Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 22 (2023)

Artykuły naukowe

Nicolas-Sylvestre Bergier i boska nieskończoność

Opublikowane: 23.02.2024

Abstrakt

Nicolas-Sylvestre Bergier był osiemnastowiecznym księdzem katolickim, którego liczne pisma broniące wiary chrześcijańskiej przed krytyką deistyczną i ateistyczną były w jego czasach bardzo popularne i wysoko cenione. W swej dyskusji istnienia Boga i Jego atrybutów Bergier oparł się na koncepcji nieskończoności. W artykule omówiono jego interpretację tego pojęcia i wskazano możliwe problemy wynikające z utożsamiania nieskończoności z doskonałością.

Bibliografia

 1. Bentley R., Works, London: Francis MacPherson 1838. [Google Scholar]
 2. Bergier [N.-S.], Oeuvres complètes, Paris: J.-P. Migne 1855, vols. 1–8. [Google Scholar]
 3. Bergier [N.-S.], Plan de la théologie, Besançon: Out[henin] Chalandre 1831. [Google Scholar]
 4. Bullet J.-B., L’Existence de Dieu, démontrée par les merveilles de la nature, Paris: Delalain 1768, vols. 1–2. [Google Scholar]
 5. Burson J. D., Nicolas-Sylvestre Bergier (1718–1790): an enlightened anti-philosophe, in: J. D. Burson, U. Lehner (eds.), Enlightenment and Catholicism in Europe: a transnational history, Notre Dame: University of Notre Dame Press 2014, pp. 80–84. [Google Scholar]
 6. Clarke S., A demonstration of the being and attributes of God, London: Will[iam] Botham 1705. [Google Scholar]
 7. Costigan R. F., The consensus of the Church and papal infallibility, Washington: Catholic University of America Press 2005. [Google Scholar]
 8. Descartes R., Oeuvres, Paris: Cerf 1897–1913. [Google Scholar]
 9. Fénelon F. de Salignac, De l’existence et des attributs de Dieu, Paris: Librairie de Firmin Didot Frères 1861. [Google Scholar]
 10. Jacquenet, J. B. S., Histoire du séminaire de Besançon, Reims: Bonnefoy 1864. [Google Scholar]
 11. Jobert A., Avant-propos, in: A. Jobert (ed.), Un théologien au siècle des Lumieres: Bergier correspondence avec l’abbé Trouillet, 1770–1790, Lyon: Centre André Latreille 1987, pp. 15–44. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.