Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 14 No. 1 (2021)

Articles

The Subject Matter of Respecting the Time Limit to File an Appeal by a Party not Recognized by the Authority as a Party in Administrative Proceedings

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2021.14.1-17  [Google Scholar]
Published: 2022-07-21

Abstract

On 1 June 2017, following an amendment to the Code of Administrative Procedure, the possibility to file a statement on waiving the right to appeal was introduced. In consequence – as of the date of serving the public administration authority with the statement of waiver by the last of the parties to the proceedings – the decision becomes final and legally binding. However, it is assumed by legal scholars and commentators and in the established line of judicial decisions that the right to file an appeal against a decision issued in the course of administrative proceedings extends not only to the parties that participated in the proceedings and were served the decision, but also to an entity which was not considered a party by the first instance authority, provided that the entity meets the statutory criterion of obtaining the status of a party to proceedings. The time limit for filing an appeal by the non-participating entity runs from the date of serving or communicating orally the decision to the parties to the proceedings, and in case the decision was served on different dates to more than one party – from the last date of serving the decision. With regard to the legal effect of the waiver of appeal, whereby the first instance decision becomes final and binding, a question arises as to how the waiver affects the possibility to file an appeal, within the original time limit, by an entity which was not considered a party to proceedings by the authority. The paper seeks to answer this question.

References

 1. Adamiak, Barbara. 1980. Odwołanie w polskim systemie postępowania administracyjnego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. [Google Scholar]
 2. Adamiak, Barbara, and Janusz Borkowski. 2017. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. 15th edition. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
 3. Duda, Andrzej S. 2008. Interes prawny w polskim prawie administracyjnym. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
 4. Glibowski, Krzysztof. 2017. In Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, edited by Roman Hauser, and Marek Wierzbowski, 4th edition, 963. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
 5. Jakimowicz, Wojciech. 2018. “O normatywnej konstrukcji zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej.” Przegląd Prawa Publicznego 9:52. [Google Scholar]
 6. Kędziora, Robert. 2014. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
 7. Kledzik, Przemysław. 2018. Prawne uwarunkowania stwierdzenia nieważności decyzji w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Wrocław: Presscom. [Google Scholar]
 8. Kmiecik, Zbigniew R. 2013. “Interes prawny stron w postępowaniu administracyjnym.” Państwo i Prawo 1:19–35. [Google Scholar]
 9. Knysiak–Molczyk, Hanna. 2007. “Glosa do wyroku NSA z dnia 6 czerwca 2006 roku, II GSK 59/06.” Orzecznictwo Sądów Polskich 4, no. 42:266. [Google Scholar]
 10. Maciołek, Magdalena. 1992. “O publicznym prawie podmiotowym.” Samorząd Terytorialny 1–2:11. [Google Scholar]
 11. Matan, Andrzej. 2007. In Grzegorz Łaszczyca, Czesław Martysz, and Andrzej Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Vol. 1: Komentarz do art. 1-103, 2nd edition, 261. Warsaw: Lex Wolters Kluwer Business. [Google Scholar]
 12. Przybysz, Piotr. 2017. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. 12th edition. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 13. Stankiewicz, Rafał. 2018. In Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, edited by Roman Hauser, and Marek Wierzbowski, 5th edition, 607. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
 14. Szustakiewicz, Przemysław. 2013. “Pojęcia interesu prawnego w Kodeksie postępowania administracyjnego.” Prawo i Środowisko. 3:139–42. [Google Scholar]
 15. Turek, Jan. 2011. “Strona w postępowaniu gabinetowym (na przykładzie postępowania w sprawie nadania stopnia lub tytułu naukowego) – cz. I.” Monitor Prawniczy 18:989–92. [Google Scholar]
 16. Wróbel, Andrzej, and Małgorzata Jaśkowska. 2018. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. 7th edition. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 17. Zimmermann, Marian. 1967. “Z rozważań nad postępowaniem jurysdykcyjnym i pojęciem strony w kodeksie postępowania administracyjnego.” In Księga pamiątkowa ku czci Kamila Stefki, 443. Warsaw–Wrocław: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. [Google Scholar]
 18. Zimmermann, Jan. 1986. Administracyjny tok instancji. Cracow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. [Google Scholar]
 19. Zimmermann, Jan. 1996. Polska jurysdykcja administracyjna. Warsaw: Wydawnictwo Prawnicze. [Google Scholar]
 20. Zimmermann, Jan. 1997. “Konstrukcja interesu prawnego w sferze działań Naczelnego Sądu Administracyjnego.” In Gospodarka, administracja, samorząd, edited by Henryk Olszewski, and Bożena Popowska, 609. Poznań: Printer. [Google Scholar]
 21. Zimmermann, Jan. 2017. “Kilka refleksji o nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego.” Państwo i Prawo 8:15. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.