Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Zespół redakcyjny

https://www.instytut.rzeszow.pl/Komitet Redakcyjny

Redaktor naczelny: ks. dr hab. SŁAWOMIR ZYCH

Zastępca Redaktora naczelnego: ks. mgr MACIEJ TRAWKA

Sekretarz: mgr EWA KŁECZEK-WALICKA

dr ANDRZEJ MOTYKA
dr SŁAWOMIR JEZIORSKI
dr PIOTR JAWORSKI
dr BARTOSZ WALICKI
mgr  AGNIESZKA PRZYWARA
dr MARCIN NABOŻNY

 

Rada Naukowa:

prof. dr hab. ALEKSANDER BOBKO (Uniwersytet Rzeszowski)
dr PIOTR BLAJER OFM (Studium Biblicum Franciscanum, Jerozolima)
dr HENRYK BORCZ (Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu)
dr PAWEŁ DUDA (St Joseph's College of Maine, USA)
prof. VLADIMIR FRK (Prešovská univerzita v Prešove, Słowacja)
dr hab. ANDRZEJ GARBARZ, prof. UR
dr hab. ADAM KUBIŚ (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) - wiceprzewodniczący Rady
prof. dr hab. JÓZEF KULISZ SJ (Trnavská univerzita v Trnave, Słowacja)
dr KRZYSZTOF DARIUSZ LISEWSKI (Phil.-Theol. Hochschule Benedikt XVI. Heiligenkreuz, Austria)
Dr. Krzysztof Dariusz Lisewski (The Pope Benedict XVI Philosophical-Theological University in Heiligenkruez, Austria)
dr hab. JACENTY MASTEJ, prof. KUL
dr hab. JANUSZ MIĄSO, prof. UR
prof. dr hab. STANISŁAW NABYWANIEC (Uniwersytet Rzeszowski)
dr ROMAN NIR (Instytut Historii i Archiwistyki Polonijnej w Chicago) - przewodniczący Rady
prof. dr hab. KAZIMIERZ OŻÓG (Uniwersytet Rzeszowski)
dr hab. WALDEMAR JAN PAŁĘCKI MSF, prof. KUL
prof. dr hab. JAN PERSZON (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
dr hab. JAROSŁAW POPŁAWSKI, prof. KUL
prof. dr hab. BOGDAN STANASZEK (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
dr hab. PIOTR SZCZUR (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
dr hab. JÓZEF SZYMAŃSKI (Adakemia Pomorska w Słupsku)
prof. dr hab. JAN WALKUSZ (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
dr hab. WŁADYSŁAW WYSZOWADZKI (PUNO, Londyn, Anglia)
dr ROBERT ZAPART (Fundacja Armii Krajowej w Londynie, Anglia)
prof. dr hab. WOJCIECH ZYZAK (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
dr hab. WALDEMAR W. ŻUREK SDB, prof. KUL