Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 13 Nr 1 (2020)

Artykuły

Prorodzinne regulacje podatkowe w prawie (wybrane zagadnienia)

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2020.13.1-37  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2020

Abstrakt

Polityka prorodzinna to polityka mająca na celu dobro rodziny i społeczeństwa. Polityka prorodzinna polega na próbie tworzenia przez państwo (samorząd terytorialny itp.) rodzinom odpowiednich warunków ekonomicznych. Obejmuje stosowanie ulg podatkowych, płacowych dodatków i zasiłków dla osób utrzymujących rodziny i dzieci, stosowanie preferencji kredytowych dla młodych małżeństw, zapewnianie mniej zamożnym rodzinom mieszkań w budownictwie publicznym, zapewnienie bezpłatnej opieki zdrowotnej dla matek i dzieci, preferencje w uzyskaniu pracy oraz jej ochronę dla pracujących matek itp.

 

Bibliografia

 1. Arnold, Brian J., Hugh J. Ault, and Graeme S. Cooper. 2020. Comparative Income Taxation: A Structural Analysis. Amsterdam: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 2. Bick, Alexander, and Nicola Fuchs–Schündeln. 2018. “Taxation and labour supply of married couples across countries: A macroeconomic analysis.” The Review of Economic Studies 85, no. 3:1543–576. [Google Scholar]
 3. Blundell, Richard, Michael Graber, and Magne Mogstad. 2015. “Labor income dynamics and the insurance from taxes, transfers, and the family.” Journal of Public Economics vol. 127, 58–73. [Google Scholar]
 4. Burns, Lee, and Richard Krever. 1998. “Taxation of Income from Business and Investment.” Tax Law Design and Drafting 98:2–4. [Google Scholar]
 5. Burzec, Marcin. 2017. “Tax preferences in the Czech and Polish personal income taxes.” Review of Comparative Law vol. XXX, 9–24. [Google Scholar]
 6. Carvalho, Laura, and Arnold Rezai. 2016. “Personal income inequality and aggregate demand.” Cambridge Journal of Economics 40, no. 2:491–505. [Google Scholar]
 7. Damaz, Marta, and Jolanta Gorąca–Paczuska. 2018. “Opodatkowanie dochodów małżonków i rodziny, w tym wynikających z zarządzania (dysponowania) majątkiem rodzinnym – obecny i postulowany model.” Biuro Analiz Sejmowych 2:155–77. [Google Scholar]
 8. De Spenke, Gerard. 1995. Taxation in Netherland. Random House Deventer-Boston. [Google Scholar]
 9. Doerrenberg, Philipp, Andreas Peichl, and Sebastian Siegloch. 2017. “The elasticity of taxable income in the presence of deduction possibilities.” Journal of Public Economics vol. 151, 41–55. [Google Scholar]
 10. Gajewski, Dariusz. 2010. Personal income tax. A compendium, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 11. Gęsicki, Marek, and Łukasz Gęsicki. 2004. System prawa podatkowego. Part 2: Prawo materialne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. [Google Scholar]
 12. Głuchowski, Jan, Dariusz Handor, et al. 2002. Formy zmniejszania wysokości podatków w Polsce. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 13. Gobetti, Sergio, and Rodrigo Orair. 2017. “Taxation and distribution of income in Brazil: new evidence from personal income tax data.” Brazilian Journal of Political Economy 37, no. 2:267–86. [Google Scholar]
 14. Gomułowiecz, Andrzej, and Jerzy Małecki. 2004. Podatki i prawo podatkowe. Warszawa: LexisNexis. [Google Scholar]
 15. Lassotówna, Zofia. 1935. Opodatkowanie dochodów rodziny. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. [Google Scholar]
 16. Hanacock, Linda. 1999. Women, public policy, and the state. Melbourne: MacMillan. [Google Scholar]
 17. Kostecki, Andrzej. 1963. “Łączne opodatkowanie małżonków w Polsce Ludowej.” Finanse 10:31–43. [Google Scholar]
 18. Kulicki, Jacek, 2005. Opodatkowanie osób fizycznych. Podatek dochodowy państwach UE. Analiza porównawcza z symulacją obciążeń fiskalnych w Polsce. Warszawa: Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu. [Google Scholar]
 19. Majchrzycka–Guzowska, Anna. 1996. Finanse i prawo finansowe. Warszawa: PWE. [Google Scholar]
 20. Markowski, Krzysztof. 1990. “Nie ma czystych rozwiązań.” Życie Gospodarcze 27:10–15. [Google Scholar]
 21. Majewicz, Marek. 1992. Opodatkowanie dochodów rodziny – przykłady rozwiązań stosowanych w krajach europejskich. Warszawa: IPiPS. [Google Scholar]
