Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 18 (2019)

Teologia systematyczna

Biblijne podstawy nauki o aniołach w nauczaniu Jana Pawła II

Opublikowane: 31.12.2019

Abstrakt

Artykuł analizuje nauczanie Jana Pawła II dotyczące aniołów, które wygłosił podczas środowych katechez w 1986 roku. Ukazane zostało znaczenie anioła oraz archanioła w starotestamentalnych i nowotestamentowych tekstach. Na uwagę zasługuje to, że Jan Paweł II przypomniał o centralnym miejscu Jezusa Chrystusa, które zajmuje wśród czystych duchów. Jego pierwszeństwo wynika z posiadanego "imienia", na które wskazuje Pismo Święte. Jan Paweł II w odniesieniu do Nowego Testamentu ukazuje liczne dowody obecności aniołów w życiu Jezusa i dziejach zbawienia. W swojej wolności zostali powołani do adoracji Boga i prowadzenie człowieka do zbawienia. Papież w eschatologii zwrócił uwagę, że podczas Sądu Bożego anioły będą wykonawcami wyroków Bożych.

Bibliografia

Aniołowie, w: Nowa Encyklopedia chrześcijaństwa, red. Witczyk H., Kielce 2017.
Bartnik Cz., Dogmatyka katolicka, Lublin 1999.
Biblia dla każdego. Tekst – komentarz –ilustracje, red. W. Chrostowski, J. Nowak,
H. Witczyk, Kielce 2002, s. 314.
Breviarium Fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, red. I. Bokwy, Poznań 2007.
Daniélou J., Aniołowie i ich misja, Warszawa 2006.
Drabowicz A., Egzorcyzm w walce z demonami, Starachowice 2018.
Giovetti P., Aniołowie, Łódź 2001.
Jan Paweł II, Jan Paweł II naucza o aniołach i szatanie, oprac. A. Sujka, Kraków 1998
Jan Paweł II, Katechezy Ojca Świętego Jana Pawła II. Bóg Ojciec, Kraków – Ząbki 1999.
Jan Paweł II, Redemptor hominis, Wrocław 1994.
Jan Paweł II, Stworzyciel wszystkich "rzeczy (istot, bytów) widzialnych i niewidzialnych", w: Dzieła zebrane, tom VI. Katechezy, część 1, Kraków 2007.
Jan Paweł II, Stwórca rzeczy niewidzialnych: Aniołów, w: Dzieła zebrane, tom VI. Katechezy, część 1, Kraków 2007.
Jan Paweł II, Udział aniołów w dziejach zbawienia, w: Dzieła zebrane, tom VI. Katechezy, część 1, Kraków 2007.
Jan Paweł II, Zwycięstwo Chrystusa nad złym duchem, w: Dzieła zebrane, tom VI. Katechezy, część 1, Kraków 2007.
Jankowski A., Aniołowie wobec Chrystusa, Kraków 2003.
Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2002.
Łydka W., Aniołowie w: Słownik Teologiczny, red. Zuberbier A., Katowice 1998.
Müller G. L., Dogmatyka katolicka, Kraków 2015.
O’Sullivan P., Wszystko o aniołach, Gdańsk 1993.
Obrzędy pogrzebu. Dostosowane do zwyczajów diecezji Polskich, Katowice 2007.
Oleschko H., Aniołów dyskretny lot, Kalwaria Zebrzydowska 1996.
Polak M., Aniołowie w historii zbawienia, [bmw] 2006.
Rodewyk A., Stoją cali w świetle, Kraków 1999.
Rojek M., Angelologia i demonologia, Przemyśl 1999.
Stachowiak L., Anioł w: Encyklopedia katolicka, t. I, red. Gryglewicz F., Łukaszyk R., Sułowski Z., Lublin 1973.
Stachowiak L., Anioł, w: Nowy słownik teologii biblijnej, red. Witczyk H., Lublin-Kielce 2017.
Stanzione M., Papieże i aniołowie. Opieka aniołów w życiu papieży, Kraków 2012.
Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, oprac. Bełch P., t. 4, Londyn 1975.
Tronina A., Do Hebrajczyków. Słowo zachęty na dni ostatnie, Częstochowa 1998.
Vorgrimler H., Bernauer U., Sternberg T., Anioł doświadczenie Bożej obecności, Kielce 2005.
Warzeszak J., Człowiek w obliczu Boga i pośród stworzenia, Warszawa 2005.
Ważny T., Anioły pomocnicy Boga przyjaciele ludzi - modlitwy i rozważania, Kraków 2007.
Wstęp do Księgi Tobiasza, Judyty i Estery w: Biblia Jerozolimska, Poznań 2006.

Downloads

Download data is not yet available.