Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 16 No. 1 (2023)

Articles

Selected Aspects of the Financial Strategy of the Local Goverment Unit’s Oriented to the Development of Economic and Social Activity (Financial and Legal Analysis)

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.5282  [Google Scholar]
Published: 2023-06-30

Abstract

Fiscal burden, especially taxes, is undoubtedly one of the factors influencing business decisions. Taxpayers often prefer one location for their business to another based on the local fiscal policy. It can also lead to a decision to relocate the company’s headquarters or to start a branch or plant elsewhere. The intervention function (stimulative, incentive) of taxation is linked to its non-fiscal impact on taxpayers. The results of tax interventions depend on the proper selection of incentives and their intensity. Despite doubts that have been raised around the rationale for the use of taxes as a stimulus influencing economic decisions (due to the interference with the principle of fair competition), tax incentives are widely used in practice.

References

 1. Bogacki, Sylwester, and Tomasz Wołowiec. 2021. “Finacial regulation of individual debt ratio of local government units.” Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1:17-31. https://doi.org/10.32084/sawp.2021.16.1-2 [Google Scholar]
 2. Gołaszewski, Marek. 2018. “Nowe reguły limitacji zadłużenia. Rewolucja czy ewolucja?”Wspólnota 11:6-13. [Google Scholar]
 3. Grad, Marcin. 2018. “Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia w procesie planowania budżetowego jednostek samorządu terytorialnego.” Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 56:108-11. [Google Scholar]
 4. Krupa, Jan, and Tomasz Wołowiec. 2010. “Uzdrowiska Polski Wschodniej wobec wyzwań rozwojowych – turystyka zrównoważona.” In Współczesne trendy funkcjonowania uzdrowisk – klastering, edited by Jan Krupa, and Jan Hermaniuk, 7-35. Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania. [Google Scholar]
 5. Martyniuk, Volodymyr, and Tomasz Wołowiec. 2021. “Economic relations of indebtedness of territorial self-government units in Poland in the context of the construction of an individual debt ratio.” International Journal of New Economics and Social Sciences 1 (13):15-26. https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.2280 [Google Scholar]
 6. Miemiec, Wiesława, Krystyna Sawicka, and Marcin Miemiec. 2013. Prawo finansów publicznych sektora samorządowego. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 7. Rutkowski, Jerzy. 2015. “Sytuacja finansowa samorządów w Polsce a nowe zasady limitowania zadłużenia – spojrzenia makroekonomiczne.” Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, seria: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 77:281-82. [Google Scholar]
 8. Tyrakowski, Marek. 2017. Zarys finansów publicznych i prawa finansowego. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 9. Walczak, Piotr. 2019. Zmiany w finansach publicznych 2019. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 10. Wojciechowski, Łukasz, and Tomasz Wołowiec. 2021. “Shortcomings of commonly used methods of measuring the economic activity of the country.” International Journal of New Economics and Social Sciences 13(1):101-11. https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.2287 [Google Scholar]
 11. Wołowiec, Tomasz. 2018. “Pozabankowe finansowanie inwestycji gminnych.” International Journal of Legal Studies 2:129-40. [Google Scholar]
 12. Wołowiec, Tomasz. 2019a. “Legal conditions for the financing of local government units investments by parabanking financial instruments in Poland.” International Journal of New Economics and Social Sciences 1:467-502. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.3252 [Google Scholar]
 13. Wołowiec, Tomasz. 2019b. “Income taxation versus fiscal Policy (sellected problems).” In Bezpieczeństwo prawne i bezpieczeństwo obrotu prawnego w Polsce, red. Jan Mojak, Agnieszka Żywicka, and Leszek Bielecki, 129-40. Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji. [Google Scholar]
 14. Wołowiec, Tomasz. 2019c. “Preferencje w podatku od nieruchomości a reakcje podatników prowadzących działalność gospodarczą.” Samorząd Terytorialny 4:45-54. [Google Scholar]
 15. Wołowiec, Tomasz. 2020. “Modyfikacja indywidualnego wskaźnika zadłużenia od 1 stycznia 2019 r. a reguły limitacji zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego.” Finanse Komunalne 2:25-40. [Google Scholar]
 16. Wołowiec, Tomasz. 2021. “The law regulations of individual debt ratio in the time of the COVID-19 pandemic.” Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie 1:515-27. https://doi.org/10.32084/tekapr.2021.14.1-42 [Google Scholar]
 17. Wołowiec, Tomasz, and Sylwester Bogacki. 2019. “Finansowanie inwestycji jednostek samorządu terytorialnego poprzez parabankowe instytucje finansowe.” Samorząd Terytorialny 11:7-27. [Google Scholar]
 18. Wołowiec, Tomasz, Sylwia Skrzypek-Ahmed, and Grzegorz Gliszczyński. 2021. “Individual Debt Ratio as a Way of Assesing the Financial Conditions of Local Government Units.” European Research Studies Journal 2:34-46. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.