Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 13 (2021)

Kronika

Bibliografia publikacji Księdza Profesora Henryka Misztala (1936-2020) z zakresu prawa wyznaniowego

  • Aneta M. Abramowicz
Opublikowane: 31.12.2021

Abstrakt

Dla upamiętnienia oraz umożliwienia refleksji nad dokonaniami w pracy naukowej Zmarłego dotyczącej prawa wyznaniowego przedstawiony zostaje wykaz Jego publikacji z tego zakresu. Z uwagi na bogactwo opublikowanych prac dokonano ich podziału na: monografie, artykuły naukowe, hasła encyklopedyczne, recenzje, przedmowy, artykuły propagujące naukę, sprawozdania i inne publikacje. Porządkując je, odwołano się do porządku chronologiczno-alfabetycznego.

Downloads

Download data is not yet available.