Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 13 No. 1 (2020)

Articles

Tax Groups in Gift and Inheritance Tax

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2020.13.1-21  [Google Scholar]
Published: 2020-06-30

Abstract

This article is aimed at dividing the taxpayers of gift and inheritance tax into tax groups. The Author focuses on the circumstances which are the most problematic for interpretation when establishing the correct tax group, the taxpayer belongs to, i.e. in adoption, legal separation, affinity following divorce or annulment of marriage or gifts for the partner of a daughter (son) before and after their marriage.

References

  1. Borszowski, Paweł, Krzysztof Musiał, et al. 2018. Ustawa o podatku od spadków i darowizn. Komentarz. Warszawa: e-issue LEX. [Google Scholar]
  2. Gajda, Jan. 2015. “Komentarz do artykułu 614 K.r.o.” In Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, ed. Krzysztof Pietrzykowski, thesis 1 of the commentary to Article 614 FGC. Warszawa: eissue LEX. [Google Scholar]
  3. Głuchowski, Jan, and Paweł Smoleń. 2007. “Klasyfikacja podatników na gruncie ustawy o podatku od spadków i darowizn.” Gdańskie Studia Prawnicze 1:301–24. [Google Scholar]
  4. Gomułowicz, Andrzej, and Jerzy Małecki. 2002. Podatki i prawo podatkowe. Warszawa: LexisNexis. [Google Scholar]
  5. Kuśmierczyk, Mariusz. 2019. “Czy osoby najbliższe, należące do tzw. zerowej grupy podatkowej, zawsze mogą skorzystać ze zwolnienia o którym mowa w art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn?” Doradztwo Podatkowe 8:49–51. [Google Scholar]
  6. Mariański, Adam. 2010. “Komentarz do artykułu 14 u.SiD.” In Ustawa o podatku od spadków i darowizn. Komentarz, ed. Stefan Babiarz, Adam Mariański, and Włodzimierz Nykiel, thesis 2 of the comment on Article 14. Warszawa: e-issue LEX. [Google Scholar]
  7. Mastalski, Ryszard. 2003. “Autonomia prawa podatkowego a spójność i zupełność systemu prawa.” Przegląd Podatkowy 10:12–17. [Google Scholar]
  8. Ofiarski, Zbigniew. 2002. Ustawa o podatku od spadków i darowizn. Komentarz. Thesis 1. Commentary to Article 14. Warszawa: e-issue LEX. [Google Scholar]
  9. Zirk–Sadowski, Marek. 2004. “Problem autonomii prawa podatkowego w orzecznictwie NSA.” Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2:113–23. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.