Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 15 No. 1 (2022)

Articles

The Formation of Police Law in the System of Special Administrative Law of Ukraine

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.4457  [Google Scholar]
Published: 2022-06-29

Abstract

The article deals with the investigation of the formation of police law in the legal system of Ukraine and its meaningful content. The separation of police law is considered controversial in Ukrainian science, so its research also requires analysis of the relationship with related parts of the legal array, in particular, general administrative law, administrative tort law, administrative procedure and more.

The material of the article is represented by highlighting issues that need to be addressed during the formation of special administrative law in Ukraine in general and the problems of the formation of police law in particular. The study also outlines the already developed positions and scholarly prerequisites for the formation of a sub-branch of police law. Nevertheless, there is no generally accepted understanding of what is police activity in the Ukrainian doctrine, which relations should be attributed to police-law ones, which authorities are referred to the police. The article attempts to answer these questions, and also a particular structure of police law as a sub-branch of modern administrative law of Ukraine is proposed. Specifically, it is a set of norms that define and regulate the formation of authorities that ensure public safety, law and order; tasks and powers of police authorities; grounds and procedure for application of police measures, procedures; rights and responsibilities of citizens in the field of police activities.

References

 1. Averyanov, Vadim. 2010. “Lyudynotsentrysts’ka ideolohiya yak osnova reformuvannya ukrayins’koho administratyvnoho prava v umovakh intehratsiynoho protsesu.” Derzhava ta rehiony. Seriya Pravo 2:87–92. [Google Scholar]
 2. Boyko, Ivan. 2018. “Osnovni vydy politseys’koyi diyal’nosti v Ukrayini.” Naukovyy visnyk publichnoho ta pryvatnoho prava 3 (1):117–24. [Google Scholar]
 3. Halun’ko, Valeriy, ed. 2020. Administratyvne pravo Ukraïny. Povnyy̆ kurs. Kyyiv: Akademiya administratyvno-pravovykh nauk. [Google Scholar]
 4. Horozhanin, Aleksandr. 2003. “Politseyistyka.” In Mizhnarodna politseys’ka entsyklopediya: ponyatiynyy aparat, kontseptual’ni pidkhody, teoriya ta praktyka. Book 1: Teoretyko-metodolohichni ta kontseptual’ni zasady politseys’koho prava ta politseys’koyi deontolohiyi, edited by Yuriy Rymarenko, Yaroslav Kondrat’yev, and Yuriy Shemshuchenko. Kyyiv: InYure. [Google Scholar]
 5. Hryshyna, Nataliya. 2018. “Vplyv politseys’koho prava na formuvannya administratyvnoho prava.” Visnyk Kharkivs’koho natsional’noho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriya Pravo 25:42–44. [Google Scholar]
 6. Hrytsenko, Ivan, Roman Mel’nyk, Alla Pukhtets’ka, et al. 2018. Zahal’ne administratyvne pravo. Kyyiv: Yurinkom Inter. [Google Scholar]
 7. Hrytsenko, Ivan. 2008. “Osnovni napryamky istorychnoho rozvytku vchennya pro systemu administratyvnoho prava (vid politseys’koho do administratyvnoho prava).” Naukovyy visnyk L’vivs’koho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav 2:1–11. [Google Scholar]
