Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 16 No. 2 (2023)

Articles

Statutory Regulation on Financial Management in the Self-Government of Attorneys-At-Law in Poland

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.5622  [Google Scholar]
Published: 2023-12-29

Abstract

The self-government of attorneys-at-law is a self-government associating persons exercising a profession of public trust. The Constitution of the Republic of Poland provides for the permissibility of the establishment of such self-governments and at the same time assigns functions to them. These functions are performed by means of tasks defined by law, including those of a public nature, in the performance of which the self-government of attorneys-at-law is independent. The essence of any normatively defined self-government is independence, including financial independence. The legal regulations on the financial management of attorneys-at-law are not extensive, but at the same time they are diverse. These regulations refer to several levels of financial management of such a self-government and concern: the basic sources of financing their activities, the competence of the self-government bodies to adopt internally binding normative acts, the adoption of budgets of the self-government of attorneys-at-law and the competence of the self-government bodies to carry out financial management in the broad sense, including its control. Financial management is carried out by the self-government of attorneys-at-law on the basis of regulations contained in the Act on Legal Attorneys-at-Law, which are not complete. They are supplemented by intra-authority legal acts issued, on the basis of statutory authorisations, by the self-government bodies operating at the national level. Bodies at the nationwide level are empowered in this respect, which has a unifying value.

References

 1. Fundowicz, Sławomir. 2005. Decentralizacja administracji publicznej w Polsce. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 2. Głuchowski, Jan. 2001. “Dotacja.”In Leksykon finansów, edited by Jan Głuchowski, 66-67. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. [Google Scholar]
 3. Grzywacz, Marek. 2022. Prawo administracyjne. Edited by Jacek Jagielski, and Marek Wierzbowski. Warszawa: Wolter Kluwer. [Google Scholar]
 4. Karcz-Kaczmarek, Maria. 2011. “Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 14 grudnia 2010 r., K 20/08.” Przegląd Prawa Egzekucyjnego 1:100-10. [Google Scholar]
 5. Karcz-Kaczmarek, Maria. 2017. Wykonywanie funkcji administracji publicznej przez samorząd radców prawnych. Warszawa: Wydawnictwo Praktyka Prawnicza. [Google Scholar]
 6. Kępa, Monika. 2021.“Essence of Self-governance Illustrated with an Example of the Professional Self-government Body of Legal Counsels (in Poland).” Lex localis – Journal of Local Self-Government vol. 19, no. 4:893-919. DOI: 10.4335/19.3.893-919(2021). [Google Scholar]
 7. Klatka, Zenon. 1999. Ustawa o radcach prawnych. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 8. Korybski, Andrzej. 2001. In Andrzej Korybski, Leszek Leszczyński, and Antoni Pieniążek, Wstęp do prawoznawstwa. Lublin: Morpol. [Google Scholar]
 9. Kozielewicz, Wiesław. 2023. Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy. Warszawa: Wolter Kluwer. [Google Scholar]
 10. Misiejuk, Ireneusz. 2019. “Przesłanki skreślenia z listy radców prawnych w kontekście ich wpływu na prawo do wykonywania zawodu oraz przynależność do samorządu radców prawnych.” Studia Iuridica Lublinensia 2:53 – 4. DOI: 10.17951/sil.2019.28.2.53-74. [Google Scholar]
 11. Owsiak, Stanisław. 2001. “Subwencja.” In Leksykon finansów, edited by Jan Głuchowski, 290. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. [Google Scholar]
 12. Pawłowski, Sławomir. 2009. Ustrój i zadania samorządu zawodowego w Polsce. Poznań: Wydawnictwo Forum Naukowe. [Google Scholar]
 13. Przybysz, Piotr. 1998. “Prawo do sądu w sprawach dyscyplinarnych.” Państwo i Prawo 8:67-78. [Google Scholar]
 14. Scheffler, Tomasz. 2022a. “Komentarz do art. 50.” In Ustawa o radcach prawnych. Komentarz, edited by Tomasz Scheffler, 776-82. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 15. Scheffler, Tomasz. 2022b. “Komentarz do art. 58.” In Ustawa o radcach prawnych. Komentarz, edited by Tomasz Scheffler, 812-14. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 16. Stahl, Małgorzata. 2011. “Zagadnienia ogólne.” In System prawa administracyjnego. Vol. 6: Podmioty administrujące, edited by Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, and Andrzej Wróbel. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 17. Sołtys, Bogusław. 2022. “Komentarz do art. 221.” In Ustawa o radcach prawnych. Komentarz, edited by Tomasz Scheffler, 336-53. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 18. Starościak, Jerzy. 1960. Decentralizacja administracji. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. [Google Scholar]
 19. Świstak, Marzena. 2018. Charakter prawny uchwał organów samorządu zawodowego radców prawnych w Polsce. Lublin: Wydawnictwo UMCS. [Google Scholar]
 20. Tabernacka, Magdalena. 2007. Zakres wykonywania zadań publicznych przez organy samorządów zawodowych. Wrocław: Kolonia Limited. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.