Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 17 Nr 1 (2024)

Artykuły

Market-Based Responses of Subjects to Taxation. Legal, Management and Economic Conditions

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.8528  [Google Scholar]
Opublikowane: 26.06.2024

Abstrakt

The content of financial policy is always the choice of certain objectives to be achieved through the management of finances (including taxes), as well as the methods and means of achieving these objectives. The financial policy of households and economic agents has a microeconomic scale, as it affects the individual economic objectives of individual consumers (households) and enterprises. The state’s financial policy pursues defined objectives in three areas: stabilisation of the economy, allocation of production factors and redistribution of income. The implementation of the state financial policy in these three areas gives rise to the distinction between the three functions of state’s financial policy: stabilisation, allocation and redistribution. The article analyses the legal and economic determinants of the impact of taxpayers’ behaviour on the management of economic agents and household responses.

Bibliografia

 1. Anisiewicz, Urszula, Tomasz Wołowiec, Marcin Marczuk, et al. 2023. “Corporate social responsibility in relation to the economic dimension of socio-economic policy.” Journal of Modern Science 54, no. 5:226-52. [Google Scholar]
 2. Cienkowski, Mirosław, and Tomasz Wołowiec. 2014. “Market reactions of entities to income tax and managerial decision.” Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie 4(46):33-62. [Google Scholar]
 3. Gomułowicz, Andrzej, and Jerzy Małecki. 2024. Podatki i prawo podatkowe. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 4. Ivashko, Olena, Łukasz Wojciechowski, Adam Życzkowski, et al. 2023. “Income taxes and stability and stimulation functions of public policy.” Journal of Modern Science 54, no. 5:526-46. [Google Scholar]
 5. Leoński, Wojciech. 2015. “Wpływ CSR na wyniki finansowe przedsiębiorstw.” Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 740:135-42. [Google Scholar]
 6. Leśna-Wierszołowicz, Elwira. 2016. “Korzyści ze stosowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w Przedsiębiorstwie.” Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne 8(2):65-76. [Google Scholar]
 7. Owsiak, Stanisław. 2000. Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 8. Rothbard, Murray. 1970. Man, Economy, and State. Los Angeles: Power and Market. [Google Scholar]
 9. Tanzi, Vito, and Zee Howell. 1998. Taxation and the Household Saving Rate: evidence from OECD countries. Washington: IMF Working Paper. [Google Scholar]
 10. Wojciechowski, Łukasz, Sylwia Skrzypek-Ahmed, Tomasz Wołowiec, et al. 2023. “Tax economics and tax policy and the market reactions of taxpayers.” Journal of Modern Science 54, no. 5:510-25. [Google Scholar]
 11. Wołowiec, Tomasz. 2009. CSR – a marketing strategy or a responsible business? (sellected issues). Hoff: Fahneschulle Hoff. [Google Scholar]
 12. Wołowiec, Tomasz. 2017a. “Ekonomiczne skutki opodatkowania podatkiem dochodowym podmiotów gospodarczych. Kilka uwag o reformie polskiego systemu podatkowego.” In Mechanizmy wspomagania sektora MŚP, edited by Marian Stefański, 173-96. Lublin: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji. [Google Scholar]
 13. Wołowiec, Tomasz. 2017b. “Optymalizacja podatkowa w procesie zarządzania ryzykiem podatkowym (wybrane problemy menedżerskie).” Roczniki Ekonomii i Zarządzania KUL 4:29-45. [Google Scholar]
 14. Wołowiec, Tomasz. 2019. “Income taxation versus fiscal Policy (selected problems).” In Bezpieczeństwo prawne i bezpieczeństwo obrotu prawnego w Polsce, edited by Jan Mojak, Agnieszka Żywicka, and Leszek Bielecki, 237-47. Lublin: Innovatio Press. [Google Scholar]
 15. Wołowiec, Tomasz. 2020. “The systems family income taxation in Poland.” Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie 13, no. 2:545-63. [Google Scholar]
 16. Wołowiec, Tomasz, and Mirosław Cienkowski. 2014. “Taxation and theories of equity.” Academic Review 2(41):25-35. [Google Scholar]
 17. Wołowiec, Tomasz, and Mirosław Cienkowski. 2015. “Income taxation, fiscal policy and economic growth (sellected theoretical and practice problems).” Vedecký Obzor – Scientific Horizon 1:12-19. [Google Scholar]
 18. Wołowiec, Tomasz, and Monika Kępa. 2020. “Profamily Tax Regulations in Law (Selected Issues).” Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie 13, no. 1:493-518. [Google Scholar]
 19. Wołowiec, Tomasz, Tomasz Skica, and Gaja Gercheva. 2014. “Taxes and economic growth.” E-finanse 3:52-64. [Google Scholar]
 20. Young, Henry P. 1994. Equity. In Theory and Practive. Princeton: Princeton University Press. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.