Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 14 No. 1 (2021)

Articles

Constitutional Principle of Justice in Ukraine in Its Genesis and Implementation in Practice

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2021.14.1-6  [Google Scholar]
Published: 2022-07-21

Abstract

The authors study the principle of justice in Ukraine, focusing on the problematic issue – the violation of the principle of justice in the administration of law. An example is the decision of the Constitutional Court of Ukraine of 27 October 2020 No. 13-r/2020 on the abolition of electronic declaration of officials, which led to a constitutional crisis in the country. To resolve the situation, the President of Ukraine submitted to the Verkhovna Rada of Ukraine a bill on the dissolution of the Constitutional Court of Ukraine and the annulment of the above-mentioned decision of the Constitutional Court of Ukraine. The situation in the country is of great concern, as Ukraine’s visafree regime with the European Union and Ukraine’s expected membership in the European Union are under threat. Corruption, long-term judicial reform, the constitutional crisis, violations of the principle of justice lead to the outflow of foreign investment from Ukraine, mass migration of Ukrainians to developed countries of the European Union. All these factors hinder the development of the state as independent and democratic. It is concluded that a necessary step for Ukraine’s European integration is not only the declaration, but first of all the implementation of the principle of justice by all branches of Ukrainian power.

References

 1. Allan, Trevor R.S. 2001. Constitutional Justice. A Liberal Theory of the Rule of Law. Oxford University Press Inc. [Google Scholar]
 2. Babich, Iryna H. 2017. “Pryntsyp spravedlyvosti – kharakterystyka u ryms’komu pryvatnomu pravi.” Chasopys tsyvilistyky 25:6–9. [Google Scholar]
 3. Dzhabrailov, Ruslan. 2017. “Pryntsyp spravedlyvosti yak osnova transformatsiyi ekonomiko-pravovoyi systemy derzhavy.” Visnyk Natsional’noyi akademiyi pravovykh nauk Ukrayiny 7:74–80. [Google Scholar]
 4. Fuller, Lon L. 1969. The Morality of Law. New Haven, Conn.: Yale University. [Google Scholar]
 5. Guyvan, Petro D. 2019. Pravo na spravedlyvyy sud: sutnist’ ta temporal’ni vymiry za mizhnarodnymy standartamy. Kharkiv: Pravo. [Google Scholar]
 6. “Holova VRP Andriy Ovsiyenko: Kadrovyy holod u sudakh znyzhuye riven’ dostupu hromadyan do pravosuddya.” 2020. https://hcj.gov.ua/news/golova-vrp-andriy-ovsiyenko-kadrovyygolod-u-sudah-znyzhuye-riven-dostupu-gromadyan-do [accessed: 31.01.2021]. [Google Scholar]
 7. Holovchenko, Ol’ha. 2012. “Spravedlyvist’ yak fundamental’nyy pryntsyp prava u praktychniy ploshchyni.” Viche 20:5–7. [Google Scholar]
 8. “KSU skasuvav vidpovidal’nist’ za nedostovirne deklaruvannya: osnovni aspekty rishennya.” 2020. https://jurliga.ligazakon.net/news/199232_ksu-skasuvav-vdpovdalnst-za-nedostovrnedeklaruvannya-osnovn-aspekti-rshennya [accessed: 03.01.2021]. [Google Scholar]
 9. Lloyd, Dennis. 1966. The idea of law. London. Macgibbon & Kee. [Google Scholar]
 10. Perelman, Chaïm. 2012. Ethique et Droit. Bruxelles. Editions de l’Université de Bruxelles. [Google Scholar]
 11. Pogrebnyak, Stanislav. 2009. “Zakriplennya osnovopolozhnykh pryntsypiv prava v Konstytutsiyi Ukrayiny.” Visnyk Akademiyi pravovykh nauk Ukrayiny 4 (59):31–39. [Google Scholar]
 12. Reniov, Yevgeniy. 2016. “Spravedlivost’ kak bazovaya konstitutsionnaya tsennost’.” Legea si viata 6 (2):91–94. [Google Scholar]
 13. Selivanov, Anatoliy. 2017. “Sudova vlada maye proyty reformu ponovlennya svoho avtorytetu i doviry.” Holos Ukrayiny 206:4. [Google Scholar]
 14. Sellers, Mortimer. 2014. “Pravo, rozum ta emotsiyi.” Filosofiya prava i zahal’na teoriya prava 1–2:209–28. [Google Scholar]
 15. “Ukrayins’ki sudy hirshi za koruptsiyu, vvazhayut’ investory.” 2020. https://www.bbc.com/ukrainian/news-54891061 [accessed: 31.01.2021]. [Google Scholar]
 16. Vasylchuk, Viktoriya O. 2013. Spravedlyvist’ yak katehoriya prava: avtoreferat dysertatsiyi na zdobuttya naukovoho stupenya kandydata yurydychnykh nauk za spetsial’nistyu 12.00.12 – filosofiya prava. L’viv: L’vis’kyy derzhavnyy universytet vnutrishnikh sprav. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.