Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 21 (2022)

Artykuły naukowe

„Pomagać ludziom myśleć” – popularnonaukowa działalność Michała Hellera w służbie nowej ewangelizacji

Opublikowane: 30.12.2022

Abstrakt

Wykład Michała Hellera pt. Nowa ewangelizacja a świat nauki w świetle jego popularnonaukowej działalności stanowi cenne źródło wielu potencjalnych impulsów dla nauki racjonalnego oraz krytycznego myślenia w duchu fides et ratio w ewangelizacyjnej działalności Kościoła.
Autor artykułu, analizując wykład Hellera, w skrótowym zarysie, wydobywa z zewnątrznaukowej działalności tarnowskiego naukowca cztery zasadnicze postulaty, będące odpowiedzią na kryzys chrześcijańskiej wiary, związany z dynamicznym postępem naukowo-technicznym. Pod tym kątem rozpatruje Hellerowską ideę: moralności myślenia, filozofii jako sposobu na życie, ontologii sensu oraz logosfery.

Bibliografia

 1. Ciupka S., Poglądy Michała Hellera w ramach spotkania się teologii z nauką, „Polonia Journal” 9(2019), s. 29–44. [Google Scholar]
 2. Hadot P., Filozofia jako ćwiczenie duchowe, tłum. P. Domański, Warszawa: Fundacja Aletheia 2003. [Google Scholar]
 3. Heller M., Afirmacja racjonalności, https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=heller+afirmacja+racjonalno%C5%9Bci (dostęp: 04.12.2021). [Google Scholar]
 4. Heller M., Czy filozofia może być sposobem na życie?, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce” 39(2006), s. 132–140. [Google Scholar]
 5. Heller M., Czy Pan Bóg gra w Kości?, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce” 15(1993), s. 121–122. [Google Scholar]
 6. Heller M., Jak być uczonym, Kraków: Wydawnictwo Znak 2009. [Google Scholar]
 7. Heller M., Moralność myślenia, Tarnów: Biblos 1993. [Google Scholar]
 8. Heller M., Nauka jako kontemplacja, „Nauka” 1(2016), s. 7–9. [Google Scholar]
 9. Heller M., Nowa Ewangelizacja a świat nauki, https://ekai.pl/dokumenty/ks-michal-heller-nowa-ewangelizacja-a-swiat-nauki/ (dostęp: 02.12.2021). [Google Scholar]
 10. Heller M., Nowa fizyka i nowa teologia, Kraków: Wydawnictwo Copernicus Center Press 2015. [Google Scholar]
 11. Heller M., Ontologiczne zaangażowania współczesnej fizyki, „Analecta Cracoviensia” 18(1986), s. 3–20. [Google Scholar]
 12. Heller M., Podróże z filozofią w tle, Kraków: Wydawnictwo Znak 2008. [Google Scholar]
 13. Heller M., Sens życia i sens wszechświata. Studia z teologii współczesnej, Kraków: Wydawnictwo Copernicus Center Press 2014. [Google Scholar]
 14. Heller M., Ważniejsze niż Wszechświat, Kraków: Wydawnictwo Copernicus Center Press 2018. [Google Scholar]
 15. Heller M., Wierzę, żeby zrozumieć, Kraków: Wydawnictwo Copernicus Center Press 2016. [Google Scholar]
 16. Heller M., Zakład o życie wieczne i inne kazania krótkie, Kraków: Wydawnictwo Copernicus Center Press 2016. [Google Scholar]
 17. Szpyrka Ł., Wielkie pytania ks. prof. Michała Hellera, https://wydarzenia.interia.pl/autor/lukasz-szpyrka/news-wielkie-pytania-ks-prof-michala-hellera,nId,2650134 (dostęp: 04.12.2021). [Google Scholar]
 18. Tischner J., Horyzonty myślenia a religia, w: Nauka – religia – dzieje. Seminarium w Castel Gandolfo, 16–19 sierpnia 1980 roku, Roma 1981, s. 91–113. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.