Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nr 16 (2017)

Filozofia

Doskonałe przekonania religijne

Opublikowane: 20.12.2017

Abstrakt

Artykuł jest próbą eksplikacji zawartości idei doskonałych przekonań religijnych oraz wskazania podmiotu, który mógłby być posiadaczem takich przekonań. Żadnemu z podmiotów, które w epistemologii pełnią uprzywilejowaną rolę (Bóg rozumiany simpliciter i człowiek) nie można przypisać doskonałych przekonań religijnych. Bóg, choć jest podmiotem doskonałego poznania, nie potrzebuje przekonań, człowiek zaś nie posiada przekonań doskonałych. Jedynym bytem, który mógłby posiadać takie przekonania jest byt o charakterze teandrycznym (Bóg-Człowiek). Chrześcijaństwo za byt o takich przymiotach uważa Jezusa Chrystusa. Różne rodzaje wiedzy przypisywane Jezusowi, z których najważniejszą jest tzw. „wiedza synowska”, określają epistemologiczne warunki, jakie musi on spełnić, by móc okazać się podmiotem doskonałych przekonań religijnych. Jeśli ideał posiadacza takich przekonań faktycznie się w nim zrealizował, powinniśmy uważać go za autorytet we wszelkich kwestiach religijnych i rozstrzygać spory o naturze religijnej tak, jak on to czynił. Wskazanie na Jezusa jako na posiadacza doskonałych przekonań religijnych staje się rodzajem epistemologicznego argumentu na rzecz chrześcijaństwa.

Bibliografia

 1. Alston W. P., Does God Have Beliefs?, w: W. P. Alston, Divine Nature and Human Language. Essays in Philosophical Theology, Ithaca and London 1989, s. 178-193. [Google Scholar]
 2. Craig W. L., God, Time, and Eternity, w: H. L. Poe, J. S. Mattson, What God Knows. Time, Eternity, and Divine Knowledge, Waco 2005, s 75-93. [Google Scholar]
 3. Elga A., Reflection and Disagreement, „Noûs” 41:3, 2007, s. 478-502. [Google Scholar]
 4. Gaine S. F., Christ’s Acquired Knowledge According to Thomas Aquinas: How Aquinas’s Philosophy Helped and Hindered his Account, “New Blackfriars” DOI:10.1111/nbfr.12125, 2015, s. 255-268. [Google Scholar]
 5. Galot J., Wybrane zagadnienia z teologii współczesnej, tłum. J. D. Szczurek, Kraków 1994. [Google Scholar]
 6. Greco J., Virtues in Epistemology, w: P. K. Moser (ed.), The Oxford Handbook of Epistemology, Oxford 2002, s. 287-315. [Google Scholar]
 7. Haight R., The Future of Christology, New York 2005. [Google Scholar]
 8. Healy N. J., Simul viator et comprehensor: The Filial Mode of Christ’s Knowledge, “Nova et Vetera”, English Edition, Vol. 11, No. 2, 2013, s. 341-355. [Google Scholar]
 9. Wnuk-Lipiński E., Czysta aktualność Boga, w: M. Bajer, Jak wierzą uczeni. Rozmowy z profesorami, Warszawa 2010, s. 235-250. [Google Scholar]
 10. Kołakowski L., Husserl i poszukiwanie pewności, tłum. P. Marciszuk, Kraków 2003. [Google Scholar]
 11. Kołakowski L., Jeśli Boga nie ma…, Kraków 1988. [Google Scholar]
 12. Kornblith H., Belief in the Face of Controversy, w: R. Feldman, T. A. Warfield, Disagreement, Oxford 2010, s. 29-52. [Google Scholar]
 13. Kvanvig J., Theism, Reliabilism, and the Cognitive Ideal, w: M. D. Beaty, Christian Theism and the Problems of Philosophy, Notre Dame 1990, s. 71-91. [Google Scholar]
 14. Lackey J., What Should We Do When We Disagree?, w: T. Szabo-Gendler, J. Hawthorne, Oxford Stu-dies in Epistemology, Vol. 3, 2010, s. 274-293. [Google Scholar]
 15. Mavrodes G., How Does God Know the Things He Knows?, w: T. V. Morris, Divine and Human Ac-tion. Essays in the Metaphysics of Theism, New York 1988, s. 345-361. [Google Scholar]
 16. McCord Adams M., What Sort of Human Nature? Medieval Philosophy and the Systematics of Chri-stology, Milwaukee 1999. [Google Scholar]
 17. McDermott B. O., Word Become Flesh. Domensions of Christology, Coleggeville 1993. [Google Scholar]
 18. Morris T. V., The Logic of God Incarnate, New York 1986. [Google Scholar]
 19. Müller G. L., Chrystologia – Nauka o Jezusie Chrystusie, tłum. W. Szymona, Kraków 1998. [Google Scholar]
 20. Sesboüé B., Wolinski J., Bóg Zbawienia, tłum. P. Rak, Kraków 1999. [Google Scholar]
 21. Stephen Evans C., Kenotic Christology and the Nature of God, w: C. Stephen Evans (ed.), Exploring Kenotic Christology. The Self-Emptying of God, Oxford 2006, s. 190-217. [Google Scholar]
 22. Stępień A. B., Wartości poznawcze w ujęciu współczesnej filozofii tomistyczne, w: A. B. Stępień, Stu-dia i szkice filozoficzne. T. 1., Lublin 1999, s. 197-237. [Google Scholar]
 23. [Google Scholar]
 24. Szczurek J., Trójjedyny, Kraków 1999. [Google Scholar]
 25. Taliaferro C., Contemporary Philosophy of Religion, Oxford 1998. [Google Scholar]
 26. Wilkins J., Love and Knowledge of God in the Human Life of Christ, “Pro Ecclesia”, Vol XXI, No. 1, 2012, s. 77-99. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.