Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nr 16 (2017)

Prawo kanoniczne

Dawniej i dziś - obrońca węzła małżeńskiego w zwyczajnym kanonicznym procesie małżeńskim

Opublikowane: 20.12.2017

Abstrakt

Celem tego artykułu jest ukazanie  obrońcy węzła małżeńskiego w Kanonicznym procesie małżeńskim w jego zwyczajnej formie. Ukazuje obrońcę z perspektywy historii, gdy na przestrzeni wieków powstawały okoliczności kulturowe i polityczne, które znacząco wpływały na codzienne decyzje wiernych żyjących w  Kościele Chrystusowym. Artykuł ukazuję troskę Kościoła o małżeństwo i zasadność wręcz  potrzebę powołania takiego urzędu w kanonicznymi procesie małżeńskim. Artykuł ukazuje kształtowanie się zadań i uprawnień obrońcy węzła małżeńskiego w Prawie Kościoła do dnia dzisiejszego.

Bibliografia

 1. BIBLIA Jerozolimska, Wydawnictwo Pallotinum, Poznań 2006. [Google Scholar]
 2. CODEX Iuris Canonici auctoritate Ioanis Pauli PP. II promulgates, AAS 82-1990. [Google Scholar]
 3. CODEX Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus, Benedicti XV auctoritate promulgatus, AAS-1917, pars II, 3-521. [Google Scholar]
 4. KONSTYTUCJA Benedykta XIV Dei Miseratione z dnia 03.11.1741, Gasparri, Fontes I, nr318. [Google Scholar]
 5. KONSTYTUCJA Jana Pawła II Pastor Bonus z dnia 28 czerwca 1988, nr126, AAS 80 (1988). [Google Scholar]
 6. INSTRUKCJA Cum maneat z dnia 22.08.1840 roku, Gasparri, Fontes VI. [Google Scholar]
 7. FRANCISZEK Papież, list apostolski motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, reformujący kanony Kodeksu prawa kanonicznego dotyczące spraw o orzeczenie nieważności małżeństwa; List apostolski Mitis et misericors Iesus, reformujący kanony Kodeksu kanonów kościołów wschodnich dotyczące spraw o orzeczenie nieważności małżeństwa (tekst łacińsko-polski), Tarnów 2015. [Google Scholar]
 8. PRZEMÓWIENIE do Roty Rzymskiej , Jan XXIII, Allocutio Questa festiva ricorrenza, AAS 51-1959. [Google Scholar]
 9. PRZEMÓWIENIE do Roty Rzymskiej, Benedykt XVI, L'Oservatore Romano, Domenica 29Gennaio 2006. [Google Scholar]
 10. AMBROSIO G. (red.), Encyklopedia Chrześcijaństwa - Symonia, Kielce 1997, s.691. [Google Scholar]
 11. BARTCZAK A., Obrona ważności małżeństwa w perspektywie poszanowania prawdy o małżeństwie w czynnościach obrońcy węzła małżeńskiego, w:Ius Matrimoniale 14-2009. [Google Scholar]
 12. BĄCZKOWICZ F. (red.), Prawo kanoniczne- Podręcznik dla duchowieństwa, t.III, Opole 1958. [Google Scholar]
 13. BISKUPSKI S., Prawo małżeńskie Kościoła rzymskokatolickiego-Proces małżeński, t. II, Olsztyn 1960. [Google Scholar]
 14. BISKUPSKI S., Obrońca węzła w kanonicznym procesie małżeńskim, Łódź 1937. [Google Scholar]
 15. BISKUPSKI S., Sprawy z udziałem obrońcy węzła małżeńskiego, w: Ateneum kapłańskie 39-1937. [Google Scholar]
 16. DZIĘGA A., Zadania procesowe obrońcy węzła małżeńskiego, w: Kościelne prawo procesowe. Materiały i studia, t. I, Lublin 1999. [Google Scholar]
 17. FĄKA M., Normy ogólne kanonicznego procesu sądowego, cz. II, Warszawa 1978. [Google Scholar]
 18. GRESZATA M., Iudicium cum principiis, Kodeksowa weryfikacja wybranych zasad procesowych w kanonicznych sprawach o nieważność małżeństwa, Lublin 2008. [Google Scholar]
 19. GRESZATA M., Problem kontradyktoryjności w kanonicznym postępowaniu o nieważność małżeństwa, w: Kościelne Prawo Procesowe - Materiały i Studia, t. III, A. Dzięga (red), Lublin 2003. [Google Scholar]
 20. GRESZATA M., Z dyskusji nad zadaniem obrońcy węzła, w: Prawo - Administracja - Kościół, 1 (5) 2001. [Google Scholar]
 21. KRUKOWSKI J., Kościół i państwo - Podstawy relacji prawnych, Lublin 2000. [Google Scholar]
 22. LESZCZYŃSKI G., Rola obrońcy węzła małżeńskiego, w: Prawo Kanoniczne 49 (2006) nr 3-4. [Google Scholar]
 23. PAWLUK T., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, T. IV, Olsztyn 1990. [Google Scholar]
 24. PAWLUK T., Kanoniczny proces małżeński, Warszawa 1973. [Google Scholar]
 25. PIERONEK T., Normy ogólne kanonicznego procesu sądowego, Warszawa 1970. [Google Scholar]
 26. PIERONEK T., Udział obrońcy węzła w procesie małżeńskim, w: Kościół i Prawo, nr. 6-1989, J. Krukowski (red.), Lublin 1989. [Google Scholar]
 27. ROZKRUT T., (red.), Komentarz do Instrukcji procesowej Dignitas connubii, Sandomierz 2007. [Google Scholar]
 28. STANKIEWICZ A., Stankiewicz, Geneza i ogólna charakterystyka Instrukcji Dignitas connubii, w: Proces małżeński według Instrukcji Dignitas connubii, Tarnów 2006. [Google Scholar]
 29. STASIAK M., Dylemat defensora: Chronić instytucję małżeństwa czy dobro osoby, w: Divina et Humana, Księga jubileuszowa w 65 r. urodzin ks. prof. Henryka Misztala, A. Dębiński (red.), Lublin 2001. [Google Scholar]
 30. SOBAŃSKI R., Kościół -prawo-zbawienie, Katowice 1980. [Google Scholar]
 31. TYMOSZ S., Urząd Obrońcy węzła małżeńskiego, w: Zamojski informator diecezjalny, nr II, Zamość 1999. [Google Scholar]
 32. WENZ W., (red.), Urząd obrońcy węzła i procesowe decyzje sędziego na etapie wyrokowania. Zagadnienia wybrane z procesu o nieważność małżeństwa, Wrocław 2007. [Google Scholar]
 33. Strona Internetowa z dnia 14.11.2013: http://www.radiomaryja.pl/kosciol/ks-kard-grocholewski-kosciol-ma-duzy-wklad-w-humanizacje-prawa/. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.