Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 18 (2019)

Teologia systematyczna

Wpływ rodziny na kształtowanie modlitwy u świętej Teresy od Dzieciątka Jezus

Opublikowane: 31.12.2019

Abstrakt

W tym artykule zostanie przedstawiona postać świętej Teresy od Dzieciątka Jezus oraz jej modlitwa. Autor opiera się przede wszystkim na źródłach, jakimi są pisma świętej Teresy jak również na tekstach biblijnych oraz innych opracowaniach. Autor ukazuje, co na temat modlitwy pisała święta Teresa; czym jest modlitwa dla świętej Teresy i co miało istotny wpływ na tę modlitwę.

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA

I. ŹRÓDŁA

a. Źródła podstawowe

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, Dzieje duszy, Kraków 2002.
Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, Listy, Kraków 2003.
Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, Pisma mniejsze, Kraków 2003.
Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, Myśli i słowa, Kraków 2000.

II. OPRACOWANIA

K. de Meester ( red.), Teresa z Lisieux. Życie, nauka, środowisko,
Kraków [ b. r. w. ].
Praśkiewicz S., Wyprzedziła czasy: Sakramenty i liturgia Kościoła w przeżyciu
św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Kraków 2001.
Gaucher G., Dzieje życia, święta Teresa z Lisieux, Kraków 1995.
E. T. Gil De Muro, Z orężem w ręku, Poznań, [b. r. w.].
Mongin H. Ludwik i Zelia Martin święci w codzienności, Kraków 2009.

III. LITERATURA POMOCNICZA

Neumann P. F., Historyczne uwarunkowania życia i duchowości Teresy z Lisieux,[w:] Święta Teresa z Lisieux
słowem Boga dla świata, red. J. W. Gogola, seria „Karmel żywy”, Kraków 1998.

Downloads

Download data is not yet available.