Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nr 16 (2017)

Historia

Wenacjusz Fortunat, Poezje, VIII 3 (fragmenty). Wstęp i tłumaczenie

Opublikowane: 20.12.2017

Abstrakt

Artykuł stanowi przekład wybranych fragmentów utworu zamieszczonego w XI księdze Carmina Wenancjusza Fortunata, poety schyłku antyku i początków średniowiecza. Utwór napisany w metrum elegijnym został skomponowany z okazji objęcia funkcji przełożonej klasztoru w Poitiers przez Agnieszkę i był jej dedykowany. Określa się go jako epitalamium mistyczne. Tłumaczenie opatrzone jest wprowadzeniem i objaśnieniami.

Bibliografia

 1. Aigrain R., Sainte Radegonde. Paris 1987. [Google Scholar]
 2. Bisanti A., „For absent friends”. Il motivo dell’assenza in alcuni carmi di Venanzio Fortunato, „Rivista di letterarature classiche”, vol. 61. n. 3, 2009, s. 626-658, zwłaszcza s. 629-633. [Google Scholar]
 3. Campanale M. I., Il De virginitate di Venanzio Fortunato (carm. 8,3 Leo), un epitalamio mistico, „Invigilata lucernis” 1980, n. 2, s. 75-128. [Google Scholar]
 4. Cytowska M., Ostatni poeta starożytności – Wenancjusz Fortunatus, „Meander” 28 (1973) 307-320; [Google Scholar]
 5. Favreau R. (dir.), Radegonde de la couronne au cloître. Poitiers 2005. [Google Scholar]
 6. Gäbe, S. Radegundis: sancta, regina, ancilla. Zum Heiligkeitsideal der Radegundisviten von Fortunat und Baudonivia, „Francia” 16: 1989 s. 1-30. [Google Scholar]
 7. Gacia T., Wenancjusz Fortunat, Do dziewic (Inter apostolicas). Wstęp i przekład, w: Ut in omnibus glorificetur Deus. Księga pamiątkowa ofiarowana siostrze profesor Ambrozji Jadwidze Kalinowskiej OSB, red. M. Jodkowski, Olsztyn 2013, s. 133-137. [Google Scholar]
 8. Gacia T., Flumine nectareo Wenancjusza Fortunata – wiersz jako podarunek przyjaźni, RH t. 68-69 (2010-2011) z. 3, s. 229-236. [Google Scholar]
 9. Gacia T., Vernalia tempora mundo… Wenancjusz Fortunat i jego poezje liryczne, Lublin 2014. [Google Scholar]
 10. George W.J., Venantius Fortunatus: a Latin poet in Merovingian Gaul, Oxford 1992. [Google Scholar]
 11. Gregorius Turonensis, Historia Francorum IX 42, PL 71, 522-523. [Google Scholar]
 12. Joye S.. Basine, Radegonde et la Thuringe chez Grégoire de Tours, „Francia” 32: 2005 nr 1 s. 1-18. [Google Scholar]
 13. Kleinmann D., Radegonde une sainte européenne, Graz 1998 Loudun 2000; La riche personnalité de sainte Radegonde. Conférences et homélies prononcées à l’occasion du XIVe centenaire de sa mort (587-1987) Poitiers 1988. [Google Scholar]
 14. Mérindol Ch., Le culte de sainte Radegonde et la monarchie française à la fin du Moyen Âge, w: Les Religieuses dans le cloître et dans le monde, des origines à nos jours, Saint-Étienne 1994, s. 789-795. [Google Scholar]
 15. Navarra L., Venanzio Fortunato, Dizionario patristico e di antichità cristiane, vol. 2, red. A. di Berardino, Casa Editrice Marietti 1984, 3556-3558. [Google Scholar]
 16. Pietri L., Venanzio Fortunato e il suo tempo: convegno internazionale di studio (Valdobbiadene – Treviso, 29 XI - 1 XII 2001), Treviso 2003. [Google Scholar]
 17. Sanctae Radegundis reginae vita duobus libris composita. Liber primus. Auctore Venantio Fortunato Episcopo Pictaviensi, PL 88, 651-664; przekład: T. Gacia, Radegunda z Turyngii. Teksty źródłowe od VI do XII wieku. Tłumaczenia z języka łacińskiego, wstęp i objaśnienia, Włoszczowa 2015, s. 23-46. [Google Scholar]
 18. Saxer V., Radegonda, Dizionario patristico e di antichità cristiane, vol. 2, red. A. di Berardino, Casa Editrice Marietti 1984, 2968-2969. [Google Scholar]
 19. Venantius Fortunatus, Opera poetica, wyd. F. Leo, Weidmann, Berlin 1881 (Monumenta Germaniae Historica. Auctores antiquissimi IV 1). [Google Scholar]
 20. Venance Fortunat, Poèmes, t. I-III, wyd., przeł. i oprac. M. Reydellet, Les Belles Lettres, Paris, 1994-2004. [Google Scholar]
 21. Venanzio Fortunato, Opere, t. I, wyd., przeł. i oprac. S. Di Brazzano, Società per la Conservazione della Basilica di Aquileia - Città Nuova Editrice, Gorizia - Roma 2001. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.