Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 19 (2020)

Artykuły naukowe

Implikacje teologiczne w twórczości motetowej na przykładzie Ave Maria (…) Virgo serena Josquina des Prés

Opublikowane: 30.12.2020

Abstrakt

W niniejszym artykule zostały ukazane implikacje teologicznych dostrzegalne w twórczości jednego z najbardziej znanych motetów flamandzkiego kompozytora okresu renesansu Josquina des Prés na przykładzie motetu Ave Maria (. . . ) Virgo serena. Jest to jedna z najdoskonalszych kompozycji swoich czasów. Motet jest 4-głosowaą kompozycją do tekstu łacińskiego. Źródłem tego tekstu jest najprawdopodobniej modlitwa ku czci Maryi, Matki Bożej Łaskawej. Kompozycja przedstawia ważne sceny z życia Maryi. Każda strofa ma inny sposób opracowania. Możemy doszukać się w tym dziele pewnych treści i tematów teologicznych, które dotyczą Maryi. W analizowanej kompozycji występuje kilka technik kompozytorskich. Słowa kluczowe, które w niej występują, są niezbędne do odczytania właściwego sensu kompozycji. Symbolika liczb i wykorzystanie środków technicznych staje się środkiem przekazu treści teologicznych.

Bibliografia

 1. CHOMIŃSKI J., WILKOWSKA-CHOMIŃSKA K., Formy muzyczne. Wielkie formy wokalne, t. 5, Kraków: PWM 1984. [Google Scholar]
 2. CHOMIŃSKI J., Historia harmonii i kontrapunktu, t. 2, Kraków: PWM 1962. [Google Scholar]
 3. COLLINS D. B., Canon in Music Theory from c. 1550 to c. 1800, Stanford 1992. [Google Scholar]
 4. COLLINS JUDD C., Some problems of pre-baroque analysis: an examination of Josquin's 'Ave Maria... Virgo Serena, „Music Analysis”4(1985)3, s. 203-220. [Google Scholar]
 5. COURTH F., NEUNER P., Mariologia, Eklezjologia (Podręcznik Teologii Dogmatycznej), Kraków: Wydawnictwo M 1999. [Google Scholar]
 6. DĄBEK S., Motet, w: Encyklopedia Katolicka, t. 13, Lublin: TN KUL 2009, kol. 351-354. [Google Scholar]
 7. Encyklopedia muzyki, red. A. CHODKOWSKI, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1995. [Google Scholar]
 8. JAGODZIŃSKI M., Zwiastowanie – komunijny przełom w historii zbawienia, „Teologia w Polsce” 12(2018)1, s. 15-25. [Google Scholar]
 9. Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań: Pallotinum 1994. [Google Scholar]
 10. MANN A., KENNETH WILSON J., Canon, w: The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Second Edition, red. S. SADIE, t. 5, Oxford: Oxford University Press 2001, s. 1-3. [Google Scholar]
 11. MENCY P., Josquin des Prez, w: The New Grow, The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Second Edition, red. S. SADIE, t. 12, Oxford: Oxford University Press 2001, s. 220. [Google Scholar]
 12. MICHELS U., Atlas muzyki, przeł. P. Maculewicz, Warszawa: Prószyński i S-ka 2002. [Google Scholar]
 13. PAMUŁA M., Josquin des Prés, w: Encyklopedia Muzyczna PWM, t.4. red. E. DZIĘBOWSKA, Kraków: PWM 1993, s 510. [Google Scholar]
 14. RIFKIN. J, Munich, Milan, and a Marian Motet: Dating Josquin's Ave Maria … virgo serena, „Journal of the American Musicological Society” 56 (2003)2, s. 239–350. [Google Scholar]
 15. Słownik teologii biblijnej, red. X. LÉON-DUFOUR, Poznań: Pallottinum 1994. [Google Scholar]
 16. SZLAGOWSKA D., Muzyka baroku, Gdańsk: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki 1998. [Google Scholar]
 17. TROWELL B., Fauxbourdon, w: The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Second Edition, red. S. SADIE, t. 8, Oxford: Oxford University Press 2001. [Google Scholar]
 18. ZAWISTOWSKI P., Rozważania na temat retoryki w muzyce baroku, „Zeszyt Naukowy Filii AMW” 2(2003), 1-25. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.