Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

O czasopiśmie

Resovia Sacra" to interdyscyplinarne czasopismo wydawane raz w roku przez Instytut Thaologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie. Publikacje wchodzące w skład "Resovia Sacra" odnoszą się do szeroko pojętej humanistyki, ze szczególnym uwzględnieniem teologii i filozofii, a także prawa kanonicznego oraz historii kościelnej i ogólnej. Treść każdego tomu jest zwykle podzielona na następujące sekcje: artykuły naukowe, sprawozdania oraz recenzje książek. Niektóre numery zawierają artykułu pokonferencyjne. Periodyk znajduje się w ministerialnym wykazie czasopism punktowanych (40 pkt). Nadesłane artykuły są recenzowane zgodnie z procedurą double blind peer-review. Autorzy artykułów pochodzą z różnych ośrodków akademickich w Polsce i za granicą.

  

Wydawca czasopisma

Czasopismo „Resovia Scara” jest wydawane przez Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. bpa Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie (zob.: tutaj lub tutaj).

 

Zakres tematyczny czasopisma

Periodyk jest poświęcony studiom z zakresu szeroko pojętej humanistyki ze szczególnym uwzględnieniem teologii i filozofii, a także prawa kanonicznego oraz historii kościelnej i ogólnej.

Oprócz artykułów publikowane są również sprawozdania i recenzje książek.

 

Punktacja

Czasopismo „Resovia Sacra” znajduje się w ministerialnym wykazie czasopism naukowych – czasopismo uzyskało 40 punktów.

 

Indeksowanie w bazach danych i wyszukiwarkach

Czasopismo „Resovia Sacra” jest indeksowane w następujących bazach i wyszukiwarkach:

  

Języki publikacji

Czasopismo „Resovia Sacra” publikuje teksty w językach: polskim, angielskim, hiszpańskim, francuskim, włoskim i niemieckim.

 

Poziom naukowy

Redakcja czasopisma „Resovia Sacra” przyjmuje do publikacji tytko artykuły oryginalne, spełniające kryterium wysokiego poziomu naukowego. Dzięki rzetelnym procedurom recenzyjnym (zob. Procedura recenzowania) oraz przestrzeganiu zasad etyki publikacyjnej (zob. Zasady etyczne), opartych na zasadach wypracowanych przez Komitet Etyki Wydawniczej (Comittee on Publication Ethics - COPE), międzynarodową organizację zrzeszającą wydawców i redaktorów czasopism naukowych, Redakcja zapewnia wysoki poziom artykułów naukowych zamieszczanych na lamach Rocznika.

  

Zespół redakcyjny

Czasopismem kieruje Komitet Redakcyjny, któremu przewodniczy  ks. dr hab. SŁAWOMIR ZYCH – Redaktor Naczelny.

Ciałem doradczym i kontrolnym jest międzynarodowa Rada Naukowa (zob. Zespół redakcyjny i Rada naukowa).

 

Periodyzacja

„Resovia Sacra” jest rocznikiem.

 

Wersja pierwotna

Wersją pierwotną czasopisma „Resovia Sacra” jest wersja drukowana. Drukowaną wersję periodyku można zamawiać pod adresem Redakcji.

 

Identyfikatory

ISSN 1234-8880  (wersja drukowana).

Teksty zamieszczane w roczniku „Resovia Sacra” są opatrzone indywidualnymi, niepowtarzalnymi identyfikatorami DOI [podać prefix].

 

Polityka open access i wolne licencje

„Resovis Sacra” funkcjonuje na zasadach otwartego dostępu (open access). Wszystkie publikacje na stronie czasopisma są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe (zob. pełne brzmienie licencji).

Dla czytelnika oznacza to, że zawartość czasopisma jest dostępna tak dla użytkownika jak i jego/jej instytucji bez opłat. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, drukować, przeszukiwać, korzystać z pełnych tekstów artykułów, jak również używać ich w każdym prawem dozwolonym celu bez konieczności ubiegania się o zgodę wydawcy bądź autora. Pozostaje to w zgodzie z definicją BOAI dotyczącą wolnego dostępu.

Dla autora oznacza to, że – zgłaszając tekst do publikacji w czasopiśmie – zgadza się na wyżej określoną politykę.

 

Historia czasopisma

Inicjatywa utworzenia teologiczno-filozoficznego rocznika diecezji rzeszowskiej „Resovia Sacra” narodziła się w 1994 roku w grupie profesorów skupionych wokół Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie. Niektórzy z nich dołączyli także do pierwszego zespołu redakcyjnego. Pierwszym redaktorem naczelnym był prof. Stanisław Nabywaniec (Uniwersytet Rzeszowski, Polska). Pierwszy zespół redakcyjny opublikował 17 tomów. W 2013 r. wybrano nową redakcję, której przewodniczył prof. Jacenty Mastej (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Redaktor Naczelny). Od roku 2020 nowym redaktorem naczelnym został ks. dr hab. Sławomir Zych. Do roku 2021 opublikowano 27 tomów.