Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nr 16 (2017)

Teologia systematyczna

Chrystologia ks. Wincentego Granata wobec przesłania encykliki Jana Pawła II "Redemptor hominis"

Opublikowane: 20.12.2017

Abstrakt

Niniejszy artykuł podejmuje próbę  ukazania głównie posoborowej chrystologii księdza profesora Wincentego Granata na tle pierwszej, programowej encykliki Jana Pawła II „Redemptor hominis”. Najpierw została ukazana ewolucja chrystologicznej Wincentego Granata, prowadząca od neoscholastyki do chrystologii egzystencjalnej. Ukazano wpływ odnowy soborowej na teologię dogmatyczną. Porównując pisma obydwu autorów, uwidacznia się aktualność teologii ks. Granata, jej otwartość na wskazania soborowe i dialog ze współczesnym światem. Następnie zostały omówiona teologiczna struktura encykliki „Redemptor hominis”, w której papież pogodził ze sobą dwa sposoby rozumienia i uprawiania chrystologii – drogę „odgórną” i drogę „oddolną”. Wśród inspiracji soborowych encykliki „Redemptor hominis” na uwagę zasługują przedstawienie Kościoła jako żyjącego Jezusa Chrystusa oraz związku chrystologii z mariologią. Przeprowadzone analizy pozwalają stwierdzić zarówno analogie pomiędzy obu omawianymi autorami, jak i aktualność chrystologicznej myśli księdza profesora Wincentego Granata.

 

Bibliografia

 1. Jan Paweł II, Redemptor hominis, Rzym, 4 III 1979 (=RH) [Google Scholar]
 2. Deklaracja o wolności religijnej Dignitatis humanae II Soboru Watykańskiego, w: Sobór Watykański II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Pallottinum, Poznań 2002, s. 410-416 (=DH) [Google Scholar]
 3. Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate, w: Sobór Watykański II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Pallottinum, Poznań 2002, s. 333-337 (=NA) [Google Scholar]
 4. Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, w: Sobór Watykański II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Pallottinum, Poznań 2002, s. 104-166 (=LG) [Google Scholar]
 5. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes Soboru Watykańskiego II, w: Sobór Watykański II: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Pallottinum, Poznań 2002, s. 526-606 (=GS) [Google Scholar]
 6. Dębiński A., O ks. Wincentym Granacie teologu Soboru, (https://ekai.pl/o-ks-wincentym-granacie-teologu-soboru-rektor-kul-ks-prof-antoni-debinski/?print=1) [Google Scholar]
 7. Granat W., Dogmatyka Katolicka, tom III, Chrystus. Bóg – człowiek, Wyd. KUL, Lublin 1959 [Google Scholar]
 8. Granat W., Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie. Zarys dogmatyki katolickiej, tom I, Wyd. KUL, Lublin 1972 [Google Scholar]
 9. Kosche M., Zarys personalizmu integralnego Wincentego Granata w: Teologia w Polsce, 7, 2(2013), s. 157-171 [Google Scholar]
 10. Łukaszów M., Redemptor hominis, (www.niedziela.pl/artykul/14617/nd/Redemptor-hominis, [data dostępu: 20. 05. 2017]) [Google Scholar]
 11. Szumił H.I., Człowiek wiary. Sługa Boży ks. Wincenty Granat, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2013, s. 29-31, 51-57 [Google Scholar]
 12. Strzelczyk G., Wprowadzenie do teologii dogmatycznej, tom 1: Traktat o Jezusie Chrystusie, Wyd. „Więzi”, Warszawa 2005 [Google Scholar]
 13. Wójtowicz M., Redemptor hominis, (www.deon.pl/religia/duchowosc-i-wiara/encykliki/jan-pawel-ii/art,1,redemptor-hominis.html, [data dostępu: 20. 05. 2017]) [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.