Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 13 No. 2 (2020)

Articles

The Systems Family Income Taxation in Poland

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2020.13.2-42  [Google Scholar]
Published: 2020-12-31

Abstract

Among many elements affecting the size of income tax burden for families (system of tax reliefs, exemptions, deductions, decreases or increases, proportional or as fixed amounts, construction of revenues and costs of obtaining them), the way of treating incomes obtained by the family and its members (separately or jointly) is of vital importance. We may venture a thesis that it stems from the way the law maker perceived the family and functions performed by it. Joint taxation of family incomes is based on tax accumulation, it may refer to all family members making up a household or only to the spouses. The accumulation may be full (complete) or partial as far as its object is concerned.

References

 1. Andersson, Gunnar. 2005. A study on policies and practices in selected countries that encourage childbirth: The case of Sweden. Rostok: Max Planck Institute for Demographic Research. [Google Scholar]
 2. Balcerzak–Paradowska, Bożena. 2005. “Polityka rodzinna w Polsce w XXI wieku.” In Rodzina. Etyka. Ekonomia. Collection of papers, ed. Ryszard Horodeński, and Edward Ozorowski, 34–55. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej. [Google Scholar]
 3. Bouvier, Michael. 2000. Wprowadzenie do prawa podatkowego i teorii podatku. Warszawa: PWE. [Google Scholar]
 4. Cudak, Henryk. 2004. “Problemy uspołecznienia dzieci jedynych w rodzinie współczesnej.” In Współczesne rodziny polskie – ich stan i kierunek przemian, ed. Maria Tyszkowa, 56–71. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza. [Google Scholar]
 5. Damaz, Marta, and Jolanta Gorąca–Paczuska. 2018. “Opodatkowanie dochodów małżonków i rodziny, w tym wynikających z zarządzania (dysponowania) majątkiem rodzinnym – obecny i postulowany model.” Studia BAS 2 (54):155–77. [Google Scholar]
 6. Gajl, Natalia. 1992. Teorie podatkowe w świecie. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe. [Google Scholar]
 7. Gliniecka, Jolanta, and Jerzy Harasimowicz. 1997. “Z zagadnień teorii podatku.” Glosa 5:1. [Google Scholar]
 8. Gomułowicz, Andrzej. 1996. “Problemy teorii opodatkowania w Polsce.” Glosa 4:3. [Google Scholar]
 9. Gomułowicz, Andrzej. 1998. “Zasada sprawiedliwości podatkowej a prawodawstwo podatkowe.” In Księga pamiątkowa ku czci Profesora Apoloniusza Kosteckiego, ed. Andrzej Gomułowicz, i Jerzy Małecki, 134–42. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. [Google Scholar]
 10. Henman, Peter. 2007. Updated Costs of Children Using Australian Budget Standards. Queensland: McMillan. [Google Scholar]
 11. Klimek, Paweł. 2013. “Prawnofinansowe instrumenty polityki prorodzinnej – postulat zmian inspirowanych brytyjskim systemem Child Trust Fund.” Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 1 (12):133–50. [Google Scholar]
 12. Kulicki, Jacek. 2003. Podatek dochodowy od osób fizycznych. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC. [Google Scholar]
 13. Kulicki, Jacek. 2006. “Polityka podatkowa w Polsce w latach 1920–2005 w zakresie opodatkowania dochodów rodziny.” BAS. Biuro Analiz Sejmowych. Report No. 238:1–27. [Google Scholar]
 14. Kulicki, Jacek. 2011. “Systemy opodatkowania dochodów rodziny w Polsce w latach 1918–2011.” Studia BAS 4:1–19. [Google Scholar]
 15. Litwińczuk, Hanna. 1989. Opodatkowanie rodziny. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. [Google Scholar]
 16. Łączkowski, Wojciech. 2005. “Daniny publiczne a zasada pomocniczości.” In W kręgu prawa podatkowego i finansów publicznych. Księga dedykowana Profesorowi Cezaremu Kosikowskiemu, ed. Henryk Dzwonkowski, 233–43. Lublin: Wydawnictwo UMCS. [Google Scholar]
 17. Mastalski, Ryszard. 1995. Wprowadzenie do prawa podatkowego. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 18. Ofiarski, Zbigniew. 2006. Prawo podatkowe. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 19. Rękas Magdalena. 2014. “Wsparcie rodziny w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w Polsce w latach 1992–2013.” Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 37, no. 1:440–52. [Google Scholar]
 20. Surdej, Aleksander. 2015. Koszty wychowania dzieci w Polsce. Warszawa: Centrum Adama Smith’a. [Google Scholar]
 21. Surdej, Aleksander. 2016. Koszty wychowania dzieci w Polsce. Warszawa: Centrum Adama Smith’a. [Google Scholar]
 22. Surdej, Aleksander. 2018. Koszty wychowania dzieci w Polsce. Warszawa: Centrum Adama Smith’a. [Google Scholar]
 23. Surdej, Aleksander. 2019. Koszty wychowania dzieci w Polsce. Warszawa: Centrum Adama Smith’a. [Google Scholar]
 24. Szczepańska, Ilona. 2013. “Rozwiązania o charakterze prorodzinnym w polskiej konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.” Ius Novum 2:143–74. [Google Scholar]
 25. Święch, Katarzyna. 2009. “Kumulacja dochodów rodziny jako element polityki podatkowej.” Toruński Rocznik Podatkowy 1:163–75. [Google Scholar]
 26. Święch, Katarzyna. 2013. Pozycja rodziny w Polskim prawie podatkowym. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 27. Wójtowicz, Wanda, and Paweł Smoleń. 1999. Podatek dochodowy od osób fizycznych – prorodzinny czy neutralny? Warszawa: Dom Wydawniczy ABC. [Google Scholar]
 28. Wołowiec, Tomasz. 2004a. “An evaluation of the individual income tax system in Poland and some Chosen European Union countries, taking into account pro-family tax politics.” Productivita 1:23. [Google Scholar]
 29. Wołowiec, Tomasz. 2004b. “Modele podatkowych preferencji prorodzinnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.” Studia Europejskie 4:193–201. [Google Scholar]
 30. Wołowiec, Tomasz. 2004c. “Niedoceniona koncepcja prorodzinnych zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych.” Polityka Społeczna 8:9–12. [Google Scholar]
 31. Zych, Tymoteusz, Karolina Dobrowolska, and Olaf Szczypiński. 2015. Jakiej polityki rodzinnej potrzebuje Polska? Raport Instytutu Ordo Iuris. Warszawa: Instytut Ordo Iuris. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.