Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 22 (2023)

Artykuły naukowe

Struktura okresu przygotowania do Wielkanocy i jej interpretacja w dziele Amalariusza z Metzu „Liber officialis”

Opublikowane: 23.02.2024

Abstrakt

Dzieło Amalariusza z Metzu Liber officialis cechuje bardzo dobrze rozwinięta metoda alegoryczna w interpretacji kwestii związanych z liturgią. W tym opracowaniu zajmujemy się analizą struktury przygotowania do przeżywania Wielkanocy, jakiej dokonuje ten średniowieczny autor, uczeń zaufanego urzędnika cesarza Karola Wielkiego – Alkuina. Opierając się na łacińskim tekście źródłowym, odkrywamy znaczenie teologiczne, duchowe i symboliczne poszczególnych okresów poprzedzających dzień pamiątki Zmartwychwstania Chrystusa w ujęciu Amalariusza. Dzięki tej analizie, dość obszernej ze względu na objętość badanego materiału, możemy zrozumieć wielkość i bogactwo średniowiecznej liturgii. Choć niejednokrotnie argumentacja Amalariusza z Metzu wydaje się być przesadzona i oderwana od zdrowego myślenia, pozwala zrozumieć i docenić niezaprzeczalnie potężne znaczenie obrzędów liturgicznych tego czasu dla ówczesnego Kościoła.

Bibliografia

 1. La Bibbia. Via verità e vita, versione ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana, Edizioni San Paolo, Milano 2012. [Google Scholar]
 2. Amalarius Metensis, Liber Officialis, in: Amalarii Episcopi Opera liturgica omnia, vol. II, ed. J. M. Hanssens, (Studi e Testi 139), Città del Vaticano: Biblioteca Apostolica Vaticana 1948, 9–543. [Google Scholar]
 3. Amalarius Metensis, Liber Officialis, in: Święte Obrzędy Kościoła, (Dzieła I), ed. T. Gacia, Lublin 2016, 29–456. [Google Scholar]
 4. Agostino, De consensu evangelistarum, PL 34, 1041–1230. [Google Scholar]
 5. Agostino, Enarratio in psalmum IX, PL 36, 116–131. [Google Scholar]
 6. Agostino, Epistula 55. Ad Ianuarium, PL 33, 204–223. [Google Scholar]
 7. Agostino, In Ioannis evangelium tractatus, PL 35, 1379–1976. [Google Scholar]
 8. Beda Il Venerabile, De temporum ratione, PL 90, 293–578. [Google Scholar]
 9. Corpus Orationum, vol. I: A-C, Corpus Christianorum. Series Latina 160, Turnhout 1992. [Google Scholar]
 10. Giovanni Crisostomo, Homilia XV in Epistolam ad Hebraeos, PG 63, 9–454. [Google Scholar]
 11. Girolamo, Commentaria in epistolam ad Ephesios, PL 26, 439–554. [Google Scholar]
 12. Girolamo, Commentaria in Zachariam, PL 25, 1415–1542. [Google Scholar]
 13. Cattaneo E., Introduzione alla storia della liturgia occidentale, Roma 1969. [Google Scholar]
 14. Mateja E., Popielec, in: Encyklopedia Katolicka, vol. XV, Lublin 1973-2013, col. 1417. [Google Scholar]
 15. Michałowski R., Post dziewięciotygodniowy w Polsce Chrobrego. Studium z dziejów polityki religijnej pierwszych Piastów, „Kwartalnik Historyczny” 109(2002), 5–40. [Google Scholar]
 16. Nadolski B., Środa Popielcowa, in: Leksykon liturgii, Poznań 2006, 1510–1512. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.