Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 18 (2019)

Teologia systematyczna

Transhumanizm w świetle teologii

Opublikowane: 31.12.2019

Abstrakt

Problem transhumanizmu pozwala postawić na nowo najważniejsze pytania o człowieka, jego wolność i relację do Boga. Poważne potraktowanie dorobku nauki i możliwości technologicznych świata współczesnego pozwala na nowo odkryć doświadczenie wiary pierwszych chrześcijan, którzy w dokonanym na krzyżu dziele Chrystusa oraz jego wspólnotowym uobecnieniu w tajemnicy zmartwychwstania dostrzegali zwycięską siłę pozwalającą pojednać wszystkie odwieczne sprzeczności biologicznego, a zarazem duchowego świata. Ta właśnie wiara w przełamywanie procesów ujętych w artykule pod nazwą “algorytmu społecznego” pozwala patrzeć dziś z nadzieją na przekraczanie kolejnych granic biologiczno-technologicznych, a zarazem przynagla by w obliczu coraz bardziej uwalnianych pożądliwości oraz zaprzęganych na ich użytek coraz większych sił, z całą mocą głosić dokonane na krzyżu zwycięstwo Chrystusa.

Bibliografia

Augustyn, Państwo Boże, przeł. W. Kubicki, Kęty 2002.
Dionizy Areopagita (Pseudo-Dionizy), Hierarchia niebieska (Peri tes ouranias hierarchias).
R. Girard, Kozioł ofiarny, przeł. M. Goszczyńska, Łódź 1991.
J. Grzybowski, Jacques Maritain i nowa cywilizacja chrześcijańska, Warszawa 2007.
Ireneusz z Lyonu, Przeciw herezjom, IV, 34, 1, [w:] idem, Bóg w Ciele i Krwi, wyb. i opr. H.U. von Balthasar, przeł. W. Myszor, Kraków 2001.
A. Jankowski OSB, Eschatologia Nowego Testamentu, Kraków 2007.
D. Karłowicz, Arcyparadoks śmierci, Warszawa 2007.
M. More, A Letter to Mother Nature, http://web.archive.org/web/20130704091119/http://www.maxmore.com/mother.htm [17.04.2019].
W. Myszor, Tysiąc lat panowania Chrystusa na ziemi. Millenaryzm w ujęciu Ireneusza z Lyonu, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 33 (2000).
M. Schmidt-Salomon, Poza dobrem i złem, przeł. A. Lipiński, Słupsk 2013.
Tertulian, Apologetico.
Tomasz z Akwinu, Traktat o człowieku, przeł. S. Swieżawski, Kęty 2000.
K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000.

Downloads

Download data is not yet available.