Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 17 Nr 1 (2024)

Artykuły

The Subject Matter of Disputes over Competences in Cases not Subject to General Administrative Procedure

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.8601  [Google Scholar]
Opublikowane: 26.06.2024

Abstrakt

Differences in the assessment of individual authorities’ competences are the cause of disputes between them. According to the categories of disputing authorities in the Polish procedure, these disputes are qualified as disputes over jurisdiction and disputes over competences. The category of authorities in dispute and the type of dispute also determine the procedure and the entity authorised to settle the dispute. The prevailing view in judicial decisions is that disputes over jurisdiction and disputes over competence can arise solely against cases pending in administrative proceedings. A review of statutory regulations and judicial decisions proves that disputes over competence of authorities are and may be initiated in cases that are subject to general administrative procedure. In view of the above, this study analyses the law in force and specific cases of such disputes. This analysis is carried out on the basis of examples of regulations and rulings, and attempts to assess them in the light of the legal measure discussed here.

Bibliografia

 1. Adamiak, Barabara. 2022. “Organ prowadzący postępowanie administracyjne.” In Barbara Adamiak, and Janusz Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, 145-80. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 2. Boć, Jan. 2000. Prawo administracyjne. Wrocław: Kolonia Limited. [Google Scholar]
 3. Borkowski, Janusz, and Agnieszka Krawczyk. 2017. “Prawo procesowe ogólne, prawo procesowe szczególne.” In System prawa administracyjnego. Vol. 9: Prawo procesowe administracyjne, edited by Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, and Andrzej Wróbel, 94-103. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 4. Chróścielewski, Wojciech. 2002. Organ administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC. [Google Scholar]
 5. Chróścielewski, Wojciech. 2004. “Podmioty postępowania administracyjnego.” In Wojciech Chróścielewski, and Jan P. Tarno, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, 61-99. Warszawa: Lexis Nexis. [Google Scholar]
 6. Defecińska, Katarzyna. 2000. “Spory o właściwość.” Samorząd Terytorialny 7-8:99-107. [Google Scholar]
 7. Gołaszewski, Piotr, and Krzysztof Wąsowski. 2020. “Postępowanie pomocnicze w sprawach rozstrzygania sporów kompetencyjnych (o właściwość).” In Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, edited by Roman Hauser, and Marek Wierzbowski, 48-51. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 8. Krzykowski, Przemysław. 2010. Wydawanie zaświadczeń w polskim prawie administracyjnym. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. [Google Scholar]
 9. Lisowski, Piotr, and Adam Ostapski. 2023. “Konsekwencje zmiany miejsca zamieszkania osoby, której przyznano świadczenie rodzinne – w perspektywie materialnoprawnej.” In Świadczenia rodzinne. Komentarz, edited by Katarzyna Małysa-Sulińska, 539-43. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 10. Martysz, Czesław. 2000. Właściwość organów samorządu terytorialnego w postępowaniu administracyjnym. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. [Google Scholar]
 11. Matczak, Marcin. 2015. “Kompetencja.” In System prawa administracyjnego. Vol. 1: Instytucje prawa administracyjnego, edited by Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, and Andrzej Wróbel, 413-69. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 12. Mazurkiewicz, Dorota. 1988. “Pojęcie kompetencji w prawie administracyjnym.” Państwo i Prawo 3:72-82. [Google Scholar]
 13. Misztal, Kinga (ed.). 2013. “Indywidualny program integracji jako forma realizacji “pomocy dla cudzoziemca” – wybrane zagadnienia.” In Księga dla naszych kolegów: prace prawnicze poświęcone pamięci doktora Andrzeja Ciska, doktora Zygmunta Masternaka i doktora Marka Zagrosika, 353-60. Wrocław: Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. [Google Scholar]
 14. Niczyporuk, Janusz. 2001. “Właściwość funkcjonalna.” In Jednostka wobec działań administracji publicznej. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Olszanica 23 maja 2001, edited by Elżbieta Ura, 345-50. Rzeszów: Mitel. [Google Scholar]
 15. Olszanowski, Jan. 2018. “Zasada praworządności w świetle przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.” In System prawa administracyjnego procesowego, edited by Grzegorz Łaszczyca, and Andrzej Matan. Vol. 2, part. 2: Zasady ogólne postępowania administracyjnego, edited by Jan P. Tarno, and Wojciech Piątek, 276-88. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 16. Przybysz, Piotr. 2021. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 17. Rabska, Teresa. 1990. Prawny mechanizm kierowania gospodarką. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. [Google Scholar]
 18. Sawuła, Robert. 2000. “Właściwość instancyjna wobec organów samorządu terytorialnego po reformie administracji publicznej.” Państwo i Prawo 1:82-89. [Google Scholar]
 19. Skoczylas, Andrzej. 2008. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i o właściwość przez NSA. Warszawa: Lexis Nexis. [Google Scholar]
 20. Wajda, Paweł. 2020. “Właściwość organów.” In Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, edited by Roman Hauser, and Marek Wierzbowski, 198-228. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 21. Wierzbowski, Marek, and Aleksandra Wiktorowska. 2017. “Właściwość organów administracji.” In Postępowanie administracyjne – ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, edited by Marek Wierzbowski, 37-46. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 22. Wierzbowski, Marek, and Aleksandra Wiktorowska. 2019. “Rodzaje jednostek organizacyjnych w systemie administracji publicznej.” In Prawo administracyjne, edited by Jacek Jagielski, and Marek Wierzbowski, 162-85. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 23. Woś, Tadeusz. 2017. “Właściwość organów i ich rodzaje.” In Postępowanie administracyjne, edited by Tadeusz Woś, 166-68. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 24. Woś, Tadeusz (ed.). 2016. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 25. Zimmermann, Jan. 1989. “Z problematyki sporów kompetencyjnych między organami administracji państwowej a sądami.” Państwo i Prawo 3:47-58. [Google Scholar]
 26. Żukowski, Ludwik. 2012. “Zakres obowiązywania kodeksu postępowania administracyjnego.” In Ludwik Żukowski, and Robert Sawuła, Postępowanie administracyjne, 23-65. Przemyśl–Rzeszów: Wyższa Szkoła Prawa i Administracji. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.