Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 14 No. 1 (2021)

Articles

The National Revenue Administration as an Element of the Organisational Structure of Public Administration and as an Element of the Financial Security of Poland

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2021.14.1-5  [Google Scholar]
Published: 2022-07-21

Abstract

The study presents a fragment of Polish public administration, namely the National Revenue Administration (“Krajowa Administracja Skarbowa”). The National Revenue Administration is an element of the structure of public administration in Poland and forms part of the administration designed to safeguard the financial security of Poland. The study presents characteristics of the public administration, including units of the National Revenue Administration, and the role of this administration in safeguarding financial security, emphasizing the role and responsibilities of the National Revenue Administration in this regard.

References

 1. Adamczyk, Andrzej. 2011. “Organ administracji publicznej i inne podmioty administrujące.” In Prawo administracyjne. Część ogólna, edited by Leszek Bielecki, and Piotr Ruczkowski, 297. Warsaw: Difin. [Google Scholar]
 2. Adamiak, Barbara. 2006. “O podmiotowości organów administracji publicznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym.” Państwo i Prawo 11:43–53. [Google Scholar]
 3. Bielecki, Leszek. 2011. “Terenowe organy administracji rządowej.” In Ustrojowe prawo administracyjne, edited by Leszek Bielecki, and Piotr Ruczkowski, 157–58. Warsaw: Difin. [Google Scholar]
 4. Boć, Jan. 1997. Prawo administracyjne. Wrocław: C.H. Beck. [Google Scholar]
 5. Czerw, Jarosław. 2016. “Organ administracji publicznej i inne podmioty administrujące.” In Prawo administracyjne, edited by Marian Zdyb, and Jerzy Stelmasiak, 224. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 6. Góralczyk, Wojciech Jr. 1986. Zasada kompetencyjności w prawie administracyjnym. Warsaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. [Google Scholar]
 7. Jandy–Jendrośka, Krystyna, and Jan Jendrośka. 1978. “System jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego.” In System Prawa Administracyjnego, vol. 3, edited by Teresa Rabska, and Jan Łętowski, 179. Warsaw: Ossolineum. [Google Scholar]
 8. Leoński, Zbigniew. 1999. Nauka administracji. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
 9. Łętowski, Jan. 1990. Prawo administracyjne. Warsaw: PWN. [Google Scholar]
 10. Matan, Andrzej. 2014. Rażące naruszenie prawa jako przesłanka odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza publicznego. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 11. Michalska–Badziak, Ryszarda. 2009. “Podmioty administrujące.” In Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, edited by Małgorzata Stahl, 257. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 12. Nowak–Far, Artur. 2015. “Prawo administracyjne Unii Europejskiej.” In Prawo administracyjne, edited by Marek Wierzbowski, 61. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 13. Ochendowski, Eugeniusz. 2002. Prawo administracyjne. Część ogólna. Toruń: TNOiK. [Google Scholar]
 14. Szreniawski, Jan, and Jerzy Stelmasiak (eds.). 2002. Prawo administracyjne ustrojowe. Podmioty administracji publicznej. Bydgoszcz–Lublin: Branta. [Google Scholar]
 15. Taras, Wojciech. 2009. “Istota organu podatkowego jako organu administracji publicznej.” In System organów podatkowych w Polsce, edited by Paweł Smoleń, 39. Warsaw: Oficyna Prawa Polskiego. [Google Scholar]
 16. Ura, Elżbieta. 2015. Prawo administracyjne. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 17. Wrzosek, Stanisław. 2002. “Podstawowe pojęcia z zakresu administracji publicznej.” In Elementy nauki o administracji publicznej, 19. Radom: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu. [Google Scholar]
 18. Zalewski, Dariusz. 2018. “Komentarz do art. 1 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.” In Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej. Komentarz, edited by Leszek Bielecki, and Andrzej Gorgol, 6–7. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.