 22. Mares, Isabela, and Didac Queralt. 2015. “The non-democratic origins of income taxation.” Comparative Political Studies 48, no. 14:1974–2009. [Google Scholar]
 23. Nowak, Andrzej. 1995. “Opodatkowanie dochodu rodziny.” Monitor Podatkowy 1:32–36. [Google Scholar]
 24. O’Donoghue, Cathal, and Holly Sutherland. 1998. “Accounting for the Family: The Treatment of Marriage and Children in European Income Tax Systems.” Occasional Papers, Economic and Social Policy 65:4–6. [Google Scholar]
 25. PricewaterhouseCoopers. 2009. Personal Tax in the European Union. How much do you get to take home from your pay packet and how do your European colleagues fare? Report. [Google Scholar]
 26. PricewaterhouseCoopers. 2015. Family tax reliefs and benefits in the EU countries. Report. [Google Scholar]
 27. PricewaterhouseCoopers. 2016. Family tax reliefs and benefits in the EU countries. Report. [Google Scholar]
 28. PricewaterhouseCoopers. 2017. Family tax reliefs and benefits in the EU countries. Report. [Google Scholar]
 29. PricewaterhouseCoopers. 2018. Family tax reliefs and benefits in the EU countries. Report. [Google Scholar]
 30. Peroni, Robert, Charles Gustafson, and Richard Crawford Pugh. 2008. International Income Taxation: Code and Regulations, Selected Sections. Chicago: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 31. Piketty, Thomas, and Nancy Quian. 2009. “Income inequality and progressive income taxation in China and India.” American Economic Journal: applied economic 1, no. 2:53–63. [Google Scholar]
 32. Rękas, Magdalena. 2015. “Tax policy tools as an element of pro-family policy in France and in Germany – recommendations for Poland.” Ekonomia i Prawo XIV, no. 1:8–15. [Google Scholar]
 33. Sattinger, Michael. 2018. “Double limit analysis of optimal personal income taxation.” Oxford Economic Papers 70, no. 1:93–113. [Google Scholar]
 34. Soboń, Janusz, and Tomasz Wołowiec. 2011. “Personal income taxation. Harmonization and differentiations across the European Union.” In Społeczno-ekonomiczne problemy gospodarowania w warunkach transformacji, ed. Vladimir Novikov, Jan Palacko, and Zdzisław Siroic, 35–55. [Google Scholar]
 35. Warszawa: Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej–Curie, Vysoka skola medzinarodneho podnikania ISM Slovakia v Presovie, Winnickij Kooperatiwnyj Institut. [Google Scholar]
 36. Sokołowski, Jerzy. 1995. Zarządzanie przez podatki. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 37. Szpunar, Jan. 1963. Zagadnienia opodatkowania ludności w PRL. Poznań: UAM. [Google Scholar]
 38. Weralski, Marek. 1959. “Kumulacja podatkowa.” Finanse 1–2:61–71. [Google Scholar]
 39. Wołowiec, Tomasz. 2002. “Ulgi i zwolnienia podatkowe.” Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 11:39–46. [Google Scholar]
 40. Wołowiec, Tomasz. 2003a. “Opodatkowanie dochodów osób fizycznych w wybranych krajach UE. Rozwiązania prorodzinne.” Polityka Społeczna 5–6:20–24. [Google Scholar]
 41. Wołowiec, Tomasz. 2003b. “Podatek dochodowy od osób fizycznych a realizacja funkcji regulacyjnej i stymulacyjnej w latach 1992–2000.” Polityka Społeczna 1:19–23. [Google Scholar]
 42. Wołowiec, Tomasz. 2003c. Wybrane zagadnienia opodatkowania dochodów osób fizycznych w latach 90-tych XX wieku. Wydanie pierwsze. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu–NLU. [Google Scholar]
 43. Wołowiec, Tomasz. 2004a. “An evaluation of the individual income tax system in Poland and some chosen European Union countries, taking into account pro-family tax politics.” Productivita 1:23. [Google Scholar]
 44. Wołowiec, Tomasz. 2004b. “Modele podatkowych preferencji prorodzinnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.” Studia Europejskie 4:193–201. [Google Scholar]
 45. Wołowiec, Tomasz. 2004c. “Niedoceniona koncepcja prorodzinnych zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych.” Polityka Społeczna 8:9–12. [Google Scholar]
 46. Wołowiec, Tomasz. 2004d. “Podatek dochodowy od osób fizycznych instrumentem polityki prorodzinnej.” In Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, ed. Andrzej Świątkowski, 387–400. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. [Google Scholar]
