Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 22 (2023)

Artykuły naukowe

Joga dla chrześcijanina...? Próba recepcji na podstawie doświadczenia mistycznego w „Jogasutrach” Patańdżalego

Opublikowane: 23.02.2024

Abstrakt

Autor artykułu, analizując doświadczenie mistyczne opisane w „Jogasutrach” Patańdżalego, stara się odpowiedzieć na pytanie, czy joga dla chrześcijanina stanowi zagrożenie. Pod tym kątem dokonuje analizy tekstów źródłowych właściwych dla jogicznej praktyki, jej współczesnych konotacji, nauczania Magisterium Kościoła itp.

Bibliografia

 1. Bakshi R., Are yogic siddhis Real?, https://www.academia.edu/4414494/Are_yogic_siddhis_real (dostęp: 04.09.2023). [Google Scholar]
 2. Bolewski J., Daleki Wschód na Zachodzie. Od reinkarnacji do regeneracji, Kraków: Wydawnictwo WAM 2006. [Google Scholar]
 3. Budziszewska N., Mahan Atman, czyli zapomniany poziom wyższej świadomości joginicznej w naukach przedklasycznej sankhji i jogi, „Przegląd Orientalistyczny” 1-2(2016), s. 57–72. [Google Scholar]
 4. Budziszewska N., Subtler Yogic Consciousness as Soteriological Power of Jñāna, „Thai Prajñā. International Journal of Indology and Culture”, s. 128–153. [Google Scholar]
 5. Burnett D. G., Spirit of Hinduism: a Christian perspective on Hindu thought, Royal Tunbridge Wells: Monarch Books 1992. [Google Scholar]
 6. Cyboran L., Filozofia jogi. Próba nowej interpretacji, Warszawa: Wydawnictwo PWN 1973. [Google Scholar]
 7. Cyboran L., Klasyczna joga indyjska, Warszawa: Wydawnictwo PWN 1986. [Google Scholar]
 8. Déchanet J. M., Christian Yoga, Paris: Desclée de Brouwer 1956. [Google Scholar]
 9. Déchanet J. M., Yoga and God: An invitation to Christian Yoga, London: Search Press 1975. [Google Scholar]
 10. Delsol Ch., Koniec świata chrześcijańskiego. Inwersja normatywna i nowa era, tłum. P. Napiwodzki, Kraków: Wydawnictwo WAM 2023. [Google Scholar]
 11. Dmuchowska M., Wedentyjska egzegeza, „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria” 3(2013), s. 59–76. [Google Scholar]
 12. Dmuchowska M., Współczesne interpretacje wedantyjskiej „niewiedzy”, „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria” 3(2016), s. 227–243. [Google Scholar]
 13. Eliade M., Joga. Nieśmiertelność i wolność, tłum. B. Baranowski, Warszawa: Wydawnictwo PWN 1997. [Google Scholar]
 14. Forth A. O., On Destroying the Mind: The Yogasūtras in Vidyāranya’s Jīvanmuktiviveka, „Journal of Indian Philosphy” 27(1999), s. 377–395. [Google Scholar]
 15. Jan od Krzyża, Droga na górę Karmel, w: tegoż, Dzieła, Kraków: Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych 1986. [Google Scholar]
 16. Jakubczak M., Doświadczenie mistyczne w jodze klasycznej, w: Między wiarą a gnozą: doświadczenie mistyczne w tradycjach Orientu, red. M. Jakubczak, M. Sacha-Piekło, Kraków: Wydawnictwo Universitas 2003, s. 35–109. [Google Scholar]
 17. Jakubczak M., Joga dla Polki i Polaka. Rzut oka na recepcję duchowości indyjskiej w Polsce, „Argument. Biannual Philosophical Journal” 1(2019), s. 123–145. [Google Scholar]
 18. Jakubczak M., Koncepcja Ja w filozofii sankhja-jogi na tle tradycji zachodniej. Porównawcze zestawienie wybranych stanowisk, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica V” 2(2013), s. 42–53. [Google Scholar]
 19. Jakubczak M., Sankhja i joga. Podstawy filozofii Patańdżalego, Kraków: Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk 1999. [Google Scholar]
 20. Krastev G., Siddhi: An Essay on Yogic Power, https://www.academia.edu/16319453/Siddhi_An_Essay_on_Yogic_Power (dostęp: 04.09.2023). [Google Scholar]
 21. Kongregacja Nauki Wiary, List do biskupów Kościoła katolickiego o niektórych aspektach medytacji chrześcijańskiej, Orationis formas, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kdwiary/zbior/t_2_24.html (dostęp: 04.09.2023). [Google Scholar]
 22. Martino G., Aspectos lingüísticos, estilísticos y teoréticos del Yogasūtra. Análisis de la a propiación y resignificaciónpatañjálica del género sútrico y del darśana del Yoga, „Revista Exlibris” 4(2015), s. 429–444. [Google Scholar]
 23. Merton T., Modlitwa kontemplacyjna, tłum. E. Szwarcenberg-Czerny, Poznań: Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów „W drodze” 1998. [Google Scholar]
 24. Mishra R. S., Podstawy jogi królewskiej. Podręcznik teoretyczno-praktyczny, tłum. M. Uroczyński, Sosnowiec: Wydawnictwo Aft Trickster 1995. [Google Scholar]
 25. Nichols A., Myśl Benedykta XVI. Wprowadzenie domyśli teologicznej Josepha Ratzingera, tłum. D. Chabrajska, Kraków: Wydawnictwo Salwator 2006. [Google Scholar]
 26. Ratzinger J./Benedykt XVI, Święto wiary. O teologii mszy świętej, tłum. J. Merecki, Kraków: Wydawnictwo Salwator 2006. [Google Scholar]
 27. Stala N., Joga w zachodnim ezoteryzmie. Droga do syntezy, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS, Lublin 2019. [Google Scholar]
 28. Stala N., Wiedza, która transformuje. Teoriopoznawcze zagadnienia jogi klasycznej, „Analiza i Egzystencja” 28(2014), s. 73–91. [Google Scholar]
 29. Stasińska A., Czy joga może być „sztuką życia”? Przegląd badań na temat jogi jako zjawiska społecznego, „Przegląd Socjologii Jakościowej” 4(2020), s. 170–190. [Google Scholar]
 30. Stinissen W., Ani joga, ani zen. Chrześcijańska medytacja głębi, tłum. J. Iwaszkiewicz, Poznań: Wydawnictwo „W drodze” 2021. [Google Scholar]
 31. Szymik J., Choroby euroatlantyckiej kultury/cywilizacji. Diagnoza J. Raztingera/Benedykta XVI, „Studia Paradyskie” 27(2019), s. 139–156. [Google Scholar]
 32. Świerzowska A., Ciało w jodze. Tradycja i współczesność, „Rozprawy naukowe. AWF we Wrocławiu” 48(2015), s. 63–75. [Google Scholar]
 33. Watts A. W., Droga zen, tłum. S. Musielak, Poznań: Dom Wydawniczy REBIS 2022. [Google Scholar]
 34. Whicher I., Nirodha, Yoga Praxis and the Transformation of The Mind, „Journal of Indian Philosophy” 25(1997), s. 1–67. [Google Scholar]
 35. Woźniak R. J., Różnica i tajemnica. Objawienie jako teologiczne źródło ludzkiej bosości, Poznań: Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów „W drodze” 2012. [Google Scholar]
 36. Woźniak R. J., Szkoła patrzenia. Rozmowy w Trójcy Świętej, Kraków: Wydawnictwo WAM 2017. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.