Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 4 (2011)

Articles

Mentalist Ethics and Its Application in Law

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.6373  [Google Scholar]
Published: 2011-12-31

Abstract

This article presents a mentalist theory of ethics, developed by two young scholars, lawyers and philosophers: Matthias Mahlmann, a professor of Zurich University, and John Mikhail, a professor of Georgetown University in Washington, DC. They were inspired by Noam Chomsky, a world-famous linguist and explorer of human nature and mind, studying under his supervision in the 1990s at Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, MA). The author focuses on the origin of mentalist ethics. Therefore Chomsky's conception of grammar is presented and his idea of a universal grammar of morality, which is further developed by Mahlmann and Mikhail. They do not stop at this point but attempt to use the results of their research in the theory and philosophy of law.

References

 1. J.P.B. Allen, H.G. Widdowson, Gramatyka a nauczanie języka, tłum. A. Kaznowska, w: J. P.B. Allen, S. Pit Corder (red.), Kurs edynburski językoznawstwa stosowanego, t. 1: Rozprawy z językoznawstwa stosowanego, red. wyd. pol. J. Rusiecki, Warszawa 1983. [Google Scholar]
 2. T. Barankiewicz, Renesans filozofii umysłu w XX wieku, w: E. Śliwka (red.), Stałem się sługą Ewangelii. Księga Pamiątkowa z okazji jubileuszu 50-lecia kapłaństwa Ks. Doktora Bernarda Wodeckiego SVD, Materiały i Studia Księży Werbistów, nr 65, Pieniężno 2001. [Google Scholar]
 3. N. Chomsky, Syntactic Structures, The Hague 1957. [Google Scholar]
 4. N. Chomsky, Current Issues in Linguistic Theory, The Hague 1964. [Google Scholar]
 5. N. Chomsky, Aspects of the Theory of Syntax, Cambridge 1965 (wyd. pol. Zagadnienia teorii składni, Wrocław 1982). [Google Scholar]
 6. N. Chomsky, Cartesian Linguistics. A Chapter in the History of Rationalist Thought, New York 1966. [Google Scholar]
 7. N. Chomsky, Topics in the Theory of Generative Grammar, The Hague 1966. [Google Scholar]
 8. N. Chomsky, Language and Mind, New York 1968. [Google Scholar]
 9. N. Chomsky, Studies on Semantics in Generative Grammar, The Hague 1972. [Google Scholar]
 10. N. Chomsky, The Logical Structure of Linguistic Theory, New York 1975. [Google Scholar]
 11. N. Chomsky, Language and Responsibility, New York 1979. [Google Scholar]
 12. N. Chomsky, Rules and Representations, New York 1980. [Google Scholar]
 13. N. Chomsky, Knowledge of Language. Its Nature, Origin, and Use, Cambridge 1984. [Google Scholar]
 14. N. Chomsky, Language and Problems of Knowledge, Cambridge 1988. [Google Scholar]
 15. N. Chomsky, A Minimalist Program for Linguistic Theory, Cambridge 1992. [Google Scholar]
 16. N. Chomsky, Bare Phrase Structure, Cambridge 1994. [Google Scholar]
 17. N. Chomsky, The Architecture of Language, New York 2000. [Google Scholar]
 18. N. Chomsky, New Horizons in the Study of Language and Mind, Cambridge 2000. [Google Scholar]
 19. N. Chomsky, Lingwistyka i dziedziny pokrewne: osobisty punkt widzenia, tłum. J. Szafrański, w: Noama Chomsky’ego próba rewolucji naukowej. Antologia tekstów, oprac. K. Rosner, t. 2: Generatywny program badań nad ludzkim umysłem, Warszawa 1996. [Google Scholar]
 20. N. Chomsky, Koncepcje języka, tłum. G. Śpiewak, w: Noama Chomsky’ego próba rewolucji naukowej. Antologia tekstów, oprac. K. Rosner, t. 2: Generatywny program badań nad ludzkim umysłem, Warszawa 1996. [Google Scholar]
