Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 18 (2019)

Teologia praktyczna

„Nie wlewa się nowego wina do starych bukłaków” (por. Mk 2,22). Niektóre aspekty odnowy współczesnej ewangelizacji

Opublikowane: 31.12.2019

Abstrakt

Kościół w stylu swego duszpasterstwa potrzebuje ciągłej odnowy. Z jednej strony jest to odnowa dyktowana ożywczym „fermentem” Ducha Świętego. Z drugiej strony odnowa ta polega na wsłuchiwaniu się w głos współczesnego świata, aby w świetle Ewangelii odpowiedzieć na dręczące go pytania (por. KDK 4,44). Współczesna ewangelizacja jest ewangelizacją w świecie zsekularyzowanym. Stąd też Kościołowi potrzebne jest misyjne nawrócenie duszpasterstwa. Chodzi tu o wyjście na peryferie wspólnot kościelnych, aby odważnie i zarazem wiernie głosić Ewangelię tam, gdzie Chrystus nie zakorzenił się jeszcze w sercu człowieka. Chodzi także o uaktywnienie w ewangelizacji wszystkich członków Kościoła, zwłaszcza świeckich. Tej aktywizacji winien towarzyszyć proces autoewangelizacji Kościoła rozumiany jako pogłębianie kontaktu z misterium Boga żywego.

Bibliografia

Benedykt XVI, List apostolski w formie „motu proprio” ogłaszający rok wiary „Porta fidei”, Poznań 2011;

Biel R., Kościół Wielkiej Soboty. Paschalna wizja Kościoła w ujęciu kardynała Kurta Kocha, Tarnów 2012;

Bressan L., Un sinodo per la reforma della Chiesa. Nuova Evangelizzazione, rinnovamento spirituale e rilancio della fede, [in:] Vino nuovo in otri Vecchi. Sfide Pastorali e Giuridiche Della Nuova Evangelizzazione, a cura di M. Graulich, J. Pudumai Doss, Città del Vaticano 2013, s. 11-38;

Cantalamessa R., Przygotujcie drogi Pańskie. Do światowej ewangelizacji ekumenicznej w przygotowaniu na rok dwutysięczny, Kraków 1999;

Cordes J., „Chi manderò?” Le radici della nova evangelizzazione, [in:] Vino nuovo in otri Vecchi. Sfide Pastorali e Giuridiche Della Nuova Evangelizzazione, a cura di M. Graulich, J. Pudumai Doss, Città del Vaticano 2013, s. 39-60;

Dyk S., Nowa ewangelizacja – konkretne wezwanie, Gubin 2015, s. 53-56.

Franciszek, Adhortacja apostolska o głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie „Evangelii Gaudium”, Kraków 2013;

Jan Paweł II, Encyklika o stałej aktualności posłania misyjnego „Redemptoris Missio”, [w:] Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 1996, s. s. 379-460;

Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja o powołaniu i misji świeckich w Kościele „Christifideles Laici”, Częstochowa 2003;

Koch K., Misja czy dymisja Kościoła? Wyzwania koniecznej nowej ewangelizacji, [w:] Nowa ewangelizacja. Impulsy do ożywienia wiary, Ząbki 2012, s. 38-85;

Medina N., Dwanaście błędów, których nie możemy popełnić w procesie nowej ewangelizacji, [w:] Nowa ewangelizacja. Kerygmatyczny impuls w Kościele, Gubin 2013, s. 74-104.

Papieska Rada ds. Krzewienia nowej ewangelizacji, Żyć rokiem wiary. Program duszpasterski, Częstochowa 2012;

Przygoda W. (red.), Świadectwo w służbie ewangelizacji, Lublin 2012;

Ryś G., Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary, [w:] Nowy człowiek w dziele nowej ewangelizacji, red. G.W. Dryl, Kraków 2013, s. 21-33;

Seewald P., Benedykt XVI. Ostatnie rozmowy, Kraków 2016;

Torcivia C., Una lektura teologico-pastorale dei Lineamenta per il Sinodo Sulla Nuova Evangelizzaione, [in:] Vino nuovo in otri Vecchi. Sfide Pastorali e Giuridiche Della Nuova Evangelizzazione, a cura di M. Graulich, J. Pudumai Doss, Città del Vaticano 2013, s. 61-80;

Wal J., Diakonia wspólnoty a przekaz wiary chrześcijańskiej, [w:] Nowy człowiek w dziele nowej ewangelizacji, red. G.W. Dryl, Kraków 2013, s. 169-187.

Downloads

Download data is not yet available.