Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 14 No. 2 (2021)

Articles

Legal Security in the Interpretation of Tax Law

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2021.14.2-30  [Google Scholar]
Published: 2022-07-19

Abstract

This article defines the concept of legal security of the state in the sphere of public finance and the concept of legal security of the taxpayer. Subsequently, it presents a critical analysis of the legal interpretation directives that was carried out, taking into account the specificity of tax law and normatively defined institutions that guarantee the legal security of tax law recipients.

References

 1. Bernat, Rafał. 2016. “Stosowanie zasady in dubio pro tributario. Komentarz do Interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 29.12.2015 r. (PK4.8022.44.2015).” Przegląd Prawa Publicznego 10:101–108. [Google Scholar]
 2. Bielska–Brodziak, Agnieszka, and Marek Suska. 2020. “Węzeł gordyjski, czyli o in dubio pro tributario na tle klasyfikacji dyrektyw wykładni oraz pojęcia momentu interpretacyjnego.” Państwo i Prawo 8:69–82. [Google Scholar]
 3. Brolik, Jacek. 2013. “Interpretacje ogólne przepisów prawa podatkowego.” Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 1:22–42. [Google Scholar]
 4. Brolik, Jacek. 2014. “Wykładnia prawa podatkowego oraz jej determinanty.” Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 3:54–75. [Google Scholar]
 5. Brzeziński, Bogumił. 2008. Podstawy wykładni prawa podatkowego. Gdańsk: Wydawnictwo ODDK – Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr. [Google Scholar]
 6. Brzeziński, Bogumił. 2015. “O wątpliwościach wokół zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika.” Przegląd Podatkowy 4:17–21. [Google Scholar]
 7. Burzec, Marcin. 2012. “Ochrona podatnika w przepisach prawa podatkowego – wybrane instytucje na gruncie Ordynacji podatkowej.” Studia Prawnicze i Administracyjne 1:205–22. [Google Scholar]
 8. Filipczyk, Hanna. 2013. Postulat pewności prawa w wykładni operatywnej prawa podatkowego. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 9. Kaufmann, Arthur, and Winfried Hassemer. 1995. Einführung in Rechtsphilosophie und Rechtstheorie der Gegenwart. Heidelberg: F.C. Müller Verlag. [Google Scholar]
 10. Mastalski, Ryszard. 2007. “Charakter prawny interpretacji prawa podatkowego dokonywanej przez Ministra Finansów.” Jurysdykcja Podatkowa 1:8–9. [Google Scholar]
 11. Mastalski, Ryszard. 2008. Stosowanie prawa podatkowego. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 12. Montesquieu. 2003. O duchu praw. Translated by Tadeusz Boy–Żeleński. Cracow: Wydawnictwo Znak. [Google Scholar]
 13. Morawski, Lech. 2010. Zasady wykładni prawa. Toruń: TNOiK. [Google Scholar]
 14. Piechowiak, Marek. 2012. Dobro wspólne jako fundament polskiego porządku konstytucyjnego. Warsaw: Biuro Trybunału Konstytucyjnego. [Google Scholar]
 15. Potrzeszcz, Jadwiga. 2013. Bezpieczeństwo prawne z perspektywy filozofii prawa. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 16. Potrzeszcz, Jadwiga. 2015. “Podmiot bierny a podmiot czynny bezpieczeństwa prawnego.” Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie vol. VIII, 76–93. [Google Scholar]
 17. Potrzeszcz, Jadwiga. 2019. “Wykładnia prawa a bezpieczeństwo prawne na przykładzie wybranych problemów stosowania prawa podatkowego.” In Wykładnia prawa – aspekty teoretyczne i praktyczne, edited by Jadwiga Potrzeszcz, and Bartosz Liżewski, 149–63. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 18. Wojciechowski, Bartosz. 2019. “Stosowanie prawa podatkowego przez sądy administracyjne w sytuacji interpretacyjnego pluralizmu instytucjonalnego i otwartej tekstowości prawa.” Państwo i Prawo 12:58–72. [Google Scholar]
 19. Zieliński, Maciej. 2002. Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki. Warsaw: LexisNexis. [Google Scholar]
 20. Zieliński, Maciej. 2005. “Podstawowe zasady współczesnej wykładni prawa.” In Teoria i praktyka wykładni prawa, edited by Piotr Winczorek, 117–34. Warsaw: Liber. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.