Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 8 (2015)

Articles

Passive Subject and Active Subject of Legal Security

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.6240  [Google Scholar]
Published: 2015-12-31

Abstract

In the aforementioned article there were introduced to scientific discourse new categories, namely category of passive subject of legal security and category of active subject of legal security. The need to introduce these categories revealed in the course of the discussions on the concept of legal certainty. The purpose of this article is to answer the question ‘who and why it is the passive subject of legal security, and who the active subject of legal security is’. In addition, consideration is given to whether the passive subject of legal security in certain circumstances acts as the active subject, and vice versa – whether the active subject of legal security may be the passive subject of legal security. The author argues that the passive subject of legal security is first of all every human being. The sovereign is primarily the active subject of legal security. However, there are circumstances in which the passive subject also (to some extent) plays the role of an active subject, and the active subject turns out to be also the passive subject of legal security.

References

 1. Austin, John. 2000. The Province of Jurisprudence Determined, New York: Prometheus. [Google Scholar]
 2. Borucka-Arctowa, Maria. 1998. „Zaufanie do prawa jako wartość społeczna i rola sprawiedliwości proceduralnej”. W Teoria prawa. Filozofia prawa. Współczesne prawo i prawoznawstwo, 15–28.Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. [Google Scholar]
 3. Chauvin, Tatiana, Tomasz Stawecki, i Piotr Winczorek. 2014. Wstęp do prawoznawstwa. Wyd. 9. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck. [Google Scholar]
 4. Czeszejko-Sochacki, Zdzisław. 2001. „Sądownictwo konstytucyjne (Tradycja a współczesność)”. Państwo i Prawo 6:17–31. [Google Scholar]
 5. Dobrowolski, Marek. 2014. Zasada suwerenności narodu w warunkach integracji Polski z Unią Europejską. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 6. Kordela, Marzena. 2012. Zasady prawa. Studium teoretycznoprawne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. [Google Scholar]
 7. Kundera, Elżbieta. 2009. „Austin John (1790–1859)”. W Leksykon myślicieli politycznych i prawnych. red. Elżbieta, Kundera, i Marek Maciejewski, wyd. 3, 589–591. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck. [Google Scholar]
 8. Leszczyński, Leszek. 2000. Tworzenie generalnych klauzul odsyłających. Lublin: Wydawnictwo UMCS. [Google Scholar]
 9. Mikołajewicz, Jarosław. 2014. „Prawo intertemporalne a zasada państwa prawnego”. W Demokratyczne państwo prawa. Zagadnienia wybrane, red. Maciej Aleksandrowicz, Adam Jamróz, i Lech Jamróz, 93–103. Białystok: Wydawnictwo Temida 2. [Google Scholar]
 10. Murphy, Jeffrie G., and L. Jules Coleman. 1990. Philosophy of Law. An Introduction to Jurisprudence. United States of America: Westview Press. [Google Scholar]
 11. Potrzeszcz, Jadwiga. 2014. „Bezpieczeństwo prawne w demokratycznym państwie prawa”. W Demokratyczne państwo prawa. Zagadnienia wybrane, red. Maciej Aleksandrowicz, Adam Jamróz, i Lech Jamróz, 105–113. Białystok: Wydawnictwo Temida 2. [Google Scholar]
 12. Potrzeszcz, Jadwiga. 2006. „Bezpieczeństwo prawne w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego”. Roczniki Nauk Prawnych 1:7–40. [Google Scholar]
 13. Potrzeszcz, Jadwiga. 2013. Bezpieczeństwo prawne z perspektywy filozofii prawa. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 14. Potrzeszcz, Jadwiga. 2007. Idea prawa w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. [Google Scholar]
 15. Rousseau, Dominique. 1999. Sądownictwo konstytucyjne w Europie. tłum. Mirosław Granat. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe. [Google Scholar]
 16. Rousseau, Jean Jacques. 2002. Umowa społeczna. tłum. Antoni Peretiatkowicz. Kęty: Wydawnictwo Antyk. [Google Scholar]
 17. Stawecki, Tomasz. 2010. „Prawo i zaufanie. Refleksja czasu kryzysu”. W Normalność i kryzys. Jedność czy różnorodność. Refleksje filozoficzno-prawne i ekonomiczno-społeczne w ujęciu aksjologicznym. red. Jerzy Oniszczuk, 115–131. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. [Google Scholar]
 18. Sztompka, Piotr. 2007. Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków: Wydawnictwo Znak. [Google Scholar]
 19. Wojtysiak, Jacek. 2001. „Słownik wybranych terminów filozoficznych”. W Wstęp do filozofii. Antoni, Stępień, wyd. 4, 327–435, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.