Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 17 Nr 1 (2024)

Artykuły

Dilemmas of Justice in Law – the Historical-Legal and Semantic Aspects of Justice

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.8535  [Google Scholar]
Opublikowane: 26.06.2024

Abstrakt

The article focuses on the dilemmas of justice in law, and especially on linguistic (semantic) and legal-historical issues. This study is part of a broader research project devoted to the study of justice in law – in particular, its understanding, formation and impact, as well as its possible use today (e.g. in legislation). Due to the complexity of the research problem examined, the article presents some introductory remarks and clarifies certain limitations. This is followed by the presentation of historical and legal considerations, and a series of linguistic and semantic considerations. These lead to particularly spectacular results, as it turns out that the concept and understanding of justice have shaped the concept and understanding of law.

Bibliografia

 1. Bovati, Pietro. 1994. Re-Establishing Justice Legal Terms, Concepts and Procedures in the Hebrew Bible. Sheffield: Journal for the Study of the Old Testament. Supplement Series. [Google Scholar]
 2. Brandt, Richard. 1996. Etyka. Zagadnienia etyki normatywnej i metaetyki. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. [Google Scholar]
 3. Dziedziak, Wojciech. 2012. “Z zagadnień słuszności w prawie.” In Państwo – prawo – polityka: Księga poświęcona pamięci Profesora Henryka Groszyka, edited by Mateusz Chrzanowski, Jarosław Kostrubiec, and Ireneusz Nowikowski, 90-101. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. [Google Scholar]
 4. Fokt, Krzysztof. 2006. “Sprawiedliwość «nieoswojona» i «oswojona». Między prawością a poprawnością.” In Sprawiedliwość: tradycja i współczesność, edited by Janusz Smołucha, Paweł Nowakowski, and Wiktor Szymborski, 9-14. Kraków: Księgarnia Akademicka. [Google Scholar]
 5. Gizbert-Studnicki, Tomasz. 1986. Język prawny z perspektywy socjolingwistycznej. Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. [Google Scholar]
 6. Hiers, Richard. 2009. Justice and Compassion in Biblical Law. New York: Continuum. [Google Scholar]
 7. Kalina-Prasznic, Urszula. 2007. Encyklopedia prawa. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 8. Karolak, Stefan. 2007. Sprawiedliwość. Sens prawa. Eseje. Warszawa: Kantor Wydawniczy “Zakamycze”. [Google Scholar]
 9. Kokoszkiewicz, Artur. 2022. Sprawiedliwy proces administracyjny jako zadanie państwa. Studium teoretycznoprawne. Just administrative process as a task of the state theoretical and legal study. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 10. Kołakowski, Leszek. 2000. Mini-wykłady o maxi-sprawach: Seria trzecia i ostatnia. Kraków: Znak. [Google Scholar]
 11. Kość, Antoni. 1998. Prawo a etyka konfucjańska w historii myśli prawnej Chin. Lublin: Pracownia Poligraficzna przy Prywatnym Katolickim Liceum Ogólnokształcącym. [Google Scholar]
 12. Kuryłowicz, Marek. 2006. Prawa antyczne. Wykłady z historii najstarszych praw świata. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. [Google Scholar]
 13. Kuryłowicz, Marek. 2003. Prawo rzymskie. Historia – tradycja – współczesność. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. [Google Scholar]
 14. Kus, Józef. 2002. Księgi złoczyńców: O przestępcach i wymiarze sprawiedliwości w dawnym Lublinie. Lublin: Radio Lublin. [Google Scholar]
 15. Pichlak, Maciej. 2017. “Rozróżnienie ius et lex we współczesnej filozofii prawa.” Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 2:49-59. [Google Scholar]
 16. Płeszka, Krzysztof. 2006. “«Ius» i «lex» w prowspólnotowej wykładni prawa krajowego.” In Prawo – Władza – Społeczeństwo – Polityka: Księga jubileuszowa profesora Krzysztofa Pałeckiego, edited by Maria Borucka-Arctowa, 93-107. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. [Google Scholar]
 17. Raiser, Konrad. 1992. “Reflections about Social Justice within he Ecumenical Movement.” In Justice and Righteousness: Biblical Themes and their Influence, edited by Henning Reventlow, Yair Hoffman, 154-62. Sheffield: Sheffield Academic Press. [Google Scholar]
 18. Sandel, Michael. 2020. Sprawiedliwość: Jak postępować słusznie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [Google Scholar]
 19. Stępień, Marek. 1996. Kodeks Hammurabiego. Warszawa: Wydawnictwo Alfa. [Google Scholar]
 20. Tokarczyk, Roman. 2016. “Sprawiedliwość: próba syntetycznej systematyzacji zagadnień.” Gdańskie Studia Prawnicze XXXV:13-50. [Google Scholar]
 21. Warylewski, Jarosław. 2016. “Klondike czy złoto głupców wymiaru sprawiedliwości karnej?” Gdańskie Studia Prawnicze XXXV:445-63. [Google Scholar]
 22. Weinfeld, Moshe. 1994. “Justice and Righteousness – the expression and its meaning.” In The Justice of God: a fresh look at the old doctrine of justification by faith, edited by James Dunn, and Alan Suggate, 228-46. Grand Rapids: W. B. Eerdmans. [Google Scholar]
 23. Wilczyńska, Agnieszka, and Przemysław Wilczyński. 2015. “Doktrynalne i konstytucyjne podstawy sprawiedliwości pomocy społecznej.” In Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym, edited by Małgorzata Stahl, Michał Kasiński, and Katarzyna Wlaźlak, 54. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 24. Woleński, Jan. 2010. “Globalizacja i Sprawiedliwość.” Diametros 26:188-205. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.