 47. Wołowiec, Tomasz. 2006a. “Analiza zasad opodatkowania dochodów osób fizycznych w krajach Unii Europejskiej – implikacje dla procesu harmonizacji.” Studia Prawno-Ekonomiczne vol. LXXIII, 193–205. [Google Scholar]
 48. Wołowiec, Tomasz. 2006b. “Poziom obciążeń podatkiem dochodowym od osób fizycznych w krajach Unii Europejskiej.” Studia Europejskie 4:165–75. [Google Scholar]
 49. Wołowiec, Tomasz. 2008a. “Podmiotowy i przedmiotowy zakres opodatkowania dochodów osób fizycznych w krajach UE.” Przegląd Prawa Europejskiego Międzynarodowego 1:35–49. [Google Scholar]
 50. Wołowiec, Tomasz. 2008b. “Preferencje prorodzinne w konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych na przykładzie systemów podatkowych krajów Unii Europejskiej.” In Gospodarka społeczna w Europie, ed. Ewa Pancer–Cybulska, 7–89. Wrocław: Wyższa Szkoła Handlowa. [Google Scholar]
 51. Wołowiec, Tomasz. 2008c. “Sprawiedliwość opodatkowania a ekonomiczna efektywność – wybrane aspekty.” Studia Prawno-Ekonomiczne vol. LXXVII, 227–49. [Google Scholar]
 52. Wołowiec, Tomasz. 2008d. “Wybrane aspekty sprawiedliwości opodatkowania i ekonomicznej efektywności.” In Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, ed. Adam Nalepka, 329–52. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu–NLU. [Google Scholar]
 53. Wołowiec, Tomasz. 2009. “Proporcjonalne i progresywne opodatkowanie dochodów osób fizycznych.” In Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, ed. Adam Nalepka, 337–451. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu–NLU. [Google Scholar]
 54. Wołowiec, Tomasz. 2010. “Regulacje socjalne w konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych w krajach UE.” Studia Europejskie 3:201–24. [Google Scholar]
 55. Wołowiec, Tomasz. 2013. Prorodinná politika a spoločenské, demografické a ekonomické problémy v Poľsku (niektoré problémy). Świnoujście–Nowy Sącz: Cech Rzemiosł Różnych w Świnoujściu & Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu. [Google Scholar]
 56. Wołowiec, Tomasz. 2016. Ways of personal income taxation harmonization process. Lublin: Innovatio Press, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. [Google Scholar]
 57. Wołowiec, Tomasz, and Aleksander Suseł. 2009. “Podatki dochodowe a funkcje polityki finansowej.” In Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, ed. Adam Nalepka, and Anna Ujwary–Gil, 346–61. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu–NLU. [Google Scholar]
 58. Wołowiec, Tomasz, and Aleksander Suseł. 2010. “Harmonization of personal income taxation and the process of EU integration.” In Business and Management 2010, ed. Romualdas Ginevicius, Aleksandras Vytatus–Rutkauskas, and R. Pocs, vol. 2, 760–66. Vilnus: Gediminas Technical University, Riga Technical University and Tallinn University of Technology. [Google Scholar]
 59. Wołowiec, Tomasz, and Krystyna Wolak. 2009. Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu–NLU. [Google Scholar]
 60. Wołowiec, Tomasz, and Marcin Duszyński. 2010. “Personal Income Tax in the tax systems of EU member states (selected issues).” Bicник Akaдeмii Mитнoi Cлyжби Yкpaiни. Cepiя: Eкoнoмika 1:36–46. [Google Scholar]
 61. Wołowiec, Tomasz, and Piotr Wolak. 2009. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych w krajach Unii Europejskiej. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu–NLU. [Google Scholar]
 62. Wołowiec, Tomasz, Janusz Soboń, and Joanna Rogozińska–Mitrut. 2012. Some issues of personal income taxation. Winnica: Institute of Ukrainian – Polish Cooperation. [Google Scholar]
 63. Wójtowicz, Wanda. 1998. “Opinia dotycząca kierunków działań zmierzających do zmian prorodzinnych w podatku dochodowym od osób fizycznych.” Opinia na zlecenie Sejmowej Komisji ds. Rodziny. [Google Scholar]
 64. Wójtowicz, Wanda, and Paweł Smoleń. 1998. “Kierunki proponowanych zmian prorodzinnych w podatku dochodowym od osób fizycznych.” Opinia na zlecenie Sejmowej Komisji ds. Rodziny. [Google Scholar]
 65. Wójtowicz, Wanda, and Paweł Smoleń. 1999. Podatek dochodowy od osób fizycznych – prorodzinny czy neutralny? Warszawa: Dom Wydawniczy ABC. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora