Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 12 Nr 1 (2019)

Artykuły

Prawne zasady pracy osób niepełnoletnich w dziedzinie przedsiębiorczości w ustawodawstwie Ukrainy

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2019.12.1-22  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2019

Abstrakt

W artykule przedstawiono podstawowe prawne zasady pracy osób niepełnoletnich w dziedzinie przedsiębiorczości. Rozpatrzono m.in. takie formy organizacyjno-prawne, jak osoba fizyczna przedsiębiorca, przedsiębiorstwo prywatne, gospodarstwo rolne i spółdzielnia. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat i wyraziła chęć bycia przedsiębiorcą, po uzyskaniu pisemnego pozwolenia zgody od rodziców na prowadzenie działalności przedsiębiorczej, może dokonać rejestracji osoby fizycznej przedsiębiorcy w Jednolitym Państwowym Rejestrze Osób Prawnych, Osób Fizycznych Przedsiębiorców i Organizacji Społecznych. Obywatele mają prawo prowadzić działalność gospodarczą nie tylko jako osoby fizyczne przedsiębiorcy, ale także poprzez założenie przedsiębiorstwa prywatnego. W obowiązującym ustawodawstwie jednoznacznie nie przewidziano możliwości, by osoba niepełnoletnia została założycielem spółki, nie określono także szczególnych wymagań dotyczących osoby fizycznej, która zamierza założyć przedsiębiorstwo prywatne. Osoby niepełnoletnie mogą być członkami gospodarstwa rolnego, jednak nie mogą być jego założycielami, ponieważ prawo do zakładania uzyskają dopiero po ukończeniu 18 lat. W spółdzielniach osoby niepełnoletnie mają prawo być ich członkami. W odniesieniu do osób niepełnoletnich – założycieli spółdzielni – w ustawodawstwie jednoznacznie nie określono szczególnych wymagań do osoby fizycznej, która zamierza zostać założycielem takiej formy organizacyjno-prawnej. W artykule przedstawiono inicjatywy ustawodawcze dotyczące udoskonalenia przepisów istniejących dokumentów normatywnych oraz przyjęcia nowych aktów normatywnych, które będą skierowane na ochronę praw i interesów osób niepełnoletnich na Ukrainie.

Bibliografia

  1. Derevyanko, Bogdan, Zozulia, Yevhen, and Liudmyla Rudenko. 2017. “Money assets of internally displaced persons as financial resources of commercial banks.” Banks and BankSystems 12(4 211–17. doi:10.21511/bbs.12(4-1).2017.09 [Google Scholar]
  2. Donchenko, Tatiana, and Tatiana Kutelvas. 2016. “Mizhnarodni standarty shchodo pytan’ zaynyatosti molodi: dosvid dlya Ukrainy.” Students’ki naukovi studii 2(33):17–22. [Google Scholar]
  3. Marcondes Cuopertio, Maria Amélia. 1990. “The employment of minors in Brazil.” Environment and Urbanization, vol. 2, no. 2:71–76. [Google Scholar]
  4. Potopakhina, Olga. 2016. “Funktsii trudovoho dohovoru u suchasnykh umovakh hospodaryuvannya.” European political and law discourse 3(2):243–47. [Google Scholar]
  5. Rahikainen, Marjatta. 2011. “The fading of compulsory labour: The displacement of work by hobbies in the reformatory schools of twentieth-century Finland.” Scandinavian Economic History Review, vol. 43, no. 2:251–62. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.