicka, t. 13, red E. Gigilewicz, Lublin 2009, s. 27-28.
Kerr F., Katoliccy teolodzy XX wieku, tłum. A. Wojtasik, Wydawnictwo Wam, Kraków 2011.
Klauza K., Garrigou-Lagrange Réginald w: Encyklopedia Katolicka, t.5, red. E.Gigilewicz, Lublin 1989, kol. 873-874.
Perzyński A., Nowa Teologia, w: Encyklopedia Katolicka, t. 14, red. E. Gigilewicz, Lublin 2010, kol. 19-20.
Przysięga Antymodernistyczna, w: F. Kerr, Katoliccy teolodzy XX wieku, wieku, tłum. A. Wojtasik, Wydawnictwo Wam, Kraków 2011, s. 258-260.
Puyo J. Życie dla prawdy. Jean Puyo rozmawia z ojcem Y. Congarem, tłum. A. Paygert, Inst.Wyd. PAX, Warszawa 1982, s. 21-22.
Sanecki A., Loisy Alfred, w: Encyklopedia Katolicka, t: 10, red. F. Gryglewicz, Lublin 2004, kol. 1328-1329.
Schoof M., Przełom w teologii katolickiej, tłum. H. Bortnowska, Wyd. Znak, Kraków 1972.
Walkusz J., Modernizm, w: Encyklopedia Katolicka, t. 12, red. S. Wilk, Lublin 2008, kol. 1492-1495.
Zdybicka Z., Blondel Maurice, w: Encyklopedia Katolicka, t. 2, red. F. Gryglewicz, Lublin 1976, s. 662-664.
Zieliński Z., Papieże i papiestwo dwóch ostatnich wieków, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1999.
Zuberbier A., Teologia dzisiaj, Wydawnictwo Kurii Diecezjalnej, Katowice 1975.

Downloads

Download data is not yet available.