 21. N. Chomsky, Spojrzenie w przyszłość: perspektywy badań nad ludzkim umysłem, tłum. A. Graff, w: Noama Chomsky’ego próba rewolucji naukowej. Antologia tekstów, oprac. K. Rosner, t. 2: Generatywny program badań nad ludzkim umysłem, Warszawa 1996. [Google Scholar]
 22. M. Hauser, Moral minus: how nature designer our universal sense of right and wrong, New York 2006. [Google Scholar]
 23. M. Jaworski, Podręczna gramatyka języka polskiego, Warszawa 1987. [Google Scholar]
 24. H. Kardela, Z. Muszyński (red.), Noam Chomsky: inspiracje i perspektywy, Warszawa 1991. [Google Scholar]
 25. A. Kość, Podstawy filozofii prawa, Lublin 2005. [Google Scholar]
 26. I. Kurcz, Uniwersalna gramatyka jako model umysłu, „Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu” 2006, t. 2: Mózg i jego umysły, s. 269–290. [Google Scholar]
 27. A. Lekka-Kowalik, Chomsky Noam Avram, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 2, Lublin 2001. [Google Scholar]
 28. A. MacIntyre, Tomasz z Akwinu o racjonalność praktycznej i sprawiedliwości, tłum. Ł. Nysler, w: tenże, Czyja sprawiedliwość? Jaka racjonalność?, Warszawa 2007. [Google Scholar]
 29. M. Mahlmann, Elemente einer ethischen Grundrechtstheorie, Baden-Baden 2008. [Google Scholar]
 30. M. Mahlmann, Rationalismus in der praktischen Theorie. Normentheorie und praktische Kompetenz, Baden-Baden 2009. [Google Scholar]
 31. M. Mahlmann, Rechtsphilosophie und Rechtstheorie, Baden-Baden 2010. [Google Scholar]
 32. M. Mahlmann, J. Mikhail, Cognitive Science, Ethics and Law, w: Z. Bankowski (red.), Epistemology and Ontology, Stuttgart 2005. [Google Scholar]
 33. J. Mikhail, Elements of Moral Cognition. Rawls’ Linguistic Analogy and the Cognitive Science of Moral and Legal Judgment, Cambridge 2010. [Google Scholar]
 34. J. Potrzeszcz, Przydatność niepozytywistycznej koncepcji prawa w procesie dochodzenia do słusznego prawa przez Trybunał Konstytucyjny, „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 5 (94), s. 53–70. [Google Scholar]
 35. J. Potrzeszcz, Uniwersalna gramatyka moralności i prawa, „Forum Prawnicze” 2011, nr 4–5 (6–7), s. 30–45. [Google Scholar]
 36. K. Rosner, Teoria języka i umysłu ludzkiego Noama Chomsky’ego i jej interdyscyplinarna doniosłość, w: Noama Chomsky’ego próba rewolucji naukowej. Antologia tekstów, oprac. K. Rosner, t. 1: Język i jego nabywanie. Debata między Jeanem Piagetem i Noamem Chomskim, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1995. [Google Scholar]
 37. M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, t. 1, wyd. 9, Warszawa 1994. [Google Scholar]
 38. S. Swieżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa–Wrocław 2000. [Google Scholar]
 39. S. Urbańczyk (red.), Encyklopedia języka polskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków 1992. [Google Scholar]
 40. J. Vetulani, Neurobiologiczne podstawy moralności, „Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności” 2007/2008. [Google Scholar]
 41. W. Zabrocki, Czy język jest wrodzony? Językoznawstwo Chomsky’ego a hipoteza natywizmu, Poznań 1990. [Google Scholar]
 42. K. Zamiara, Mentalizm Noama Chomsky’ego koncepcji języka – z kulturoznawczego punktu widzenia, „Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu” 2006, t. 2: Mózg i jego umysły, s. 185–197. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.