Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 30 Nr 1 (2021)

Artykuły

Teologiczno-liturgiczne aspekty nowych wezwań Litanii loretańskiej do Najświętszej Maryi Panny

Opublikowane: 07.06.2021

Abstrakt

The presented analysis of the Litany of the Blessed Virgin Mary in Loreto shows theological thoughts resulting from this prayer. The history of its creation indicates that it is a work of adding new invocations that define Mary. Pope Francis, analyzing the signs of the times, added three new apostrophes to the group of terms: Mother of Mercy, Mother of Hope and Consolation of migrants. All new exhortations have their thoroughly open, in which it is possible to justify, not only in the official teaching of the Church, but also in the theological plan of the People of God.

The Mother of God is always open to the voice of her earthly children, she always listens to them with love, although time is relentlessly moving forward and the world is changing from year to year. Therefore, it seems right to say that in the light of the constant changes and the signs of the times, prayer to Our Lady may also evolve, depending on the needs. Thus, the addition of new apostrophes and indications of the Mother of God in the Litany of Loreto seems fully justified. And maybe even especially nice to her.

Bibliografia

  1. Adamiak E., Traktat o Maryi, w: Dogmatyka, t. 2, red. E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski, Warszawa 2006. [Google Scholar]
  2. Besutti G., Litanie, NDM. [Google Scholar]
  3. Cabańska J., Uwarunkowania migracji ludności na jednolitym rynku europejskim na przykładzie nowych państw członkowskich Unii Europejskiej, Poznań 2015. [Google Scholar]
  4. Grzybek S., Powstanie i rozwój litanii do Najświętszej Maryi Panny, RBL 4 (1951), nr 1–2. [Google Scholar]
  5. Kluz M., Nadzieja w życiu i postawie moralnej człowieka w świetle Encykliki „Spe salvi” Benedykta XVI, Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/2, 2015. [Google Scholar]
  6. Krupa A.L., Maryja Matka Miłosierdzia, Poznań–Warszawa 1970. [Google Scholar]
  7. Najder J., Maryjna pobożność ludowa w świetle „Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii”, Warszawa 2018. [Google Scholar]
  8. Nowak J., SAC, Maryja w liturgii i pobożności Kościoła, Poznań 2009. [Google Scholar]
  9. Wendlik K., OSPPE, Maryja jako Matka miłosierdzia w aspekcie jej „ipsissima verba et facta” oraz źródeł teologicznych z I tysiąclecia, Łódzkie Studia Teologiczne 24 (2015) 4, 99–110. [Google Scholar]
  10. Mały słownik łacińsko-polski, Warszawa 2001. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.