Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 15 No. 2 (2022)

Articles

Tax Instruments for Supporting Persons with Disabilities as Seen in the Example of the Rehabilitation Relief in the Personal Income Tax

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.4778  [Google Scholar]
Published: 2022-12-31

Abstract

Problems of persons with disabilities should be examined also at a legal angle. Creation of legal instruments of support for such persons is absolutely crucial. With the assumption that tax law is one of the more intrusive branches of law, which on the other hand may serve non-fiscal, including social goals, this study analyses those instruments which may be elements of such support. The author concentrates on regulations of the personal income tax and the rehabilitation relief regulated by them as a tax credit that is fundamental for this research area. Special focus is given to interpretation dilemmas that accompany the application of these regulations, which may greatly limit their efficiency. The analysis of the normative material and views of legal scholars and commentators and the judicature has allowed a number of conclusions, de lege lata and de lege ferenda alike.

References

  1. Gomułowicz, Andrzej. 1996. “Problemy teorii opodatkowania w Polsce.” Glosa 4:3-5. [Google Scholar]
  2. Gomułowicz, Andrzej. 1998. “Postulat sprawiedliwości podatkowej a prawodawstwo podatkowe.” In Księga pamiątkowa ku czci Profesora Apoloniusza Kosteckiego Studia z dziedziny prawa podatkowego, edited by Bogumił Brzeziński, Jan Głuchowski, Cezary Kosikowski, et al., 85-91. Toruń: TNOiK. [Google Scholar]
  3. Grzywna, Paweł, Joanna Lustig, Marian Mitręga, et al. 2017. Polityka społeczna: rozważania o teorii i praktyce. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. [Google Scholar]
  4. Ogryzko-Wiewiórowska, Mirona. 2017. “Wprowadzenie: człowiek niepełnosprawny w życiu społecznym.” In Nowe formy wsparcia rozwoju osoby niepełnosprawnej, edited by Marta Komorska, and Ewa Miszczak, 5-18. Lublin: WSPA. [Google Scholar]
  5. Owsiak, Stanisław. 2016. “System podatkowy Polski w okresie transformacji – próba oceny.” Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin Polonia, Sectio H L, no. 1:15-27. DOI: https://doi.org/10.17951/h.2016.50.1.15 [Google Scholar]
  6. Pomorska, Alicja. 2015. “Najnowsze zmiany w konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce.” Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin Polonia, Sectio H XLIX, no. 2:151-57. DOI: https://doi.org/10.17951/h.2015.49.2.151 [Google Scholar]
  7. Pomorska, Alicja. 2016. “Potrzeba wzmocnienia funkcji redystrybucyjnej podatku dochodowego od osób fizycznych.” In Potrzeba i kierunki reformy podatków dochodowych w Polsce, edited by Alicja Pomorska, 47-74. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
  8. Szołno-Koguc, Jolanta. 2016. “Dylematy sprawiedliwości podatkowej – równość i powszechność opodatkowania a przywileje podatkowe.” Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 294:164-72. [Google Scholar]
  9. Zieliński, Robert. 2019. “Funkcje podatków w doktrynie prawnofinansowej oraz ich znaczenie dla praktyki stanowienia prawa podatkowego.” Roczniki Nauk Prawnych XXIX, no. 1:115-30. DOI: https://doi.org/10.18290/rnp.2019.29.1-6 [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.