Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 22 (2023)

Artykuły naukowe

Maryja Matką Pięknej Miłości w świetle ­formularza mszalnego Najświętsza Maryja Panna Matka Pięknej Miłości

Opublikowane: 23.02.2024

Abstrakt

Zarówno u ojców Kościoła, jak i w pobożności ludowej od samego początku można było dostrzec osobę Maryi jako wzór piękna i miłości. Piękno Maryi wyraża się w Jej świętości („pełna łaski”) oraz miłości do Boga i wszystkich ludzi. Kościół odnosi się do tego zagadnienia w liturgii, kiedy w formularzu Mszy o Najświętszej Maryi Pannie Matce Pięknej Miłości oddaje cześć Matce Bożej, podziwiając Jej duchowe piękno.

Bibliografia

 1. Ambroży, O dziewictwie, w: Liturgia Godzin. Tom I, Poznań: Wydawnictwo Pallottinum 2006. [Google Scholar]
 2. Catella A., La „Collectio Missarum de Beata Maria Virgine” /Analisi della eucologia/, ,,Rivista Liturgica” LXXV(1988), s. 82–111. [Google Scholar]
 3. Efrem, Carmina Nisibena, w: J. Królikowski, Maryja w pamięci Kościoła. Mariologia. Część I, Tarnów: Wydawnictwo Biblos 2014, s. 35. [Google Scholar]
 4. Jan Paweł II, List do rodzin Gratissimam sane, Wrocław: Wydawnictwo TUM 1994. [Google Scholar]
 5. Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań: Wydawnictwo Pallottinum 2002. [Google Scholar]
 6. Królikowski J., Maryja w pamięci Kościoła. Mariologia. Część I, Tarnów: Wydawnictwo Biblos 2014. [Google Scholar]
 7. Lekcjonarz do Mszy o Najświętszej Maryi Pannie, Poznań: Wydawnictwo Pallottinum 1998. [Google Scholar]
 8. Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego, red. W. Chrostowski, Warszawa: Wydawnictwo Verbinum 2001. [Google Scholar]
 9. Nowe Msze o Najświętszej Maryi Pannie. Komentarze i homilie, red. A. Paciorek, H. Witczyk, Kielce: Wydawnictwo Jedność 2008. [Google Scholar]
 10. Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum summorum pontificum cura recognitum, editio typica, Roma 1962 . [Google Scholar]
 11. Siedlecki J., Śpiewnik kościelny, red. K. Mrowiec, M. Michalec, T. Sinka, Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy 2011. [Google Scholar]
 12. Sobór Watykański II – konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań: Wydawnictwo Pallottinum 2002. [Google Scholar]
 13. Zbiór Mszy o Najświętszej Maryi Pannie, Poznań: Wydawnictwo Pallottinum 1998. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.