Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 16 No. 1 (2023)

Articles

The Conscience Clause of Service Providers from the Perspective of Legal Security

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.5287  [Google Scholar]
Published: 2023-06-30

Abstract

This paper discusses the issue of legal applicability of the conscience clause with respect to service providers. In the Polish legal order, at the statutory level, currently there are no provisions regarding the conscience clause of service providers. When assessing the issue from the perspective of legal security, the implementation of the abovementioned legal provisions into the Polish legal system appears to be a priority, since it would significantly improve the legal security of both service providers and service recipients.

References

 1. Bielecki, Marek. 2019. “Klauzula i sprzeciw sumienia w praktyce medycznej oraz na tle sytuacji prawnej przedstawicieli innych zawodów.” In Wolność sumienia. Perspektywa prawnoporównawcza, edited by Grzegorz Blicharz, and Maciej Delijewski, 93-163. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. [Google Scholar]
 2. Ciszewski, Wojciech. 2017. “Czy wolność uprawnia do dyskryminowania? Rozważania teoretycznoprawne na kanwie sprawy drukarza z Łodzi.” Forum Prawnicze 5:46-51. [Google Scholar]
 3. Derlatka, Marek. 2018. “Konstytucyjność zakazu odmowy świadczenia z art. 138 k.w. – na marginesie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 14 czerwca 2018 r., sygn. II KK 333/17.” Prokuratura i Prawo 12:119-24. [Google Scholar]
 4. Dybowski, Maciej. 2019. “Teoretyczno – i filozoficznoprawna problematyka klauzuli sumienia przedsiębiorców, osób prawnych, urzędników i instytucji publicznych.” In Wolność sumienia. Perspektywa prawnoporównawcza, edited by Grzegorz Blicharz, and Maciej Delijewski, 165-96. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. [Google Scholar]
 5. Johann, Wiesław, and Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska. 1999. “Wolność sumienia i wyznania w orzecznictwie konstytucyjnym – status jednostki.” Biuletyn Trybunału Konstytucyjnego (numer specjalny), 15-21. [Google Scholar]
 6. Kość, Antoni. 2002a. “Klauzula.” In Encyklopedia Katolicka, vol. 9, 80-81. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. [Google Scholar]
 7. Kość, Antoni. 2002b. “Klauzula sumienia.” In Encyklopedia Katolicka, vol. 9, 83. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. [Google Scholar]
 8. Olszówka, Marcin. 2019a. “Gwarancje i istota prawa do sprzeciwu sumienia.” In Wolność sumienia. Perspektywa prawnoporównawcza, edited by Grzegorz Blicharz, and Maciej Delijewski, 57-92. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. [Google Scholar]
 9. Olszówka, Marcin. 2019b. “Klauzula sumienia w polskim prawie – uwagi de lege lata i de lege ferenda.” In Wolność sumienia. Perspektywa prawnoporównawcza, edited by Grzegorz Blicharz, and Maciej Delijewski, 217-74. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. [Google Scholar]
 10. Orzeszyna, Krzysztof. 2017. “Klauzula sumienia jako gwarancja realizacji prawa do wolności sumienia.” Medyczna Wokanda 9:17-28. [Google Scholar]
 11. Potrzeszcz, Jadwiga. 2013. Bezpieczeństwo prawne z perspektywy filozofii prawa. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 12. Potrzeszcz, Jadwiga. 2015. “Podmiot bierny a podmiot czynny bezpieczeństwa prawnego.” Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie vol. VIII, 76-93. [Google Scholar]
 13. Potrzeszcz, Jadwiga. 2019a. “Conscience Clause of Service Providers on the Example of the Case of the Printer of Łódź in the Context of the Situation of Persons Performing Other Professions.” In Freedom of Conscience. A Comparative Law Perspective, edited by Grzegorz Blicharz, 49-91. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. [Google Scholar]
 14. Potrzeszcz, Jadwiga. 2019b. “Klauzula sumienia usługodawców.” In Wolność sumienia. Perspektywa prawnoporównawcza, edited by Grzegorz Blicharz, and Maciej Delijewski, 13-55. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. [Google Scholar]
 15. Skwarzyński, Michał. 2016. “Korzystanie ze sprzeciwu sumienia w kontekście zasady równouprawnienia i kryterium zawodu.” Studia z Prawa Wyznaniowego 19:63-88. [Google Scholar]
 16. Szczucki, Krzysztof. 2019. “Wybrane aspekty sprzeciwu sumienia w świetle prawa karnego.” In Wolność sumienia. Perspektywa prawnoporównawcza, edited by Grzegorz Blicharz, and Maciej Delijewski, 197-215. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. [Google Scholar]
 17. Szostek, Andrzej. 2013. “Sprzeciw sumienia a prawo naturalne.” Teologia i Moralność 2:7-18. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.