Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 14 No. 1 (2021)

Articles

Turnover of an Enterprise Including Forest Land

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2021.14.1-12  [Google Scholar]
Published: 2022-07-21

Abstract

The study deals with the issues of trade of an enterprise, an organized part of an enterprise, which includes forest land or the right to use forest land. It was found that the sale of the enterprise, an organized part of the enterprise, which includes forest real estate, is subject to the restrictions resulting from the Forest Act, i.e. the State Treasury has a pre-emption right in case of sale of the enterprise or the right to purchase forest land when a contract other than sale is concluded. Turnover of an enterprise, an organized part of an enterprise which includes the right of perpetual usufruct of forest land, is easier, i.e. it is not subject to restrictions resulting from the Forest Act.

References

  1. Biernacki, Przemysław, and Grzegorz Mikołajczuk. 2016. “Prawo pierwokupu oraz prawo nabycia przysługujące Skarbowi Państwa na podstawie ustawy o lasach.” Rejent 306:9–32. [Google Scholar]
  2. Buczkowski, Stefan. 1963. “Glosa do orzeczenia SW dla m.st. Warszawy z 1 lutego 1962 r., CR 2226/61.” Państwo i Prawo 2:365–75. [Google Scholar]
  3. Habdas, Magdalena. 2018. “Komentarz do art. 551, 552 k.c.” In Kodeks cywilny. Komentarz, vol. 1, edited by Magdalena Habdas, and Mariusz Fras, 399–433. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
  4. Kępiński, Marian. 2018. “Komentarz do art. 552 k.c.” In Kodeks cywilny, vol. I, edited by Maciej Gutowski, 477–79. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
  5. Poźniak–Niedzielska, Małgorzata. 1997. “Zbycie części przedsiębiorstwa.” In Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej, 34. Cracow: Zakamycze. [Google Scholar]
  6. Radecki, Wojciech. 2008. Ustawa o lasach. Komentarz. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
  7. Rakoczy, Bartosz. 2011. Ustawa o lasach. Komentarz. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
  8. Skowrońska–Bocian, Elżbieta. 2011. “Komentarz do art. 552 k.c.” In Kodeks cywilny, vol. I, edited by Krzysztof Pietrzykowski, 284. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
  9. Widło, Jacek. 2002. Rozporządzenie przedsiębiorstwem. Cracow: Zakamycze. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.