Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 16 No. 2 (2023)

Articles

Competence of Tax Authorities in the Gift and Inheritance Tax

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.6784  [Google Scholar]
Published: 2023-12-29

Abstract

The topic of tax authorities is essential from both theoretical and practical perspectives. It encompasses a variety of questions related to the fundamental features of these institutions and to the identification of comprehensive regulations for establishing their competency. Additionally, it holds particular importance regarding taxes since tax liability arises following the delivery of a constitutive decision by such an entity (a decision that determines the amount of tax liability). These premises facilitate an in-depth examination of the legal measures relevant to this case. Thus, the research presented here encompasses the relevant statutes, an implementing act, and the perspectives of legal scholars and commentators. Special attention is paid to the judiciary’s stance. The conclusions drawn from this study are useful for formulating de lege lata and de lege ferenda recommendations.

References

  1. Etel, Leonard, Stefan Babiarz, Rafał Dowgier, et al. 2017. Nowa Ordynacja Podatkowa. Z prac Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego. Białystok: Temida 2. [Google Scholar]
  2. Kalinowski, Marek, and Ewa Prejs. 2015. “Organy podatkowe i ich właściwość po nowelizacji ordynacji podatkowej.” Przegląd Podatkowy 12:10-17. [Google Scholar]
  3. Münnich, Monika. 2009. “Problem definicji organu podatkowego.” In System organów podatkowych w Polsce, edited by Paweł Smoleń, 53-62. Warszawa: Oficyna Prawa Polskiego. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp.z o.o. [Google Scholar]
  4. Nowak, Ireneusz. 2016. “Instytucja wyłączenia organu podatkowego i jego pracowników jako gwarancja bezstronności przy podejmowaniu rozstrzygnięć podatkowych – uwagi krytyczne.” Toruński Rocznik Podatkowy, 70-86. [Google Scholar]
  5. Ofiarski, Zbigniew. 2013. Ogólne prawo podatkowe. Warszawa: LexisNexis. [Google Scholar]
  6. Olesińska, Agnieszka. 2012. Polskie prawo podatkowe. Toruń: TNOiK. [Google Scholar]
  7. Taras, Wojciech. 2009. “Niektóre podstawowe klasyfikacje organów administracji publicznej.” In System organów podatkowych w Polsce, edited by Paweł Smoleń, 42-52. Warszawa: Oficyna Prawa Polskiego. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp.z o.o. [Google Scholar]
  8. Teszner, Krzysztof. 2022. “Organy podatkowe i ich właściwość.” In Ordynacja podatkowa. Komentarz. Vol. I. Zobowiązania podatkowe. Art. 1-119zzk, edited by Leonard Etel, 227-449. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
  9. Wiktorowska, Aleksandra. 2009. “Rodzaje jednostek organizacyjnych w systemie administracji publicznej.” In Prawo administracyjne. 9th edition, edited by Marek Wierzbowski, 96-116. Warszawa: PWN. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.