Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 12 No. 1 (2019)

Articles

Child’s Legal Security

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2019.12.1-15  [Google Scholar]
Published: 2019-06-30

Abstract

This article defines the concept of child’s legal security. In addition, an analysis of the child’s legal security concept was carried out taking into account the aspect of objectivity and subjectivity. The analysis of the child’s legal security concept has been enriched with examples of legal provisions in which a given aspect of the child’s legal security is implemented.

References

  1. Cieśliński, Marcin. 2015. “Praktyka sądowa wysłuchiwania małoletnich w postępowaniach cywilnych w kontekście idei przyjaznego wysłuchiwania dziecka (komunikat o wynikach badania).” Prawo w Działaniu. Sprawy Cywilne 24:221–36. [Google Scholar]
  2. Dyoniak, Andrzej. 1994. “Pozycja nasciturusa na obszarze majątkowego prawa prywatnego.” Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 3:49–61. [Google Scholar]
  3. Muszczyńska, Agnieszka. 2018. “Wysłuchanie dziecka przez sąd w trybie art. 2161 Kodeksu postępowania cywilnego (Hearing a child by the court according to the procedure of article 2161 of the Civil Code).” Studia, Prawnicze i Administracyjne 23(1):13–18. [Google Scholar]
  4. Olszewski, Bartosz. 2011. “Uniwersalna definicja dziecka?.” Acta Universitatis Wratislaviensis. No 3322. Przegląd Prawa i Administracji 85:205–16. [Google Scholar]
  5. Potrzeszcz, Jadwiga. 2013. Bezpieczeństwo prawne z perspektywy filozofii prawa. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
  6. Potrzeszcz, Jadwiga. 2015. “Podmiot bierny a podmiot czynny bezpieczeństwa prawnego.” Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie 8:76–93. [Google Scholar]
  7. Szuba, Marzena. 2018. “Definicja dziecka na gruncie art. 3045 Kodeksu pracy – na tle porównawczym.” Roczniki Administracji i Prawa 18(1):379–90. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.