Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 22 (2023)

Artykuły naukowe

Teologiczny sens mitów o sztucznej inteligencji

Opublikowane: 23.02.2024

Abstrakt

W ubiegłej dekadzie obserwować mogliśmy dynamiczny rozwój technik uczenia maszynowego i przetwarzania wielkich zbiorów danych, które zaowocowały stworzeniem wielu rozwiązań dostępnych na rynku pod nazwą sztucznej inteligencji. Postęp ten rodzi pytania o relację człowieka z systemami inteligentnymi w przyszłości, a także o możliwe zagrożenia z ich strony. Aby właściwie zrozumieć te zagrożenia, analizujemy w artykule teologiczne tło idei przyświecających tworzeniu inteligentnych maszyn.

Bibliografia

 1. Bamford S., A framework for approaches to transfer of a mind’s substrate, „International Journal of Machine Consciousness” 4(2012)1), s. 23–34. [Google Scholar]
 2. Barbrook R., Przyszłości wyobrażone: od myślącej maszyny do globalnej wioski, tłum. J. Dzierzgowski, Warszawa: Muza 2009. [Google Scholar]
 3. Bostrom N., The future of human evolution, w: Death and Anti-Death: Two Hundred Years After Kant, Fifty Years After Turing, red. C. Tandy, Ria University Press 2004. [Google Scholar]
 4. Bostrom N., Superinteligencja: scenariusze, strategie, zagrożenia, tłum. D. Konowrocka-Sawa, Warszawa: Helion 2016. [Google Scholar]
 5. Davis E., TechGnosis: Myth, Magic, and Mysticism in the Age of Information, Berkeley California: North Atlantic Books 2015. [Google Scholar]
 6. Dobrowolski J., Czy wola jest wolna?, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2022. [Google Scholar]
 7. Di Nola A. M., Diabeł, tłum. I. Kania, Kraków: Universitas 2004. [Google Scholar]
 8. Drwięga M., Kim jest człowiek? Studia z filozofii człowieka, Kraków: Księgarnia Akademicka 2013. [Google Scholar]
 9. Garbowski M., Transhumanizm: Geneza, koncepcje, ograniczenia, Rozprawa doktorska, Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2021. [Google Scholar]
 10. Gogacz M., Egzystencjalne rozumienie duszy ludzkiej, „Studia Philosophiae Christianae” 6(1970)2, s. 5–28. [Google Scholar]
 11. Gray J., The Soul of the Marionette: A Short Inquiry into Human Freedom, New York: Farrar, Straus and Giroux 2016. [Google Scholar]
 12. Harari Y. N., Homo deus: krótka historia jutra, tłum. M. Romanek, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2018. [Google Scholar]
 13. Huxley J., Transhumanizm, tłum. M. Soniewicka, „Ethics in Progress” 6(2015)1, s. 17–22. [Google Scholar]
 14. Karas M., Historiozofia Teilharda de Chardin wobec tradycyjnej myśli chrześcijańskiej, Kraków: Księgarnia Akademicka 2012. [Google Scholar]
 15. Kaplan J., Sztuczna inteligencja. Co każdy powinien wiedzieć, tłum. S. Szymański, Warszawa: PWN 2019. [Google Scholar]
 16. Kisielewicz A., Sztuczna inteligencja i logika, Warszawa: WNT 2017. [Google Scholar]
 17. Kołakowski L., Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, Kraków: Znak 2012. [Google Scholar]
 18. Mayer-Schönberger V., Cukier K., Big data: Rewolucja, która zmieni nasze myślenie, pracę i życie, tłum. M. Głatki, Warszawa: MT Biznes 2014. [Google Scholar]
 19. McCarthy J., Ascribing Mental Qualities to Machines, w: Philosophical Perspectives in Artificial Intelligence, red. M. Ringle, Humanities Press 1979. [Google Scholar]
 20. Newell A., Simon H., 1976, Computer Science as Empirical Inquiry: Symbols and Search, 1975 ACM Turing Award Lecture, „Communications of the ACM” 19(1976)3. [Google Scholar]
 21. Noble D., Religia techniki. Boskość człowieka i duch wynalazczości, tłum. K. Kornas, Kraków: Copernicus Center Press 2017. [Google Scholar]
 22. Piesko M., Nieobliczalna obliczalność, Kraków: Copernicus Center Press 2011. [Google Scholar]
 23. Prokopiuk J., Piękno jest tylko gnozy początkiem, Katowice: Wydawnictwo Kos 2007. [Google Scholar]
 24. Prokopiuk J., Gnoza i gnostycyzm, Kraków: Vis-à-Vis 2021. [Google Scholar]
 25. Sandberg A., Morphological freedom: what are the limits to transforming the body?, tekst na podstawie prelekcji wygłoszonej na konferencji “L’humain et ses prothèses: Savoirs et pratiques du corps transformé”, Paris, December 11–12 2015, http://www.aleph.se/papers/MF2.pdf (dostęp: grudzień 2022). [Google Scholar]
 26. Searle J., Minds, Brains and Programs, „Behavioral and Brain Sciences” 3(1990)3. [Google Scholar]
 27. Sejnowski T., Deep learning. Głęboka rewolucja, tłum. P. Cypryański, Warszawa: Wydawnictwo Poltext 2019. [Google Scholar]
 28. Stępień T., Wprowadzenie do antropologii filozoficznej św. Tomasza z Akwinu, Warszawa: Warszawskie Towarzystwo Teologiczne, Inicjatywa Praska DIAK DW-P 2013. [Google Scholar]
 29. Trębacz T., Szatan jako źródło zła, Kraków: Wydawnictwo WAM 2013. [Google Scholar]
 30. Turing A., 1950, Computing Machinery and Intelligence, „Mind” LIX(1950)236, s. 433–460. [Google Scholar]
 31. Vaswani A. i in., Attention is All You Need, 31st Conference on Neural Information Processing Systems 2017. [Google Scholar]
 32. Wiener N., God and Golem, Inc. A Comment on Certain Points where Cybernetics Impinges on Religion, The MIT Press 1966. [Google Scholar]
 33. Wilk R. K., Śmierć i zmartwychwstanie ciała człowieka, Kraków: Wydawnictwo PETRUS 2015. [Google Scholar]
 34. Życiński J., Granice racjonalności, Kraków: Wydawnictwo PETRUS 2013. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.