 8. Kholod, Yuriy. 2009. “Politseys’ka derzhava yak osoblyva forma orhanizatsiyi publichnoyi politychnoyi vlady v period absolyutyzmu.” Pravo i bezpeka 3:60–63. [Google Scholar]
 9. Kobzar, Oleksandr. 2015. Politseys’ka diyal’nist’ v Ukrayini: administratyvno-pravovyy aspekt. Kharkiv: Dnipropetrovs’k: Panov. [Google Scholar]
 10. Kolomoyets, Tetyana, and Valeriy Kolpakov. 2017. “Suchasna paradyhma administratyvnoho prava: heneza i ponyattya.” Pravo Ukrayiny 5:71–79. [Google Scholar]
 11. Kovalenko, Valentyn, Yuriy Rymarenko, and Viktor Olefir, ed. 2012. Administratyvna (politseys’ka) diyal’nist’ orhaniv vnutrishnikh sprav. Zahal’na chastyna. Kyyiv: Dyrekt Layn. [Google Scholar]
 12. Kurko, Mykola, Petro Bilenchuk, and Anastasiya Yarmolyuk. 2015. “Nauka politseys’koho prava v Ukrayins’komu derzhavotvorenni: vytoky, vikhy, istoriohrafiya, suchasnyy stan i shlyakhy priorytetnoho rozvytku.” Nashe pravo 4:17–22. [Google Scholar]
 13. Kuzyakin, Sergey, and Yuriy Kuzyakin. 2015. Administrativnoye pravo Rossiyskoy Federatsii. Odintsovo: ANOO VO “Odintsovskiy gumanitarnyy universitet.” [Google Scholar]
 14. Loshyts’kyy, Mykhailo. 2002. “Reabilitatsiya politseys’koho prava.” Pravo Ukrayiny 7:95–99. [Google Scholar]
 15. Loshyts’kyy, Mykhailo. 2012. “Politseys’ke pravo v systemi prava Ukrayiny.” Publichne pravo 3 (7):71–75. [Google Scholar]
 16. Melnyk, Roman. 2011. “Politseys’ke pravo v Ukrayini: notatky do naukovoyi dyskusiyi.” Yuryst Ukrayiny 3 (16):32–37. [Google Scholar]
 17. Rymarenko, Yuriy. 2003. “Politsiya i politseys’ka diyal’nist’ u tsyvilizatsiynomu vymiri.” In Mizhnarodna politseys’ka entsyklopediya: ponyatiynyy aparat, kontseptual’ni pidkhody, teoriya ta praktyka. Book 1: Teoretyko-metodolohichni ta kontseptual’ni zasady politseys’koho prava ta politseys’koyi deontolohiyi, edited by Yuriy Rymarenko, Yaroslav Kondrat’yev, and Yuriy Shemshuchenko, 7–13. Kyyiv: InYure. [Google Scholar]
 18. Rymarenko, Yuriy, Yaroslav Kondrat’yev, and Yuriy Solovey. 2003. “Vstup.” In Mizhnarodna politseys’ka entsyklopediya: ponyatiynyy aparat, kontseptual’ni pidkhody, teoriya ta praktyka. Book 1: Teoretyko-metodolohichni ta kontseptual’ni zasady politseys’koho prava ta politseys’koyi deontolohiyi, edited by Yuriy Rymarenko, Yaroslav Kondrat’yev, and Yuriy Shemshuchenko, 17–26. Kyyiv: InYure. [Google Scholar]
 19. Shvets, Dmytro. 2021. “Suchasna politseyistyka yak naukovyy ta navchal’nyy napryam u diyal’nosti MVS Ukrayiny.” Problemy suchasnoyi politseyistyky 37–41. [Google Scholar]
 20. Solomakha, Artem. 2015a. “Kyyivs’ka universytet·s’ka shkola politseys’koho prava.” Nashe pravo 5:49–58. [Google Scholar]
 21. Solomakha, Artem 2015b. “Retrospektyva ta perspektyvy politseys’koho prava v Ukrayini.” Administratyvne pravo i protses 1 (11):283–95. [Google Scholar]
 22. Vlasov, Valerian, Ivan Yevtikhiyev, and Semen Studenikin. 1950. Sovetskoye administrativnoye pravo. Moskva: Gosyurizdat. [Google Scholar]
 23. Yarmysh, Oleksandr. 2003. “Politseys’ke pravo.” In Mizhnarodna politseys’ka entsyklopediya: ponyatiynyy aparat, kontseptual’ni pidkhody, teoriya ta praktyka. Book 1: Teoretyko-metodolohichni ta kontseptual’ni zasady politseys’koho prava ta politseys’koyi deontolohiyi, edited by Yuriy Rymarenko, Yaroslav Kondrat’yev, and Yuriy Shemshuchenko, 561–62. Kyyiv: InYure. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.