Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 20 (2021)

Recenzje

Buchbesprechung: Roland Schulz, So sterben wir. Unser Ende und was wir darüber wissen sollen, München: Piper Verlag 2020, S. 238

Opublikowane: 31.12.2021

Bibliografia

Ariès Philippe, Człowiek i śmierć, Warszawa: Wydawnictwo Aletheia 2011.

Gaweł Agnieszka, Zur sprachlichen Konstruktion des Todes: Historische Grabinschriften auf dem Rakowicki-Friedhof in Krakau, „Colloquia Germanica Stetinensia” 29(2020), S. 205-224.

Guzowski Andrzej, Krajewska-Kułak Elżbieta, Bejda Grzegorz, Wstęp, in: Kultura śmierci, kultura umierania, Bd. IV, Hrsg. Guzowski Andrzej, Krajewska-Kułak Elżbieta, Bejda Grzegorz, Białystok: „Duchno” Piotr Duchnowski 2016, S. 7-8.

Januszowski, Jan, Nauka umierania chrzescianskiego: Tákze iáko konáiącégo Pánu Bogu oddawáć, y czego ná ten czás pilnowáć trzebá: Prʒy tym y prʒykłády o roskoßách niebieskich y mękách Cʒyścowych y piekielnych, Druk.; Skalski, Bazyli, Kraków 1604.

Saint-Exupéry Antoine, de, Der kleine Prinz, Düsseldorf: Karl Rauch Verlag 1956.

Schulz Roland, So sterben wir. Unser Ende und was wir darüber wissen sollen, München: Piper Verlag 2020.

Schulz, Roland, Jak umieramy. Co powinniśmy wiedzieć o śmierci, übersetzt von V. Grotowicz, Warszawa: Wydawnictwo Muza 2020.

Downloads

Download data is not yet available.