Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 17 Nr 1 (2024)

Artykuły

Market Responses of Consumers and Organizations to Taxation in the Context of Managerial Decision-Making Process

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.8567  [Google Scholar]
Opublikowane: 26.06.2024

Abstrakt

Managers of business entities must consider tax regulations in their decision-making processes. If the tax system is characterised by high tax rates, the following effects should be expected: a weakening of the economic growth rate, the development of the economic “grey zone”, the outflow of capital abroad while limiting the inflow of external capital. With regard to enterprises, three basic economic effects of taxation can be distinguished: in terms of liquidity, property and organisation. The  article discusses models of theoretical forms of reducing the tax burden, thus drawing attention to the significant role of tax planning by business entities, in the context of both the domestic and the international markets.

Bibliografia

 1. Agnell, Jonas, and Mats Persson. 2000. “On the Analytics of the Dynamic Laffer Curve.” The Institute for International Economic Studies: Stockholm University 682:1-13. [Google Scholar]
 2. Cienkowski, Mirosław, and Tomasz Wołowiec. 2014. “Market reactions of entities to income tax and managerial decision.” Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie 4(46):33-62. [Google Scholar]
 3. Feldstein, Martin, and Andrew Samwick. 1996. “The Transition Path in Provatizing Social Security.” NBER Working Paper Series 5761:5-10. [Google Scholar]
 4. Fedir Zhuravka, Hanna Filatova, Petr Šuleř, et al. 2021. “State debt assessment and forecasting: time series analysis.” Investment Management and Financial Innovations 18, no. 1:65-75. [Google Scholar]
 5. Gentry, Wiliam, and Glenn Hubbard. 2002. “The Effects of Progressive Income Taxation on Job Turnover.” Working Paper 9226:1-43. [Google Scholar]
 6. Gruber, Jon, and Emanuel Saezl. 2000. “The Elasticity of Taxable Income: Evidence and Implications.” Working Paper 7512:3-38. [Google Scholar]
 7. Gomułowicz, Andrzej, and Jerzy Małecki. 2011. Podatki i prawo podatkowe. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 8. Goolsbee, Austan. 1997. “What Happens When You Tax the Rich? Evidence from Executive Compensation.” Working Paper 6333:1-35. [Google Scholar]
 9. Hundsdoerfer, Johen, and Marcin Jamroży. 1999. “Wpływ podatków na decyzje inwestycyjne przedsiębiorstwa.” Przegląd Podatkowy 11:13-17. [Google Scholar]
 10. Kudert, Stephan, and Marcin Jamroży. 2007. Optymalizacja podatkowania dochodów przedsiębiorców. Warszawa: ABC Wolters Kluwer Business. [Google Scholar]
 11. Leibfritz, Willi, John Thornton, and Alexandra Bibbee. 1999. “Taxation and Economic Performance.” Economics Department Working Paper 176:1-147. [Google Scholar]
 12. Mendoza, Enrique, Gian-Maria Milesi-Ferretti, and Patrick Asea. 1997. “On the Effectiveness of Tax Policy in Altering Long-run Growth: Harberger’s Superneutrality Conjecture.” Journal of Public Economics 66, no. 1:99-126. [Google Scholar]
 13. Myles, Garteth. 2000. “Taxation and Economic Growth.” Institute for Fiscal Studies and University of Exeter: Fiscal Studies 21, no. 1:141-68. [Google Scholar]
 14. Sokołowski, Jerzy. 1995. Zarządzanie przez podatki. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 15. Wołowiec, Tomasz. 2009. “Relacje prawne i ekonomiczne pomiędzy podatkiem dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych.” In Dylematy kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwie, edited by Janusz Ostaszewski, 85-293. Warszawa: SGH. [Google Scholar]
 16. Wołowiec, Tomasz. 2017a. “Ekonomiczne skutki opodatkowania podatkiem dochodowym podmiotów gospodarczych. Kilka uwag o reformie polskiego systemu podatkowego.” In Mechanizmy wspomagania sektora MŚP, edited by Marian Stefański, 173-96. Lublin: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji. [Google Scholar]
 17. Wołowiec, Tomasz. 2017b. “Optymalizacja podatkowa w procesie zarządzania ryzykiem podatkowym (wybrane problemy menedżerskie).” Roczniki Ekonomii i Zarządzania KUL 4:29-45. [Google Scholar]
 18. Wołowiec, Tomasz. 2019. “Income taxation versus fiscal Policy (selected problems).” In Bezpieczeństwo prawne i bezpieczeństwo obrotu prawnego w Polsce, edited by Jan Mojak, Agnieszka Żywicka, and Leszek Bielecki, 237-47. Lublin: Innovatio Press. [Google Scholar]
 19. Wołowiec, Tomasz, and Krzysztof Żuk. 2020. “Bezpieczeństwo podatkowe państwa i organizacji (wybrane aspekty praktyczne na przykładzie wyłudzeń podatku VAT).” In Kształtowanie bezpieczeństwa wewnętrznego w wymiarze administracyjno-prawnym jako zadanie wybranych podmiotów administracji publicznej i sektora prywatnego, edited by Justyna Trubalska, and Łukasz Wojciechowski, 253-275. Lublin: Innovatio Press. [Google Scholar]
 20. Wołowiec, Tomasz, Tomasz Skica, and Gaja Gercheva. 2014. “Taxes and economic growth.” E-finanse 3:52-64. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.