Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 14 No. 1 (2021)

Articles

Tax Abolition Relief vs. Tax Fairness

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2021.14.1-20  [Google Scholar]
Published: 2022-07-21

Abstract

This article relates to the personal income tax relief, hereinafter referred to as the tax abolition relief, which has been applicable since 2008. On its implementation as well as during its further application, the tax abolition relief gave rise to numerous difficulties of interpretation. Consistently, the point of reference throughout the legislation process and the application of law has been the principle of tax fairness. This aspect has also been raised during the recent implementation of the amendments to this tax relief. The author analyses the origin justifying the tax abolition relief and its substance, considering the amendments that became binding since the beginning of 2021. The study material was based on the Polish legislation and doctrine and expanded by the aspects of international tax law.

References

 1. Barcik, Jacek, and Tomasz Srogosz. 2019. Prawo międzynarodowe publiczne. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
 2. Bartosiewicz, Adam, and Ryszard Kubacki. 2008a. “Abolicja podatkowa – problemy, wątpliwości, kontrowersje.” Przegląd Podatkowy vol. 11, 8–15. [Google Scholar]
 3. Bartosiewicz, Adam, and Ryszard Kubacki. 2008b. Abolicja podatkowa. Komentarz. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 4. Castagnède, Bernard. 2015. Précis de fiscalite international. 5th editon. Paris: Fiscalite Puf. [Google Scholar]
 5. Davies, Roland B. 2003. “The OECD Model Tax Treaty: Tax Competition and Two-Way Capital Flows.” International Economic Review 44, no. 2:725–53. [Google Scholar]
 6. Dickescheid, Thomas. 2004. “Exemption vs. Credit Method in International Double Taxation Treatie.” International Tax and Public Finance 11:721–39. [Google Scholar]
 7. Dobaczewska, Anna. 2010. “Abolicja podatkowa w świetle konstytucyjnej zasady równości.” In Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finansowego i podatkowego, edited by Paweł Lewkowicz, and Janusz Stankiewicz, 174–85. Białystok: Temida 2. [Google Scholar]
 8. Famulska, Teresa. 1996. “Sprawiedliwość podatkowa.” Przegląd Podatkowy 5:3–4. [Google Scholar]
 9. Fiszer, Janusz, and Marcin Panek. 2010. “Komentarz do artykułu 23A I 23 B.” In Model Konwencji OECD. Komentarz, edited by Bogumił Brzeziński, 1119–148. Warsaw: Oficyna Prawa Polskiego. [Google Scholar]
 10. Franczak, Agnieszka. 2018. “Multilateral Convention (MLI) – Tax Evolution or Revolution?” Studia Iuridica Lublinensia 27, no. 2. https://journals.umcs.pl/sil/article/viewFile/6629/pdf_1 [Google Scholar]
 11. Głuchowski, Jan. 1999. “Sprawiedliwość podatkowa: założenia teoretyczne a możliwości aplikacyjne.” In System podatkowy. Stan, kierunki reformy, wpływ na wzrost gospodarczy, edited by Jan Mujżel, Stanisław Owsiak, and Elżbieta Mączyńska. Warsaw: Rada Strategii SpołecznoGospodarczej przy Radzie Ministrów. [Google Scholar]
 12. Gomułowicz, Andrzej. 1989. “Zasada sprawiedliwości w polskim systemie podatkowym.” Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 3:53–61. [Google Scholar]
 13. Gomułowicz, Andrzej. 1995. “Funkcja trwałej wydajności podatku i funkcja sprawiedliwości a system podatkowy.” Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1:57–64. [Google Scholar]
 14. Gomułowicz, Andrzej. 2001. Zasada sprawiedliwości podatkowej. Warsaw: Dom Wydawniczy ABC. [Google Scholar]
 15. Gomułowicz, Andrzej. 2003. Zasada sprawiedliwości podatkowej –w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Aspekt materialny. Warsaw: Dom Wydawniczy ABC. [Google Scholar]
 16. Gomułowicz, Andrzej. 2013. Podatki a etyka. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 17. Gordon, Roger. 1992. “Can Capital Income Taxes Survive in Open Economies?” The Journal of Finance, vol. 47, 1159–180. [Google Scholar]
