Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Zasady etyczne

Rocznik teologiczno-filozoficzny „Resovia Sacra” niezwykle poważnie podchodzi do kwestii naruszenia praw autorskich, plagiatu oraz wykroczeń związanych z dobrymi praktykami w zakresie publikacji. Staramy się chronić prawa autorów i zawsze badamy oskarżenia o plagiat lub niezgodne z prawem wykorzystanie publikowanych artykułów. W równym stopniu staramy się przy tym chronić reputację czasopisma, która cierpi na stosowaniu niewłaściwych praktyk. Czasopismo rezerwuje sobie prawo do podjęcia działań w przepadkach stosowania następujących złych praktyk:

– w przesłanym artykule pojawia się plagiat innej pracy,

– w przesłanym artykule pojawia się wykorzystanie objętych prawami autorskimi materiałów strony trzeciej bez jej zgody lub bez dostatecznego uznania tegoż faktu,

– autorstwo artykułu jest poddawane w wątpliwość.

W takich przypadkach akcje podejmowane przez czasopismo mogą obejmować:

– opublikowanie erraty lub corrigendy,                

– wycofanie artykułu, nawet po jego publikacji,

– przedstawienie sprawy władzom wydziału czy innej instytucji, do której autor jest afiliowany,

– podjęcie odpowiednich kroków prawnych.

Rocznik teologiczno-filozoficzno-teologiczny “Resovia Sacra”, szukając dobrych rozwiązań w zakresie etyki publikacyjnej, opiera się na zasadach wypracowanych przez Komitet Etyki Wydawniczej (Comittee on Publication Ethics - COPE), międzynarodową organizację zrzeszającą wydawców i redaktorów czasopism naukowych.