Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 9 (2016)

Articles

Legal Security – Synthetic Presentation

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.6227  [Google Scholar]
Published: 2016-12-31

Abstract

The interest in the issue of legal security nowadays is very big and has an upward trend. This issue is also present today in public discourse. However, it turns out that individual participants of this discourse have problems with clear defining the term ‘legal security’. Their understanding of this term is often intuitive or partial. Therefore, there is the importance of presentation of my point of view on the issue of legal security in a synthetic form. The aim of this article is presentation of the definition and structure of the concept of legal security. The worked out concept has its practical usefulness and may be helpful in explanation of numerous problems connected with the functioning of important legal principles and phenomena.

References

 1. von Arnauld, Andreas. 2006. Rechtssicherheit. Perspektyvische Annäherungen an eine idée directrice des Recht. Tübingen: Mohr Siebeck. [Google Scholar]
 2. Hart, Herbert Lionel Adolphus. 1998. Pojęcie prawa, transl. J. Woleński, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [Google Scholar]
 3. Hobbes, Thomas. 2009. Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, transl. Cz. Znamierowski, Warszawa: Fundacja Aletheia. [Google Scholar]
 4. Kant, Immanuel. 2005. Metafizyka moralności, transl. Ewa Nowak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [Google Scholar]
 5. Kelsen, Hans. 2014. Czysta teoria prawa, transl. Rafał Szubert, Warszawa: LexisNexis. [Google Scholar]
 6. Locke, John. 1992. Dwa traktaty o rządzie, transl. Zbigniew Rau. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [Google Scholar]
 7. Maslow, Abraham. 1943. “A Theory of Human Motivation”. Psychological Review 370–396. [Google Scholar]
 8. Maslow, Abraham. 2006. Motywacja i osobowość, transl. Józef Radzicki, II ed., Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [Google Scholar]
 9. Nowacki, Józef. 2003. „Pewność prawa a zasada lex retro non agit”. In Studia z teorii prawa by Józef Nowacki. Kraków: Zakamycze, 85–105. [Google Scholar]
 10. Potrzeszcz, Jadwiga. 2013. Bezpieczeństwo prawne z perspektywy filozofii prawa. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 11. Potrzeszcz, Jadwiga. 2014a. „Bezpieczeństwo i porządek publiczny w ujęciu filozofii prawa”. In Bezpieczeństwo państwa. Zagadnienia podstawowe, ed. Wojciech Lis, Lublin: Wydawnictwo KUL, 15–34. [Google Scholar]
 12. Potrzeszcz, Jadwiga. 2014b. „Bezpieczeństwo prawne w demokratycznym państwie prawa”. In Demokratyczne państwo prawa. Zagadnienia wybrane, eds. Maciej Aleksandrowicz, Adam Jamróz, Lech Jamróz, Białystok: Temida2. [Google Scholar]
 13. Potrzeszcz, Jadwiga. 2015. „Podmiot bierny a podmiot czynny bezpieczeństwa prawnego”. Teka Komisji Prawniczej – Oddział Lubelski PAN 8:76–93. [Google Scholar]
 14. Potrzeszcz, Jadwiga. 2016. „Bezpieczeństwo prawne a pewność prawa – perspektywa filozoficznoprawna”. In Bezpieczeństwo prawne państw demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska – Słowacja – Ukraina, eds. Józef Krukowski, Jadwiga Potrzeszcz, Mirosław Sitarz, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 281–295. [Google Scholar]
 15. Scholz, Franz. 1955. Die Rechtssicherheit. Berlin: Walter de Gruyter & CO. [Google Scholar]
 16. Stelmachowski, Andrzej. 2000. „Problem stabilności prawa”. In Prawo i ład społeczny. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Turskiej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 21–29. [Google Scholar]
 17. Sztompka, Piotr. 2007. Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Znak. [Google Scholar]
 18. Wojciechowski, Maciej. 2014. Pewność prawa. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. [Google Scholar]
 19. Wróblewski, Jerzy. 1973. Wartości a decyzja sądowa. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Zakład Naukowy im. Ossolińskich. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.