 18. Jamroży, Marcin. 2018. “Double Taxation Relief Methods of Avoiding under the Multilateral Convention to Implement Tax Treaty-Related Measures (MLI).” Przegląd Prawno-Ekonomiczny 107:11–31. [Google Scholar]
 19. Jamroży, Marcin, and Adrian Cloer. 2006. Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Niemcami. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
 20. Kuchciak, Iwa, and Radosław Witczak. 2011. “Abolicja podatkowa w czasie kryzysu.” Acta Niversitatis Lodziensis Folia Oeconomica, vol. 247, 153–67. [Google Scholar]
 21. Kucia–Guściora, Beata. 2019. “Międzynarodowe prawo podatkowe.” In Prawo podatkowe, edited by Paweł Smoleń, and Wanda Wójtowicz, 534–80. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
 22. Kucia–Guściora, Beata. 2020. “Wpływ konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku na zakres stosowania polskich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.” In Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa finansowego. Problemy, koncepcje, wyzwania i rozwiązania, edited by Andrzej Gorgol, 277–90. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 23. Kurowski, Leon. 1996. “Jak rozumieć sprawiedliwość.” In Podatki w orzecznictwie sądowym, edited by Eugeniusz Ruśkowski, and Witold Konieczny, 25. Warsaw: Wydawnictwo KiK Konieczny i Kruszewski. [Google Scholar]
 24. Lang, Michael. 2021. Introduction to the Law of Double Taxation Conventions. Wien: Linde Verlag. [Google Scholar]
 25. Łączkowski, Wojciech. 1992. “Granice opodatkowania.” Acta Universitatis Lodziensis, Folia Juridica 54:119–26. [Google Scholar]
 26. Manzitti, Andrea. 2005. “Les problématiques d’amnistie fiscal.” In Rapport moral sur l’argent dans le monde 2005. La face cachée de la finance: délits financiers, cybercriminalité, finance offshore, fraude fiscale – Les enjeux éthiques. Paris. [Google Scholar]
 27. Mariański, Adam, and Łukasz Porada. 2020. “Zmiany w podatkach dochodowych w 2021 r.” Monitor Podatkowy 12:10. [Google Scholar]
 28. Marusik, Jakub. 2018. “Konstytucyjne zasady sprawiedliwości, równości i powszechności opodatkowania a system ulg, zwolnień, odliczeń, kwot wolnych i kosztów w podatku dochodowym.” Studia Bas 2:61–91. [Google Scholar]
 29. Nita, Adam. 2013. “Teoretyczne i normatywne wyznaczniki sprawiedliwego opodatkowania.” Toruńskie Roczniki Podatkowe, 16–30. [Google Scholar]
 30. Nykiel, Włodzimierz. 2002. Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku. Warsaw: Dom Wydawniczy ABC. [Google Scholar]
 31. Oniszczuk, Jerzy. 2001. Podatki i inne daniny w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Warsaw: Wydawnictwo KiK Konieczny i Kruszewski. [Google Scholar]
 32. Purnomolastu, Norbertus. 2017. “Comparison of Tax Amnesty Implementation in Developing Countries (Comparison Study of Tax Amnesty Implementation between Indonesia and India 2016).” Jurnal Bisnis Terapan 1, no. 1:77–86. [Google Scholar]
 33. Radu, Marius E. 2012. “International Double Taxation.” Procedia – Social and Behavioral Sciences, vol. 62, 403–407. [Google Scholar]
 34. Sayidah, Nur, and Aminullah Assagaf. 2019. “Tax amnesty from the perspective of tax official.” Cogent Business & Management, vol. 6. https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/23311975.2019.1659909?needAccess=true [accessed: 29.12.2020]. [Google Scholar]
 35. Szafoni, Małgorzata. 2011. “Międzynarodowa konkurencja podatkowa.” International Journal of Management and Economics 30:110–31. [Google Scholar]
 36. Szołno–Koguc, Jolanta. 2016. “Dylematy sprawiedliwości podatkowej – równość i powszechność opodatkowania a przywileje podatkowe.” Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 294:164–72. [Google Scholar]
 37. Vogel, Klaus, and Janusz Fiszer. 1989. “Unikanie podwójnego opodatkowania w stosunkach RFN z krajami rozwijającymi się.” Finanse 7–8:30. [Google Scholar]
 38. Witak, Małgorzata. 2016. “Kierunki zmian w zawieranych przez Polskę umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.” In Opodatkowanie dochodów transgranicznych, edited by Marcin Jamroży, 41–56. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.